Yritysesimerkit / Villi Pohjola Eräsetti Wild North
A A A

Villi Pohjola Eräsetti Wild North – tuotteet identiteetin kuvastimena

Lähtökohdat:

Miten yritys voi tunnistaa oman identiteettinsä ja saada sen näkymään paitsi tuotteissa myös koko toiminnassa ja prosesseissa? Villi Pohjola - Eräsetti Wild North on syntynyt kahden yrityksen yhdistämisestä ja yksi uuden yrityksen suurimmista haasteista on kahden talon tuotekokonaisuuksien ja tuotekehityksen yhtenäistäminen. Eräsetillä ja Villi Pohjolalla on omat vahvat lähtökohtansa, taustansa ja erityisosaamisensa, ja ei ole itsestään selvää, miten ne kanavoituvat uuden organisaation kilpailueduksi ja luovat synergiaa (uusi yritys enemmän kuin osiensa summa). 

Tavoite:

EWN haluaa tunnistaa oman kokonaistarinansa, punaisen langan, ja tekijöitä, jotka olisivat toiminnan lähtökohtia. Erityisesti työntekijöiden sitoutuminen uuteen yritykseen, etujen osoittaminen asiakkuuksien hallinnassa ja aktiivinen ennakoiva ote toimintaympäristön tarkasteluun ovat tärkeitä periaatteita yrityksen liiketoiminnassa. Lisäksi VIP-tuotteiden kehittäminen yrityksen keihäänkärjeksi nähtiin keskeisenä tavoitteena. 

Lähestymistapa:

EWN kutsui MIT-asiantuntijoita mukaan tuotekehitysryhmänsä tapaamisiin, joissa tehtiin osallistuvaa havainnointia, seurattiin keskusteluita, herätettiin keskustelua ja esiteltiin erilaisia näkökulmia. Lisäksi tutkija-asiantuntijat haastattelivat yrityksen työntekijöitä myyntipalvelusta ja operoinnista. Kaksi tutkija-asiantuntijaa osallistui charter- ja incentive-ohjelmiin, joilta kerättiin muistiinpanoja, kuva- ja videoaineistoa. Lisätietoa yrityksen toimintaperiaatteista ja -prosesseista hankittiin tilaisuudessa, johon osallistui myynnin, operoinnin ja opastyön asiantuntijoita yrityksestä.

Sitten järjestettiin ideariihi, jossa yrityksestä hankitun materiaalin, tietämyksen ja kokemustiedon pohjalta esiteltiin analyyseja ja tehtiin keskustelun avauksia. Niiden pohjalta työstettiin ryhmätyömenetelmin (esim. fokusoitu keskustelu) ja ajattelutyökaluin (esim. tulevaisuusikkuna) yrityksen identiteettiä, pohdittiin tuotekehittämistä sen kannalta ja analysoitiin mm. viestintäratkaisuja. Erityisesti kiinnitettiin huomiota sisäisen viestinnän saumattomuuteen, tuotekehitysprosessien ja -käytäntöjen parantamiseen sekä tuotekuvausten ja ohjeistusten vahvistamiseen. 

Ratkaisu:

Yhdessä tunnistettiin, että nykyisessä ja tulevaisuuden toimintaympäristössä asiakaslähtöisyys, laatu, joustavuus jne. eivät luo kilpailuetua, vaan ne ovat yrityksen perusedellytyksiä toimia markkinoilla. Niinpä yritys valitsi identiteetikseen kestävän kehityksen, johon he nojaavat ja tuotteensa perustavat. Tähän on koko organisaation tasolla jo suuntauduttu, mutta yrityskaupan vuoksi ”yhteen hitsautumisprosessi” on vielä kesken. MIT-yhteistyön innoittamana yrityksessä on otettu merkittäviä askelia tämän parantamiseksi. Kestävään ja reiluun matkailuun perustuva identiteetti on selkeä, uskottava ratkaisu koko organisaation kannalta. Se heijastuu yrityskuvan kehittämiseen tuotteiden, toiminnan, periaatteiden ja viestinnän tasoilla. 

Tulos:

Yritys sai hyviä kokemuksia MIT-yhteistyötä ja sai toisaalta vahvistusta omille tavoitteilleen ja toisaalta uusia ideoita. Työn tuloksena voidaan pitää sitä, että yrityksessä on ryhdytty konkreettisiin toimenpiteisiin sisäisen viestinnän, etenkin myynnin, operoinnin ja opastyön välisen tiedonkulun, parantamiseksi. Lisäksi on tehty muutoksia tuotekehitysryhmän kokoonpanoon, toiminnan aikajänteeseen ja logiikkaan sekä muihin tuotekehityskäytäntöihin. Yhteistyö tarjosi yritykselle välineitä myös vahvistaa omaa kehittämistoimintaa, kuten kilpailija- ja markkina-analyyseja. Kirkastettu identiteetti (ja siihen kiinnittyminen) antaa myös uusia mahdollisuuksia rakentaa siltoja eri yksiköiden välille, mikä parantaa koko organisaation yhtenäisyyttä mm. asiakasrajapinnalla ja edistää työntekijöiden yhteenkuuluvuutta. 

« Edellinen sivu  Seuraava sivu »
Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK