Tuotekehitys arjessa / Toimintaympäristö / Toimintaympäristön haasteet ja mahdollisuudet
A A A

Toimintaympäristön haasteet ja mahdollisuudet

 

mit_pirkko_80x80.jpg

"No, matkailupuolellahan meillä on tosi voimakkaasti kausiluonteista tämä toiminta eli tuosta marraskuun loppupuolelta maaliskuun loppuun asti on kiivain kausi. Ja se on käytännössä se aika jolloin me tienataan koko vuoden rahat. Että sillä on sitte pärjättävä, mitä on keväällä tilillä, seuraavaan joulukuuhun asti."


"Monesti meiltä matkailuyrittäjiltä kysythän, että mitä sitte ko lunta ei ennää olekhan talavella. Olen mie sitä itekki alkutalavesta tullu monesti miettinheksi, kun kovin sesonki on ovella, ja asiakhat on tänne houkuteltu talavea kattomhan eikä lunta näy eikä kuulu. Kaikhen ei pieni yrittäjä voi vaikuttaa, mutta johonki kyllä pitäs ittekki pystyä!  "  mit_martti_80x80.jpg


Matkailualalle tyypilliset jyrkät kausivaihtelut sekä suuret muutokset toimintaympäristössä vaikuttavat alan kannattavuuteen ja kehittämismahdollisuuksiin. Synkkiin tulevaisuudennäkymiin ei kuitenkaan kannata uppoutua, sillä alalta löytyy  esimerkkejä toimijoista, jotka ovat rohkeasti lähteneet muuttamaan toimintatapojaan ja samalla myös toimintaympäristöään. Ne ovat oppineet elämään toimintaympäristönsä kanssa. Ne vaikuttavat muutokseen ennakoimalla, eivät jälkikäteen reagoimalla.

Kestävän kehityksen pioneerina: BaseCamp Oulanka

Yksi yritys ei voi ilmastonmuutosta pysäyttää, mutta ympäristöystävällisyydestä on tulossa yhä suurempi trendi. Jo nyt laaja joukko matkailijoita tekee valintoja ympäristöystävällisyyden ja kestävyyden perusteella.  Eivätkä kaikki näistä matkailijoista kaipaa erämaamökkiin ilman mukavuuksia aktiviteettinaan ainoastaan umpihankihiihto, vaan he vaativat elämyksiä ja tasokkaita ja monipuolisia palveluja – ympäristöarvoista tinkimättä.

BaseCamp Oulankaa, täyden palvelun seikkailuaktiviteetteihin ja terveysliikuntaan erikoistunutta matkakohdetta Kuusamossa, voidaan pitää kestävän matkailun pioneerina. Yritys toimii osittain kansallispuistossa, herkässä toimintaympäristössä, jossa kestävyys on liiketoiminnan perusedellytys. Yritys on lähtenyt voimakkaasti kehittämään ekomatkailua siitä huolimatta, että paikallinen ilmapiiri ei ole ollut kannustava. Basecamp Oulanka noudattaa luontomatkailusuunnitelmaa: sille ei riitä se, että asiakkaat lähtevät kotiin tyytyväisinä, vaan että he kokevat merkityksellisiä elämyksiä, joiden kautta heidän luontokäsityksensä ja arvomaailmansa muuttuvat. Yritys kuuluu Pan Parks verkostoon, mikä vahvistaa yrityksen identiteettiä yhteiskuntavastuullisena yrityksenä, joka työllistää ihmisiä jatkuvasti eikä vain lyhytaikaisiin työsuhteisiin.

Yhteistyö kansallispuistojen matkailukäytön suunnittelussa: Pallas-Yllästunturin kansallispuisto

Kansallispuistot ja luonnonsuojelualueet ovat luontomatkailulle tärkeä ja pysyvä voimavara. Niiden kestävä käyttö edellyttää monen tahon yhteistyötä. Metsähallitus on laatinut tärkeimmille matkailualueille luontomatkailusuunnitelmat, joissa linjataan kansallispuiston käyttö matkailussa ja määritellään tulevaisuuden kehittämistarpeet.

Pallas-Yllästunturin kansallispuiston alueella on luontomatkailusuunnitelman lisäksi tehty Metsähallituksen, paikallisten matkailutoimijoiden ja Lapin yliopiston yhteishankkeessa Matkailuyrittäjän opas kansallispuiston alueella ja sen läheisyydessä toimiville matkailuyrityksille. Monen toimijan yhteistyöllä on tunnistettu ja tuotu helposti käytettävään muotoon matkailuyrityksille hyödyllistä tietoa kansallispuiston palveluista, reiteistä ja käyttöön vaikuttavasta lainsäädännöstä unohtamatta alueen kulttuurihistoriaa. Opas tukee matkailuyrittäjiä toiminnan suunnittelussa ja antaa ideoita tuotekehitykseen kunnioittaen alueen luonnon, kulttuurin ja yhteisöjen erityispiirteitä. 

 

Sesonkivaihtelu ongelmasta mahdollisuudeksi: Levi ja Serfaus-Fiss-Laden

Siinä missä monessa matkailukeskuksessa tuskastellaan ympärivuotisuusongelman ja vuodenaikojen vaihtelun kanssa, Levillä on aktiivisesti lähdetty tekemään toimintaympäristön haasteista mahdollisuutta. 

 

Kun kesälle tuntuu vaikealta saada majoittujia, Levillä on päätetty kokeilla mielenkiintoista ratkaisua, jossa keväällä majoittuville annetaan samanpituinen majoitusjakso ilmaiseksi kesäajalle.

Tämä tuo asiakkaita ja palveluiden käyttäjiä hiljaisena aikana, ja kesällä ei välttämättä enää olekaan hiljaista. Vaikka ratkaisu saattaa heijastua hetkellisesti negatiivisesti yksittäiselle majoittajalle, on alueen yhteinen etu, että alueella on ihmisiä. 

 
 seikkailupuisto_1_3.jpg
Kuva: Levin Matkailu Oy
Toisenlainen vetonaula kesämatkailun virkistämiseksi on kehitetty Itävallassa. Kolmen pienen kylän muodostama vuoristokohde Serfaus-Fiss-Ladis Tirolissa on kehittänyt kohteen kesämatkailun vauhdittamiseksi ”Super.Summer.Card” – kortin, joka on erityisesti kohdennettu perheasiakkaille. Kortilla pääse ilmaiseksi alueen eri seikkailupuistoihin, saa osallistua ohjattuihin päivävaelluksiin ja lapsille tarkoitettuihin tapahtumiin, käyttää köysirataa, metroa ja paikallisia busseja. Kortin saa ilmaiseksi jokainen, joka yöpyy alueen maksullisessa majoituspaikassa.

Kaikki alueen palvelut eivät suinkaan ole ilmaisia kortilla, ja kesämatkailuun on kehitetty myös jatkuvasti uusia tuotteita. Kortti on kuitenkin iso vetonaula alueella ja siihen kuuluva ilmainen köysiradan, metron ja paikallisbussien käyttö tekee alueen aktiviteeteista ja käyntikohteista saavutettavampia. Kortista tulevat kustannukset katetaan mm. sisällyttämällä majoituskustannuksiin 1,3 euron suuruinen ”vero”, josta 60 senttiä kohdennetaan suoraan Summer Super Cardin ylläpitämiseen.

Ilmastonmuutosta ennakoiden: Ylläs-Halli ja Levi Summit

Lapissa luotetaan lumivarmuuteen, vaikka lumi pääkaupunkiseudulta vähenisikin ja talvi siten lyhenisi huomattavasti. Ylläksellä on kuitenkin herätetty keskustelua siitä, osaavatko tulevat sukupolvet enää hiihtää.

Jos hiihtoperinne heikkenee, ihmisten hiihtoloma- ja Lapin lumilomakäytännöt myös irtoavat heidän arjestaan ja juhlastaan. Jos ihmiset eivät opi hiihtämään kotikonnuillaan jo pienestä pitäen, ei ”uutta hiihtäjäsukupolvea” välttämättä kasva. On vaara, että hiihtäminen myös Lapin tarjoamana matkailun ohjelmapalveluna (tai reitteinä) etääntyy asiakkaiden arjesta ja siitä tulee liian eksoottista. 

 
Muun muassa tästä syystä Helsingin Kivikkoon on perustettu Ylläs-halli, jossa voi hiihtää ”Ylläksen maisemissa ja hengessä” ympäri vuoden. Samalla se mahdollistaa Ylläs -tuotteen laajentamisen ja kokemuksen monikerroksisuuden. Asiakas, potentiaalinen lapinkävijä tai Ylläksen ystävä, voi samalla aloittaa kokemuksensa aiemmin tai jatkaa sitä pidempään. Tämä tukee asiakkaan käytäntöjä pitäen hänet hiihtotunnelmassa ja -harrastuksessa kiinni omaehtoisesti ja helpoissa olosuhteissa.
 Uusi hiihtäjäsukupolvi ylläksellä_2.jpg
Kuva: Ylläksen Matkailuyhdistys ry.

Ilmastonmuutoksen tuomien haasteiden edessä Levi Summitissa on vaikenemisen sijaan avattu Ilmastonmuutosnäyttely. Näyttely esittelee ilmastonmuutoksen nykytilaa ja tulevaisuutta sekä havainnollistaa erilaisia keinoja ilmastonmuutoksen torjuntaan. Ilmastonmuutos -näyttelyn tavoitteena on innostaa, opastaa ja neuvoa näyttelyvieraita pienentämään omaa ekologista jalanjälkeään. Vaikeasta aiheesta on tehty kiinnostava käyntikohde, joka täydentää alueen palveluja ja tukee kävijöitä ympäristön kannalta kestävien valintojen tekemisessä.

Mistä tässä on kyse?

Taloudelliset, ympäristölliset ja sosio-kulttuuriset muutosvoimat heijastuvat vääjäämättömästi maailmalta meille – ja päinvastoin. Muutokset eivät kuitenkaan ”vain tapahdu”. Ne eivät ole täysin ulkoisia, meistä riippumattomina haasteita. Tuotekehityksen avulla voidaan paitsi reagoida muuttuviin tilanteisiin myös ennakoida niitä – ja mikä tärkeintä – rakentaa huomista tekemällä ratkaisuja jo tänään. Tuotekehittäjä voi aktiivisesti muuttaa toimintatapojaan ja vaikuttaa toimintaympäristöönsä, ei vain reagoida muualta tuleviin muutospaineisiin.

Perinteisesti tuotekehittäjiä säikytellään jatkuvan muutoksen ”hypetyksellä”, jossa korostetaan pakkoa reagoida toimintaympäristön luomiin ulkoisiin muutospaineisiin, jotka ovat luonnollisesti aivan nurkan takana. Konsultit tuntuvat keksivän toistuvasti uusia muutostarpeita, joita matkailuyritys ei olekaan tullut huomioineeksi – ja keinot vastata näihin tarpeisiin maksavat. Muutoksen keskellä on kuitenkin paljon asioita, jotka pysyvät ennallaan tai ainakin muuttuvat hitaasti. Kun tunnistetaan omasta toimintaympäristöstä ne seikat, jotka tukevat tuotekehitystä eivätkä heilu jokaisen trendin tai muotioikun mukana, voidaan saada vankempi jalansija tuulessa ja tuiskussa – aallon harjalla ja laakson pohjalla.

Matkailijat ovat kokonaisvaltaisesti kokevia, vahvasti arvoihin ja merkityksiin kiinnittyviä ihmisiä, jotka saattavat kuitenkin vaihtaa mieltymyksiään tämän tästä. Matkailijalle matka on ennen muuta matka itseensä, omaan elämäntapaan ja yhteisöön, jonka kunakin hetkenä kokee omakseen. Tuotekehittäjän tulisikin punnita, miten se voisi tukea asiakasta näissä pyrkimyksissä. 

Avaa Tuotekehittäjän työkirja -liitetiedosto sivun oikeasta yläreunasta! Kysymykset
auttavat soveltamaan tämän sivun asioita juuri sinun yrityksesi lähtökohdistaTUOTEKEHITTÄJÄN TYÖKIRJA
Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK