Matkalla huipulle
 

Hankkeet

MTI:ssa toteutettavat hankkeet

Tälle sivulle on koottu lista MTI:issa toteutettavista akateemisista tutkimushankkeista ja soveltavaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyötä toteuttavista hankkeista. Sivun alaosassa on listaus jo päättyneistä hankkeista. Linkkien kautta saat lisätietoa joko hankekohtaisilta esittelysivuilta tai hankkeiden omilta sivustoilta.
Käynnissä olevat hankkeet

SOCENT SPA - Social Entrepreneurship in Sparsely Populated Areas
• 1.1.2017–30.6.2021
• Rahoittaja: Interreg Europe
• Hankkeessa ovat mukana Marlene Kohllechner-Autto, Anu Harju-Myllyaho ja Eila Linna

SIU, High North Programme Grant for piloting Joint Higher Education on Northern Tourism (2015–2018)
• Yhteisen arktisen koulutusohjelman Joint Master Degree on Northern Tourism valmisteluhanke
• MTI:n henkilöstöstä hankkeessa ovat mukana Outi Rantala ja Mikko Vehkaperä.

Eläimet ja vastuullinen matkailu: Eläinten hyvinvointi liiketoiminnan kilpailutekijäksi
• 1.8.2016–31.7.2018
• Rahoittaja: Tekes/Euroopan aluekehitysrahasto
• Hankkeessa ovat mukana José-Carlos García-Rosell, Minni Haanpää, Mikko Äijälä ja Tarja Salmela.
Lapin yliopiston tutkimusportaali LaCRIS
• Ks. myös: Eläinten hyvinvointi voi tuoda yritykselle rahaa

Lappilaisia makuelämyksiä matkailijalle – lappilaisen lähiruoan tiedonvälityshanke
• 1.4.2016–30.4.2018
• Rahoittaja: Euroopan maaseuturahasto
• Hankkeessa ovat mukana Milla Hirvaskari, Monika Lüthje ja Maria Hakkarainen.

Winter: New Turns in Arctic Winter Tourism
• Projektia hallinnoi Norjan arktinen yliopisto UIT/The Research Council of Norway. MTI:n henkilöstöstä hankkeessa on mukana Outi Rantala.
Päättyneet hankkeet

REILA reittimerkintöjen turvallisuus, pilottialueena Lappi 2015–2018
• 1.6.2015–31.1.2018
• Rahoittaja: EAKR/Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
• Hankkeen toteuttivat Lapin Pelastuslaitos, Metsähallitus ja Lapin AMK/MTI. MTI:n henkilöstöstä olivat mukana Eija Raasakka, Vesa Koivumaa, Aleksi Latvala, Heidi Kaihua, Päivi Hanni-Vaara ja Ari Kurtti. Lapin AMK:n luonnonvara-alalta mukana olivat Maarit Timonen ja Veikko Maijala.

Arjen tuvallisuuden kansainvälinen yhteistyö
• 1.6.2015–31.12.2017
• Rahoittaja: EAKR/Lapin liitto
• Hankkeessa olivat mukana Niko Niemisalo ja Elisa Lahti.

Eläinten hyvinvointi matkailupalveluissa
• 1.1.2016–31.12.2017
• Rahoittaja: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto/Lapin ELY-keskus
• Hankkeessa olivat MTI:sta mukana Eija Raasakka, Outi Kähkönen, José-Carlos Garcia-Rosell, Maria Hakkarainen, Minni Haanpää ja Mikko Äijälä. Lapin AMK:n Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalalalta mukana olivat Karoliina Majuri ja Veikko Maijala.

TILMA – Tilastoista tietopohjaa Lapin matkailun kehittämiselle
• 1.3.2016–31.12.2017
• Rahoittaja: EAKR/Lapin liitto
• Hankkeessa olivat mukana Pasi Satokangas ja Mirva Tapaninen.

Ennakoinnilla esteettömään vieraanvaraisuuteen
• 1.8.2016–31.12.2017
• Rahoittaja: EAKR/Lapin liitto
• Hankkeessa olivat mukana Sanna Kyyrä, Anu Harju-Myllyaho, Salla Jutila, Minna Sipponen ja Merja Vankka.
Lapin yliopiston tutkimusportaali LaCRIS, Lapin amk:n hankesivut

Osallistavalla johtamisella työhyvinvointia ja turvallisuutta: Levi, Ruka ja Ylläs
• 1.1.2016–29.12.2017
• Rahoittaja: Työsuojelurahasto
• Hankkeen toteutuksesta vastasivat Virpi Tökkäri Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta sekä Pekka Iivari, Aleksi Latvala ja Eila Linna MTI:sta. Lapin AMK:n hyvinvointialoilta mukana oli Mika Rahkola.

Jakamistalous matkailussa
• 1.8.2016–31.8.2017
• Rahoittaja: EAKR/Lapin liitto
• Hankkeessa olivat mukana Maria Hakkarainen, Salla Jutila, Minni Haanpää, José-Carlos García-Rosell ja Sanna Kyyrä.

Lapin innovaatioassistentti
• 2015–2017
• Rahoittaja: ESR/Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
• Hankkeen toteuttaa Lapin amk. MTI:n henkilöstöstä hankkeessa on mukana Elisa Lahti.

Learning Tourism: Creating Innovative and Permanent Methods and Practices for Multidimensional Education Collaboration - LeTo
• 1.9.2014–31.8.2017
• Rahoittaja: Erasmus+
• MTI/Lapin ammattikorkeakoulu hallinnoi hanketta, mukana olivat myös MTI/Lapin yliopisto ja Lapin matkailuopisto. Henkilöstöstä mukana olivat Ulla Kangasniemi, Tarja Tammia, Minni Haanpää, Satu Pekkala ja Päivi Kontiokoski.  Kansainvälisinä kumppaneina olivat NHTV Breda University of Applied Sciences (Alankomaat), University of Applied Science Kempten (Saksa), Schwabenin kauppakamari (Saksa) ja Allgäu Marketing (Saksa).
Hankkeen nettisivut

Startup Lapland
• 1.8.2016–30.6.2017
• Rahoittaja: ESR/Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus
• Hankkeessa oli mukana Anu Harju-Myllyaho.
Lapin amk:n hankesivut

Hitaan ajattelun matkustavat laboratoriot
• 1.3.2016–28.2.2017
• Rahoittaja: Tekes/EAKR
• Hankkeen toteuttivat yhdessä Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta ja MTI. Hankkeen vastuullisena johtajana toimi professori Jaana Erkkilä (TTK). MTI:n henkilöstöstä mukana olivat Soile Veijola ja Emily Höckert.

Arctic Rescue Guide
• 1.3.2016–15.2.2017
• Rahoittaja: Työsuojelurahasto
• Hanke toteutettiin yhteistyössä Lapin Safarit Oy:n kanssa. Hankkeessa olivat MTI:sta mukana Eija Raasakka, Heidi Kaihua ja Sisko Häikiö. Hyvinvointialalta mukana olivat Sari Melamies ja Panu Huczkowski sekä e-oppimiskeskuksesta Marko Mehtälä.

Learning through Arctic Indigenous Tourism (preparatory project)
• 5.6.–30.11.2016
• Rahoittaja: Northern Periphery and the Arctic Programme (EU)
• Hankeen toteuttajat: MTI/Lapin yliopisto, Umeå University, Arctic University of Norway, Leeds Beckett University, Lakehead University (Canada). MTI:sta hankkeessa ovat mukana Monika Lüthje, Emily Höckert, Outi Kugapi, Cecilia de Bernardi, Daniela Tommasini.

LUC turvallisuuden ennakoivan TKI-ohjelman rakentaminen
• 1.5.2015–30.9.2016
• Rahoittaja: EAKR/Lapin liitto
• Hankkeessa olivat mukana Mirva Tapaninen MTI:sta ja Sari Niemisalo Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnasta.

COMBAT Human Trafficking
1.9.201431.8.2016
• Rahoittaja: EC Directorate of Home Affairs
• MTI:n henkilöstöstä hankkeessa oli mukana Niko Niemisalo.

Merenkulun ja matkailun riskien ja mahdollisuuksien identifiointi arktisella alueella (MERMAID)
• 2015–2016
• Rahoittaja: Valtioneuvoston kanslia
• Hankkeen toteuttivat Ilmatieteen laitos, Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutti, Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti ja Turun yliopiston Brahea-keskuksen Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus. MTI:n henkilöstöstä mukana olivat Niko Niemisalo, Pekka Iivari ja Sanna Kyyrä.
Hankkeen sivut ja loppuraportti

NeTour, the Network for Excellence in Tourism through Organizations and Universities in Russia 2012–2015
• Rahoittaja: Euroopan unionin Tempus-ohjelma
• MTI/Lapin yliopisto johti hankkeessa luontomatkailun työryhmää. Henkilöstöstä mukana oli Maria Hakkarainen.

Staying Local and Competitive - Understanding Corporate Sustainability in Northern SMEs
1.8.2013–31.5.2015
• Rahoittaja: The Nordic Council of Ministers' Arctic Co-operation Programme
• Henkilöstöstä mukana oli Markku Vieru. Kansainvälisinä kumppaneina olivat University of Akureyri (Islanti) ja Harstad University College (Norja).

Tapahtumien aluetalousvaikutusten arviointi
• 1.5.2014–30.4.2015
• Rahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto/Lapin liitto
• Hankkeessa olivat mukana mm. Mirva Tapaninen ja Pasi Satokangas

MTI:n moniulotteinen palvelutoiminta korkeakoulukonsernin uuden innovaatio-ohjelman pilottina -kehittämisprojekti
• 1.6.2013–30.4.2015
• Rahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto, Lapin liitto
• Hankkeessa olivat mukana Sari Peltoniemi, Mirva Tapaninen, Päivi Kähkönen ja Elisa Lahti

Hyvinvointimatkailun ja sen osaamisen edistäminen eurooppalaisena yhteistyönä
• 1.9.2011–28.2.2015
• Rahoittaja: ESR, valtio, kunnallinen rahoitus, muu julkinen rahoitus
• Hankkeessa olivat mukana Mirva Tapaninen ja Salla Jutila

Viisumivapauden vaikutukset pohjoisessa - Viva North
• 1.8.2013–31.12.2014
• Rahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto, Lapin liitto
• Hankkeessa oli mukana mm. Pasi Satokangas

Mistä on lappilainen vieraanvaraisuus tehty -selvityshanke - Hööliys
• 1.9.2013–31.12.2014
• Rahoittaja: ESR, valtio, kunnallinen rahoitus, muu julkinen rahoitus
• Hankkeessa olivat mukana Jatta Nousiainen, Maria Hakkarainen ja Päivi Kähkönen

Matkailun tuotekehitysosaamisen kansainvälistäminen
• 1.6.2013–31.12.2014
• Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto (ESR)/Lapin ELY-keskus
• Hankkeessa olivat mukana mm. José-Carlos Garcia-Rosell, Minni Haanpää, Sanna Kyyrä, Teija Tekoniemi-Selkälä ja Petra Paloniemi

Unelmatehdas - Matkailun ja elämystuotannon esihautomohanke
• 1.11.2011–30.6.2014
• Rahoittaja: ESR, valtio, kunnallinen rahoitus, muu julkinen rahoitus
• Hankkeessa olivat mukana Milla Hirvaskari, Marja Lempiäinen ja Anu Harju-Myllyaho

New Sleep Order 2011–2013
• Rahoittaja: Lapin yliopiston strateginen rahoitus
• Hankkeessa oli mukana Outi Rantala

BART – Public-Private Partnership in Barents Tourism 20072013
• Rahoittaja: Euroopan Unionin Kolarctic ENPI CBC -ohjelma
• Hankkeessa olivat mukana mm. Mari Vähäkuopus, Maria Hakkarainen, José-Carlos García-Rosell, Teija Tekoniemi-Selkälä, Petra Paloniemi ja Heli Ilola

Tourist Destination Development: Place Making and Work Performances in Arctic Networking Societies 2011–2012
Rahoittaja: Finnmark University College
• Hankkeessa oli mukana Outi Rantala 

Oppiva matkailu, I-vaihe 2010–2012
• Rahoittaja:  Euroopan sosiaalirahasto (ESR)/Lapin ELY-keskus
• Oppiva Matkailu I-vaihe projekti oli MTIn oma opetuksen kehittämiseen liittyvä hanke, johon osallistui useita MTIn Lapin yliopiston ja RAMKin edustajia. Projekti teki yhteistyötä Matkailun sateenkaari -hankkeen kanssa (vastaava 2-asteen hanke).

Service Quality Communication in the Emergency Department Waiting Rooms of Four New South Wales Hospitals 2010–2012
• Rahoittaja: The Clinical Excellence Commission NSW, Australia
• Hankkeessa oli mukana Johan Edelheim

Acapella Village – Designing Future Tourist Communities for Transforming Societies  2011–2012
• Rahoittaja: Lapin yliopiston strateginen rahoitus
• Professori Soile Veijola johti hankkeen suunnittelua

Matkailun ja virkistyskäytön merkitys pohjoisen maaseudun maisemassa ja elinkeinoelämässä 2007–2011
• Hanke oli osa Metsäntutkimuslaitoksen Metsästä hyvinvointia -tutkimusohjelmaa, jota johti professori Liisa Tyrväinen. Maria Hakkarainen ja Outi Rantala  työskentelivät hankkeessa tutkijoina.

Matkailun integroitu tuotekehitys 2008–2011
• Rahoittaja: EAKR/Lapin liitto
• Hankkeessa olivat mukana mm. Minni Haanpää, José-Carlos García-Rosell, Mika Kylänen ja Teija Tekoniemi-Selkälä

Tourism as Work, Turismi työnä 2006–2009
• Rahoittaja: Suomen Akatemia
• Professori Soile Veijola toimi tutkimusprojektin johtajana. Minni Haanpää, Maria Hakkarainen ja Outi Rantala kuuluivat hankkeen tutkimusryhmään.

Matkailun turvallisuus -hankkeet:
- Lapin matkailun turvallisuusjärjestelmä – koulutus, verkosto ja ennakointi
- Lapin matkailun turvallisuusjärjestelmä – tutkimus- ja kehitysverkosto
- Lapin matkailun turvallisuusjärjestelmä – osaamis- ja palvelurakenteet
- Lapin matkailun turvallisuusjärjestelmä – matkailun turvallisuuden eurooppalainen ulottuvuus
- Lapin matkailun turvallisuusjärjestelmä - turvallisuusnormisto ja verkoston pysyvyys
- Lapin matkailun turvallisuusjärjestelmä - PK- ja mikroyritykset ja matkailun turvallisuus

Matkailualan kehittymistä tukevan tiedon hyödyntämistä  on selvitetty seuraavissa hankkeissa:
- Matkailutieto toimialan kilpailukykytekijänä – matkailutiedon popularisointi
- Matkailun integroitu tuotekehitys 2008-2011
- Ennakoinista kilpailukykyä Lapin matkailulle
- eLVa – Sähköisen liiketoiminnan osaamisen vahvistaminen
- Matkailun kansallinen ennakointiverkosto ja ennakointitiedon keruu

 

Hankkeiden tuloksia on integroitu osaksi MTI:n toimintaa.

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK