Matkalla  huipulle

Esittely / Historia
A A A
Esittely

MTI:n historia

Vuodesta 2009 lähtien toiminut Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti on konkreettisen, eri koulutusasteiden välisen yhteistyön pioneeri Suomessa.

Perustaminen korkeakoulupolitiikan myllerryksissä

2000-luvun puolivälissä Suomessa oli käynnissä laaja korkeakoulupoliittinen keskustelu. Korkeakoulujen määrää, sijaintia, osaamista ja rahoitusta arvioitiin kriittisinkin äänenpainoin. Lapin korkeakoulut päättivät vastata tähän haasteeseen perustamalla yhteisen strategiaryhmän pohtimaan Lapin korkeakoulutuksen tulevaisuutta, vahvuuksia ja rakenteiden uusintamistarpeita. Strategiaryhmä totesi, että korkeakoulujen kannattaa yhdistää voimansa mm. matkailualalla. Niinpä 13.11.2007 syntyi päätös Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutista, ja vahvan matkailualan osaamiskeskittymän rakentaminen Lappiin saattoi alkaa.

 Laajapohjainen valmistelu auttoi hyvään alkuun

Instituutin tavoitteet asetettiin korkealle ja toiminnan suunnittelutyöhön pyydettiin ja myös saatiin mukaan keskeisiä alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä matkailualan toimijoita. Lapin lääninhallitus ja myöhemmin sen lakattua toimimasta Lapin liitto myönsi hankerahoituksen instituutin perustamista varten. Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin perustaminen -hanke oli käynnissä 1.4.2008-30.6.2011.

Päävastuun instituutin valmistelutyöstä kantoivat Rovaniemen ammattikorkeakoulun matkailu-, ravitsemis- ja talousala, Lapin yliopiston matkailututkimuksen oppiaine ja Lapin ammattiopiston matkailu-, ravitsemis- ja talousala Rovaniemellä, Levi-Instituutissa ja Sodankylässä. Oppilaitoksissa tapahtunutta valmistelutyötä tukivat alueelliset toimijat.

Alusta lähtien oli selvää, että duaalimallista, jossa korkeakoulutusta annetaan sekä ammattikorkeakoulu- että yliopistotasoilla, ei haluta eikä voida tinkiä. Yhteistyötä ja yhteisten etujen tavoittelua duaalimalli ei kuitenkaan estä.

Perustamissopimus määritteli toiminnan raamit

1.8.2009 allekirjoitetussa perustamissopimuksessa instituutin osapuoliksi vahvistettiin Lapin yliopisto ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, josta mukana olivat Rovaniemen ammattikorkeakoulun ja Lapin ammattiopiston matkailu- ja ravitsemisalat. Instituutin tehtäväksi asetettiin matkailualan tutkimus ja kehittäminen, matkailun yliopisto-, amk- ja toisen asteen koulutus sekä kehittämis-, palvelu- ja innovaatiotoiminta.

Perustamissopimuksessa määriteltiin myös instituutin johtamisjärjestelmä ja hallinnointitapa. Instituutille muodostettiin mukana olevien osapuolten ylimmästä johdosta koostuva johtokunta ja erillinen, operatiivisesta johtamisesta vastaava johtoryhmä.

Samalla sovittiin, että henkilöstön palvelusuhde ei muutu. Instituutin henkilökunta oli ja on edelleen työsuhteessa johonkin kolmesta taustaorganisaatiosta. MTI vastaa toiminnasta ja sen toteuttamisen resursseista vuosittain taustaorganisaatioiden kanssa tehtävien tulossopimusten mukaan. Lisäksi instituutille kootaan vuosittain yhteinen budjetti yhteisiä menoja, kuten esim. johtajan palkka- ja toimintakuluja varten. Tärkeä ratkaisu instituutin tulevaisuuden kannalta oli keskittää Rovaniemen korkeakouluosapuolten toiminnot yhteisiiin tiloihin Viirinkankaalle. Päätös osoittautui myöhemmin merkittäväksi yhteishengen luomisen edellytykseksi.

Perustamissopimuksen allekirjoittamisen jälkeen seuraava vaihe oli johtosäännön hyväksyminen. Johtosäännössä määritellään virallisesti instituutin tehtävä, tavoitteet, asema, hallinto ja organisoituminen, johtokunnan kokoonpano ja valinta sekä johtokunnan ja johtajan tehtävät. Johtosääntö hyväksyttiin 1.9.2009 ja instituutin toiminnan vakiintumisen myötä uudistettu versio hyväksyttiin 1.1.2011.

Toiminta käynnistyy

Instituutin avajaisia juhlittiin Rovaniemen Viirinkankaalla 1.10.2009. Avajaisten jälkeen edessä oli toiminnan käynnistäminen ja arjen aloittaminen.

Instituutin väliaikaiseksi johtajaksi nimitettiin prof. Markku Vieru Lapin yliopistolta. Vuoden 2009 aikana käynnistettiin jo myös mm. instituutin kansainvälistymista kehittänyt hanke, jossa keskityttiin kansainvälisen kumppaniverkoston luomiseen. Osana perustamishanketta instituutille luotiin visuaalinen ilme ja tehtiin tilasuunnittelua.

Samalla käynnistyi varsinaisen johtajan rekrytointi. Alusta lähtien oli selvää, että onnistuakseen instituutti tarvitsee johtajakseen vahvat näytöt omaavan, kansainvälisesti kokeneen henkilön, jolla on kokemusta ja näkemystä kaikkien koulutusasteiden kehittämisestä. Sopiva henkilö löytyi Australian Sydneysta, Macquarie University:sta. FT Johan Edelheim aloitti instituutin johtajana syyskuussa 2011. Ensimmäiseksi toimenpiteekseen hän otti instituutin strategian päivittämisen, joka valmistui 2012.

Organisaatiomuutoksia taustaorganisaatioissa

Syksyllä 2011 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä päätti irrottaa matkailualan koulutuksensa omaksi tulosalueekseen kuntayhtymän sisällä. Näin Lapin ammattiopisto jaettiin kahteen osaan, ja Lapin matkailuopisto perustettiin 1.11.2011. Vuoden 2014 alussa Rovaniemen ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulut yhdistyivät Lapin ammattikorkeakouluksi.

Instituutin osapuolten nimet ovat siis ehtineet vaihtua matkan varrella, mutta pääosin toimijat ovat silti säilyneet entisinä. Tätä nykyä instituutin osapuolina ovat siis Lapin matkailuopisto, Lapin ammattikorkeakoulun matkailu-, ravitsemis- ja talousala sekä Lapin yliopiston matkailututkimuksen oppiaine.

Instituutista tulee arkea

Nykyään Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti on vakiinnuttanut asemansa. Instituutti on aidosti koulutusasteiden välistä yhteistyötä tekevä, monipuolinen matkailualan asiantuntijaorganisaatio Lapissa. Toiminta on tullut tutuksi jo suurella osalle lappilaisia ja MTI on arkea oppilaitosten toiminnassa.

Instituutissa tehtyä pedagogista suunnittelutyötä koulutusasteiden välisten yhteisten kurssien ja muiden opintojaksojen luomiseksi voi pitää uraauurtavana. Myös palvelutoiminnassa ja tutkimuksessa instituuttilaiset ovat onnistuneet rakentamaan aitoa, konkreettista ja kaikkia osapuolia hyödyttävää yhteistyötä.

 

 

 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK