Tools / Product Design Workshop
A A A

 Tuotesuunnitelupaja mit_kaavio_2.jpg mit_yhteistyö.jpg mit_aikaa.jpg  mit_konsultti_2.jpg

 

mit_pirkko.jpg

 

”Tuotesuunnittelupaja oli hyödyllinen, kun halusimme kehittää koskenlaskutuotetta. Meillä oli idea, mutta konsepti oli epäselvä. Halusimme tarjota mökkeihimme majoittuville asiakkaille mahdollisuuden erähenkiseen ajanviettoon yhdessä muiden kanssa.

Niinpä kutsuin paikallisen ohjelmapalveluyrityksen pääoppaan, yhden naapuriyrittäjän, kunnan aktiivisen elinkeinosihteerin, naapuripitäjän koskiurheiluseuran edustajan ja matkailuyhdistyksen toiminnanjohtajan koolle. Istuimme nuotiolla, nautimme eräruoasta ja solmimme narunpätkiämme yhteen. Pajan avulla hoksasimme, mitä lisätietoa tarvittiin tämän tuotteen kehittämiseen, esimerkiksi lainsäädäntö, ulkoasujen materiaalit, turvallisuus, aikataulut ja niin edelleen.”  

Mikä?

Tuotesuunnittelupaja on ryhmätyökalu, jonka avulla osallistujilla on mahdollisuus arvioida tuoteideoita ja keskustella niiden toteuttamisesta. Tuotteen suunnitteluun ja tuotteistamiseen osallistutaan väittelemällä ja perustelemalla. Tuotesuunnittelupaja tukee olemassa olevien tuotteiden jalostamista ja uusien tuotteiden kehittämistä. Sen avulla voidaan vahvistaa osaamista ja kehittää toimintatapoja.

Miksi?

Matkailualan tuotekehitysongelmat ovat usein monimutkaisia. Niihin liittyy monia ihmisiä, jotka lähestyvät toimintaympäristöä, tuotetta ja asiakkuuksia eri näkökulmista. Voi olla, että uuden tuotteen kohdalla totutut toimintatavat eivät enää toimi, vaan pitäisi löytää uusi tapa toimia. Tuotekehitysongelmien jättäminen yhden ihmisen ratkaistavaksi on riskialtista. Tuotesuunnittelupaja on yhteisöllinen prosessi, jossa ideoiden kehittelyyn ja tuotteistamiseen tarvittavaa osaamista kehitetään kommunikoimalla eri osapuolten kesken.

Miten?

Työkirja:Sopivien osallistujien ja käsiteltävien asioiden valinnassa voidaan käyttää apuna työkirjan tehtävän 3.2 vastauksia.

Tekijät: Tuotesuunnitelupaja voidaan toteuttaa yrityksen henkilökunnan toimesta. Henkilökunnasta on valittu vastuuhenkilö(t), joka huolehtii käytännönjärjestelyistä, johtaa tilaisuuden kulkua ja kokoaa aikaansaannoksia yhteen. Suositellaan, että ryhmäkoko on 6 – 12 henkilöä ja että osallistujat edustavat eri intressitahoja, kuten työntekijöitä (esim. operointi, opastyö, myynti ja markkinointi), yhteistyökumppaneita (esim. alihankkijat, matkanjärjestäjät,) ja matkailualan kehittäjiä (esim. kehittämis- ja koulutusorganisaatiot).

Kesto: Tuotesuunnittelupaja voi kestää 1-2 päivää tai vaihtoehtoisesti kolme päivää periaatteella 2+1 tai 1+2 riippuen käsiteltävistä asioista, aikatauluista ja tavoitteista. Esimerkiksi tilanteessa, jossa suunnitellaan täysin uutta tuotetta, on hyvä varata aikaa lähtökohtien ja uuden tiedon sulattelemiseen. Tällöin suositellaan yhtä käynnistyspäivää, ja varsinainen tuotesuunnittelu tehdään myöhemmin kahtena peräkkäisenä päivänä. Vastaavasti kahden päivän aloituksella voidaan saada suunnittelu ja yhteisöllinen prosessi hyvin käyntiin, ja kolmantena päivänä esimerkiksi viikon tai kahden viikon kuluttua voidaan koota tulokset vielä konkreettisiksi ratkaisuiksi. Molemmissa kolmepäiväisten pajojen vaihtoehdoissa on tärkeää käyttää tapaamisten välinen aika hyödyksi tuotesuunnitteluun.
 
Järjestely: Pajan toteuttamiseen tarvitaan fläppitauluja, paperia, huopakyniä, teippiä, tarroja jne. Paja koostuu seuraavista vaiheista:

(1) Lähtökohdan määrittely, jossa joko esitellään tuotesuunnittelun pohjaksi valmis virike, jokin kuva tai videon pätkä, tai se voidaan määritellä myös yhdessä keskustellen;
(2) Tuotesuunnitelma, jossa osallistujat tuovat esille omia näkemyksiään aiempaan tietoonsa perustuen, tunnistetaan mitä lisätietoa tuotesuunnitelman työstäminen vaatii ja mistä sitä voi hankkia. Tämä vaihe tuo keskusteluun ja tuotekehityksen raaka-aineeksi kokemukset ja niihin liittyvät erilaiset toimintamallit.
(3) Tiedonhaku, jossa puuttuvaa tietoa etsitään erilaisista lähteistä (esim. internet, kirjasto, asiantuntijat, jne.). Tietoa tarvitaan tuotesuunnitelman jatkojalostamiseen. Tietoa hakevat kaikki tuotesuunnittelupajaan osallistuvat omilla tahoillaan itsenäisesti ennalta määritellyn ajan. Tähän voidaan käyttää tunteja tai päiviä järjestelyjen mukaan.
(4) Tuotteistaminen, jossa sekä osallistujien hiljainen tieto että tiedonhakuvaiheen esimerkit ja oivallukset jalostetaan tuotekonseptiksi;
(5) Tuotekonseptin toteutus, jossa kokeilemalla uutta tuotekonseptia edistetään osallistujien oppimista, ymmärrystä ja saadaan tärkeätä kokemusta uuden tuotekonseptin mahdollisuuksista;
(6) Tuotekonseptin ja suunnitteluprosessin arviointi, joka osoittaa olettamukset ja ratkaisut toimiviksi tai näyttää, missä on parantamisen varaa.

Muuta:
Tuotesuunnittelupajan lähtökohta tulee olla osallistujien oman toiminnan kannalta mielekäs. Tiedonhakuvaiheen tietolöydöt voidaan tallentaa yhteiseen tilaan (esim. oppimisverkko) kommentoitavaksi. Koska työkalu vaatii sekä ohjausta että sopivia työvälineita, se suositellaan toteutettavaksi myös ulkopuolisen kouluttajan toimesta. Tuotesuunnittelupajan ohjausta varten voidaan valmentaa organisaation työntekijötä. 

Muuta: Tuotesuunnittelupajan lähtökohdan tulee olla osallistujien oman toiminnan kannalta mielekäs. Tiedonhakuvaiheen oivallukset ja materiaalit voidaan tallentaa yhteiseen tilaan (esim. sähköinen tietokanta) kommentoitavaksi. Koska työkalu vaatii sekä ohjausta että sopivia työvälineitä, se voidaan toteuttaa myös ulkopuolisen kouluttajan toimesta. Tuotesuunnittelupajan ohjausta varten voidaan myös valmentaa organisaation työntekijöitä


Our website uses cookies, read more about cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. [I Agree]
OK