Tools / Focused discussion
A A A

Fokusoitu keskustelu   mit_kaavio_1.jpg mit_yhteistyö.jpg 

 mit_pirkko.jpg

”Meillä on ollut jo pari vuotta tapana käydä fokusoituja keskusteluja työntekijöiden kanssa. Esimerkiksi tammikuussa meillä oli tällainen keskustelu Helsingin matkamessun jälkeen. Laura, meidän myyntijohtaja, veti sitä keskustelua tosi hyvin. Keskustelu oli antoisa, sillä onnistuimme kerätä tietoa yhteen ja hyväksikäytettävään muotoon…

Minkälaisia kysymyksiä hän esitti?... Muistan, että hän kysyi meiltä: (1) Mitä muistimme messusta?, Mitä kohtaan ihmiset ilmaisivat kiinnostuksensa? Mitkä tuotteet kiinnittivät vierailijoiden huomion?; (2) Mikä oli tämän messun tärkein anti meille henkilökohtaisesti? Mikä meitä yllätti ihmisten reaktioissa tuotteitamme kohtaan? Mikä messuissa tuntui haastavalta?; (3) Mitä uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja trendejä löysimme? Mitä messujen annista voitaisiin käyttää tuotekehityksessämme?; (4) Miten arvioisimme osallistumisemme arvon messulla? Mitkä ovat meidän suositukset koskien osallistumista ensi vuonna? 

 

 

Mikä?

Fokusoitu keskustelu on yksinkertainen työkalu, joka voi auttaa matkailualan organisaatiota/verkostoa pohtimaan yhdessä tuotekehitykseen liittyviä asioita. Fokusoidun keskustelun avulla on mahdollista pohtia ja arvioida mm. benchmarking -matkoja, tuotteita, myyntitapahtumia, yhteistyötä/kumppanuutta, toimintaympäristön vaikutusta omaan organisaatioon, budjetoinnin rakentamisen vaikutusta tuotteeseen, organisaation asemaa sosiaalisessa mediassa ja trendejä.

Miksi?

Keskustelutaitoa pidetään tärkeänä sekä työ- että yksityiselämässä. Matkailualan organisaatiossa keskustellaan tauoilla, kahvihuoneessa tai kun törmätään käytävillä. Vaikka nämä keskustelut ovat miellyttäviä ja kiinnostavia, suurin osa niistä on harhailevia. Ne syntyvät hetken virikkeestä ja rönsyilevät eri suuntiin.

Fokusoidun keskustelun tarkoitus on johdattaa osallistujia tiettyjen pohdiskeluvaiheiden läpi niin, että heillä on mahdollisuus jalostaa käsiteltyä asiaa ryhmänä. Päätavoitteena on päästä keskustellussa aiheessa pintaa syvemmälle.

Fokusoidun keskustelun käyttö matkailualan organisaatiossa voi edistää luovuutta, yhteisten merkitysten löytämistä, ideoiden syntymistä ja mahdollisuuksien tunnistamista. Fokusoitu keskustelu on siis työkalu, joka auttaa luomaan tuotekehityksessä tarvittavaa inhimillistä pääomaa. Se edistää tiedon siirtämistä jokaisesta organisaation kulmasta ja osastosta tuotekehitysprosessiin. 
 

Miten?

Työkirja: Kaikista työkirjan kysymysten vastauksista voi löytää faktoja Fokusoitu keskustelu –työkalun vaiheeseen 1. Esimerkiksi haluttaessa kehittää asiakastiedon keräämistä faktat voi poimia kysymyksen 5.3.1. vastauksista.

Tekijät: Fokusoitu keskustelu toteutetaan yrityksen henkilökunnan toimesta. Henkilökunnasta on valittu vastuuhenkilö(t), joka johtaa keskustelun kulkua ja kokoaa aikaansaannoksia yhteen.

Kesto: Keskustelu kestää n. 1,5-2 h.

Järjestely: Keskustelu voidaan toteuttaa esimerkiksi kahvihuoneessa. Keskustelua johtava vetäjä kysyy sarjan sellaisia kysymyksiä, jotka johtavat ryhmää keskusteluprosessin ajan. Keskustelu tehdään neljässä tasossa:

(1) Tavoitetaso, jossa kysytään faktoja eli pääkysymys tässä on mitä tieto koskee.
(2) Heijastava taso, esitetään kysymyksiä, joilla saadaan välitön henkilökohtainen reaktio faktoja kohtaan: tunteita, piilotettuja kuvia ja mielleyhtymiä faktoista.
 (3) Tulkitseva taso kostuu kysymyksistä, jotka saavat aikaan merkityksiä, arvoja ja oivalluksia.
(4) Päätöksenteon taso sisältää kysymyksiä, joilla keskustelu päätetään ja jotka mahdollistavat ryhmän saavuttaa loppupäätelmä tulevaisuutta varten.

Muuta: Olisi hyvä, jos kirjuri olisi erikseen eikä keskustelun vetäjän tarvitsisi kirjoittaa muistiinpanoja. Our website uses cookies, read more. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. [I Agree]
OK