Riski on ei-toivotun tapahtuman todennäköisyys kertaa seuraukset. Riski on siis sellaisen tapahtuman mahdollisuus (voidaan ilmoittaa myös tilastonumeroina), joka aiheuttaa tai josta seuraa henkilövahinkoja tai aiheutuu ympäristö-, kulttuuri- tai taloudellisille arvoille menetyksiä. Matkailussa riskienhallinta tapahtuu matkailun arvoketjussa, joka ottaa huomioon matkailijan lähtöalueen, siirtymiset, kohteessa tapahtuvan toiminnan ja paluun lähtöalueelle. Riskienhallinta on keskeinen osa turvallisuusjohtamista. Riskienhallinta ennaltaehkäisee henkilöön, ympäristöön ja tuotantoon kohdistuvat vaaratekijät.

Lapin matkailun turvallisuusverkosto soveltaa riskienhallintaan järjestelmänäkökulmaa, jossa osapuolina ovat matkailuyritysten lisäksi järjestöt, viranomaiset, kunnat ja oppilaitokset. 

Riskienhallinta.JPG

Kuva: Posion vesipelastusharjoitus kesäkuu 2012. © Vesa Koivumaa 
 
Lapin korkeakoulukonsernin julkaisuja:
Iivari, P. 2012.* Matkailun turvallisuus: Globaalit muutokset, paikalliset vaikutukset. Rovaniemen ammattikorkeakoulun julkaisusarja D nro 8. Rovaniemi: Rovaniemen ammattikorkeakoulu.

Iivari, P. 2012.* Business crisis and its management. Crisis management as a part of safety and security management in a tourism company. Publication series C no 31. Rovaniemi University of Applied Sciences. 94 p.

Lapin korkeakoulukonsernin opinnäytteitä:

Mäki, J. 2012. Matkailuyrityksen henkilöstöriskien hallinta. Pro Gradu. Matkailututkimus / matkailun liiketoimintaosaamisen suuntautumisvaihtoehto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Lapin yliopisto.

Niemelä, E. 2012. Hotellien paloturvallisuusjohtaminen Rovaniemellä. Opinnäytetyö. Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma,
Rovaniemen ammattikorkeakoulu. 

Lindgren, Jenni (2010). Matkailun turvallisuus, turvallisuussuunnittelu ja sen vaikutukset Levin matkailukeskuksen alueella. Opinnäytetyö. Matkailun koulutusohjelma, Rovaniemen ammattikorkeakoulu.

Muita julkaisuja:
Hanen, T. 2005. Turvallisuusjohtaminen ja rajavartiolaitos : yksittäisten onnettomuuksien tutkinnasta strategisten häiriöiden hallintaan. Helsinki: Maanpuolustuskorkeakoulu.

Viranomaisraportteja:
Sosiaali- ja terveysministeriö (2011). Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu : opas sosiaali- ja terveydenhuollon johdolle ja turvallisuusasiantuntijoille. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. 

Lindfors, E. (toim.). 2012. Kohti turvallisempaa oppilaitosta! : oppilaitosten turvallisuuden ja turvallisuuskasvatuksen tutkimus- ja kehittämishaasteita : OPTUKE-verkoston I tutkimus- ja kehittämissymposium Hämeenlinnassa 8.-9.2. 2011. Tampere: Tampereen yliopisto. 

National Outdoors Leadership School: Wilderness Risk Management Conference (State College, PA : October 28-30, 2005).

Kansallisia ja kansainvälisiä tutkimuskirjoja ja -artikkeleita:
Suominen, A. 2003. Riskienhallinta. Helsinki: WSOY. 

Lisätietoja:
Pekka Iivari, Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti, pekka.iivari@lapinamk.fi, puh. 0400 425 784
Vesa Koivumaa, Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti, vesa.koivumaa@lapinamk.fi, puh. 040 586 6826

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK