verkosto.jpgTutkimusteema kulttuurienvälinen viestintä keskittyy kulttuurienväliseen viestintään matkailun turvallisuudessa. Erityisesti matkailussa ja turvallisuusasioissa kulttuurienvälisen viestinnän merkitys korostuu. Eri maista ja eri kulttuureista tulevilla asiakkailla voi olla hyvinkin erilainen tapa viestiä verrattuna omaan tapaamme viestiä. Tutkimusteemassa tarkastellaan miten kulttuuritausta vaikuttaa tapaamme viestiä ja miten ymmärrämme ja noudatamme turvallisuuteen liittyviä ohjeita.

Lapin matkailun turvallisuusjärjestelmä -hankkeessa on tehty tutkimusta kulttuurienvälisestä viestinnästä matkailun turvallisuudessa, jossa tutkimuksen pääkohderyhmänä ovat olleet oppaat sekä matkailuyritykset Lapin alueella.


Kuva: Royalty free stock photos (123RF) 2011. Materiaalin kuva osoitteessa: www.123rf.com.

Lapin korkeakoulukonsernin julkaisuja:
Rantala, O. 2011. Metsä matkailukäytössä: etnografinen tutkimus luonnossa opastamisesta. Rovaniemi: Lapland University Press.

Lapin korkeakoulukonsernin opinnäytteitä:
Sergejeva, J. 2008. Yrityksen turvallisuuskulttuuri Lapin läänin ja Murmanskin alueen matkailualan ohjelmapalveluyrityksissä. Opinnäytetyö. Lapin yliopisto.

Muita julkaisuja:
Hirvi, J. 2010. Turvallisuuskulttuurin arviointi ja kehittäminen puolustusvälineteollisuuden yrityksessä. Tampereen teknillinen yliopisto, 104 s.

Rantala, O. - Valkonen, J. 2011. The Complexity of Safety in Wilderness Guiding in Finnish Lapland. Current issuess in Tourism.

Ruuska, P. - Valkonen, J. 2008. Pohjoiset safarioppaat kansallisten kategorioiden käyttäjinä. Kulttuurintutkimus Vol. 25, 2008 (No 1), 3-16.

Valkonen, J. 2011. Palvelutyön taito. Vastapaino: Tampere.

Valkonen, J. - Ruuska, P. 2012. Nationspeak as a tool in tourism work. European Journal of cultural studies vol 15 no. 1, 105-120.

Muu materiaali:
Syrjälä, N. - Häikiö, S. - Kangasniemi, U. 2012.* Intercultural Communication and Customer Safety in Tourism. The 21st Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research Umeå, November 7-10th 2012. Working paper.

Turvallisuuspedagogiikka, Kasvatustieteen päivät 21.-22.11.2013

Viranomaisraportteja:
Hautamäki, A. 2009. Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä. Opetusministeriön julkaisuja 2009:30.

Kansallisia ja kansainvälisiä tutkimuskirjoja ja -artikkeleita:
Malankin, M. 2012. Venäläiset matkailun asiakkaina. Mikkelin ammattikorkeakoulun julkaisusarja A nro 71. Mikkeli: Mikkelin ammattikorkeakoulu.

Robinson, M. - Boniface, P. 1998 (eds.) Tourism and Cultural conflicts. CABI Publishing. 314 p.

Buckley, R. 2010. Communications in Adventure Tour Products. Health and Safety in Rafting and Kayaking. Annals of Tourism Research Vol. 37, No. 2, 315–332. DOI: 10.1016/j.annals.2009.10.011.

Byram, M. 2011. Teaching intercultural competence – the complementarity of training and education. Presentation at the conference Teaching Intercultural Communication in Finnish Higher Education. University of Turku 11 November 2011.

Gore, K. 2007. Networking Cultural Knowledge. An interactive and experiential strategy to apply intercultural communication in business. Helsinki: WSOY Oppimateriaalit.

Hall, S. 2003. Kulttuuri, paikka, identiteetti. – In Erilaisuus (ed. M. Lehtonen – Löytty, O.). Tampere: Vastapaino.

Holliday, A. – Hyde, M. – Kullman, J. 2004. Intercultural Communication. An Advanced Resource Book. London: Routledge.

Jandt, F. E. 2004. An Introduction to Intercultural Communication. Identities in a Global Community. Fourth Edition. Thousand Oaks (California): Sage Publications.

Keisala, K. 2011. Postmodern definition of a culture in the education of intercultural communication. A presentation at the conference Teaching Intercultural Communication in Finnish Higher Education. University of Turku 11 November 2011.

Kiełbasiewicz-Drozdowska, I. – Radko, S. 2006. The Role of Intercultural Communication in Tourism and Recreation. Studies in Physical Culture and Tourism Vol. 13, No. 2, 75–85.

Kroeber, AL. – Kluckhohn, C. 1952. Culture. A critical review of concepts and definitions. Papers of the Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology. New York: Harvard University Press.

Lustig, M. – Koester, J. 1993. Intercultural competence: Interpersonal communication across cultures. New York: Harper Collins College Publications.

Reisinger, Y. – Mavondo, F. 2006. Cultural Differences in Travel Risk Perception. Journal of Travel and Tourism Marketing Vol. 20 (1), 13–31.

Reisinger, Y. – Turner, L. W. 2003. Cross-Cultural Behavior in Tourism. Concepts and Analysis. Oxford: Butterworth-Heinemann.

Reisinger, Y. 2009. International Tourism. Cultures and Behaviors. Butterworth-Heinemann / Elsevier.

Salo-Lee, L. 2006. Low and high context communication processing. Introduction to Intercultural Communication. University of Jyväskylä.

Sipola, A. 2011. Intercultural communication in experience tourism in the Inari area. Pro gradu thesis. University of Jyväskylä: Department of Communication.

Sizoo, S. – Iskat, W. – Plank, R. – Serrie, H. 2003. Cross-Cultural Service Encounters in the Hospitality Industry and the Effect of Intercultural Sensitivity on Employee Performance. International Journal of Hospitality & Tourism Administration Vol. 4(2) 2003, 61–77.

Vulpe, T. – Kealey, D. – Protheroe, D. – Macdonald, D. 2001. A profile of the interculturally effective person. Centre for Intercultural Learning. Canadian Foreign Service Institute.

Lisätietoja:
Ulla Kangasniemi, Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti, ulla.kangasniemi@lapinamk.fi, puh. 040 710 6403

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK