Turvallisen matkailupalvelun tuottaminenMatkailun turvallisuuden arvoketju.jpg
edellyttää ennakoivaa johtamisotetta, joka integroi heikkojen signaalien, kuten esimerkiksi läheltä piti tilanteiden, tunnistamisen osaksi päivittäistä toimintaa. Ennakointi on hyvin käytännönläheinen menetelmä, jolla toteutetaan hyvää riskienhallintaa. Keskeistä on toimintaympäristön muutosten tunnistaminen sekä ihmisten toiminnasta ja teknologioista aiheutuvien vaikutusten analysointi.

Lapin matkailun turvallisuusverkosto on hyödyntänyt matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutissa kehitettyä vahvaa matkailun ennakoinnin osaamista ja tutkimusta. Turvallisuus on toiminut matkailun ennakointityön sovellusalueena tuottaen uutta menetelmällistä tietoa päivittäisjohtamiseen. Elinkeinoelämän, viranomaisten ja muiden verkostojen käytettävissä ovat myös kansalliset ja kansainväliset ennakoinnin tietovarannot.

Kuvio. Matkailun turvallisuuden arvoketju (Lapin matkailun turvallisuusjärjestelmä -hanke).Lapin korkeakoulukonsernin julkaisuja:
Iivari, P. 2011.* Matkailun turvallisuuden ennakoinnin malli. Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti. Lapin matkailun turvallisuusjärjestelmä - koulutus, verkosto ja ennakointi -hanke.

Iivari, P. 2011.* Mitä on matkailun turvallisuuden ennakointi? Teoksessa: Minne menet matkailu? Näkökulmia matkailun ennakointiin, osa I. (toim. Kaksonen, T. - Ojuva, J. - Ouallen, P.), 86-92. Rovaniemi: Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti.

Iivari, P. 2011.* Yrityksen kriisi ja sen hallinta. Kriisinhallinta osana turvallisuusjohtamista matkailuyrityksessä. Sisäministeriön julkaisuja 8/2011.

Iivari, P. 2011.* Business Crisis and its Management. Crisis management as a part of safety and security management in a tourism company. Publication series C no 31. Rovaniemi University of Applied Sciences.

Iivari, P. 2012.* Matkailun turvallisuus: Globaalit muutokset, paikalliset vaikutukset. Rovaniemen ammattikorkeakoulun julkaisusarja D nro 8. Rovaniemi: Rovaniemen ammattikorkeakoulu.

Kaksonen, T. - Ojuva, J. - Ouallen, P. 2012. Minne menet matkailu? Näkökulmia matkailun ennakointiin, osa I. Rovaniemi: Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti. 

Viranomaisraportteja:
Toivonen, M. - Nieminen, J. (toim.) 2003. Alueellisen ennakoinnin käytännön opas.Euroopan komissio. Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto. Brussels: Euroopan komissio.

Turvallinen, monikulttuurinen, hyvinvoiva ja kilpailukykyinen Suomi. Sisäasiainministeriön tulevaisuuskatsaus. Sisäasiainministeriön julkaisu 37/2006. ISBN 952-491-027-6 (nid.), ISBN 952-491-028-4 (pdf) Myös Internetissä (pdf).

Kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja ja -hankkeita:
Matkailun ennakointi MTI:ssa
Matkailu.org - ennakointi

Lisätietoja:
Eila Linna, kehitysjohtaja, Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti, eila.linna@ulapland.fi, puh. 040 735 5300.

Pekka Iivari, projektipäällikkö, Lapin matkailun turvallisuusjärjestelmä, Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti, pekka.iivari@lapinamk.fi, puh. 0400 425 784

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK