Matkailun turvallisuuden kansallinen ulottuvuus

Matkailun turvallisuuskysymyksiä käsitellään kansallisella tasolla useissa ministeriöissä. Matkailualan turvallisuus- ja riskianalyysityö edellyttää kansallisella tasolla ulkoasiainministeriön, sisäasiainministeriön, matkanjärjestäjien sekä työ- ja elinkeinoministeriön välistä saumatonta yhteistyötä. Viranomaisten ja matkailuelinkeinon yhteistyöelimenä toimiva Matkailuturvallisuuden neuvottelukunta käsittelee turvallisuus- ja riskianalyysin kehittämistä koskevia kysymyksiä. Esimeriksi matkanjärjestäjien kanssa on sovittu, että ne toimittavat ulkoasianministeriöön tietoja matkustajien määristä, matkakohteista ja matkustusajankohdista. Edustustojen ja matkanjärjestäjien yhteistyötä matkakohteissa on viime vuosina tiivistetty.

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) johdolla valmistuneessa vuoteen 2020 ulottuvassa Suomen matkailustrategiassa turvallisuus mainitaan maamme matkailun kehityksen peruspilarina. Strategia painottaa turvallisuuden huomioimista matkailukeskusten suunnittelussa ja kehittämisessä. Turvallisuuden katsotaan lisäävän matkailukeskuksien vetovoimaa. Lisäksi painottaa, että turvallisuus tulee huomioida matkailun koko palveluketjussa. Tavoitteena tulee olla toimiva turvallisuuskulttuuri, jota rakennetaan turvallisuusjohtamisella. Turvallisuuden tunne lisää myös asiakkaan kokeman elämyksen laatua.
TEMn johdolla valmisteltu kansallinen matkailun tutkimusohjelma ottaa johdonmukaisesti kantaa matkailuturvallisuuden tutkimuksen merkitykseen kehittämis- ja koulutustoiminnan tukena.
Matkailun turvallisuuden tutkimus on sisällytetty Suomen Akatemialle tehtävään turvallisuustutkimuksen aloitteeseen. Rovaniemen ammattikorkeakoulu on yksi aloitteen tekijöistä.

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti perustajajäsentensä (RAMK, LaY, LAO) johdolla on solminut matkailuturvallisuuden kehittämisen kumppanuussopimuksen sisäasiainministeriön kanssa 15.6.2010. Sopimus kytkee matkailun turvallisuuden tutkimus-, opetus- ja hanketyön kansalliseen sisäisen turvallisuuden ohjelmaan (Valtioneuvoston periaatepäätös).

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK