Matkalla huipulle

Työsuojelurahastolta rahoitusta Lapin yliopiston ja Lapin AMKin yhteiseen matkailualan tutkimushankkeeseen
A A A
Tutkimusuutisia
19.11.2015

Työsuojelurahastolta rahoitusta Lapin yliopiston ja Lapin AMKin yhteiseen matkailualan tutkimushankkeeseen

Osallistavalla johtamisella työhyvinvointia ja turvallisuutta: Levi, Ruka ja Ylläs – hankkeessa tehdään tutkimus jonka pohjalta kehitetään hiihtokeskusten työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden osallistava toimintamalli. Työsuojelurahaston myöntämän rahoituksen suuruus on 100 000 euroa.

Hanke perustuu kansalliseen Työ- ja elinkeinoministeriön toteuttamaan Työelämä 2020 -hankkeeseen erityisesti yhteistyön ja työhyvinvoinnin osa-alueiden osalta ja se toteutetaan Levillä, Ylläksellä ja Rukalla. Tutkimuksen teemat kiteytyvät kolmeen, hiihtokeskusten toiminnalle oleelliseen osa-alueeseen: työhyvinvointi, työturvallisuus ja osallistava johtajuus.

Tutkimukseen pohjalta toteutettava malli kytkee hiihtokeskusten työntekijäryhmät, työnantajat ja hiihtokeskusten työympäristöön välittömästi vaikuttavat ulkopuoliset toimijat työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden verkostoksi. Osallistavaan toimintatapaan sisältyy yhdessä tehdyt riskikartoitukset, työhyvinvoinnin ja turvallisuuden kehittämiskohteiden määrittely sekä kehittämistoimenpiteiden käynnistys. Hankkeen tuloksena syntyvä työhyvinvointi- ja turvallisuusopas on hyödynnettävissä myös muissa hiihtokeskuksissa. Tavoitteena on osallistavan ja kehittävän menetelmän sekä konkreettisten tuotosten myötä lisätä työhyvinvointia ja -turvallisuutta ja edelleen työhyvinvoinnin lisääntyessä työn tuottavuutta.

Hankkeen tehtävänä on osallistavan johtamisen sekä työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden suhteiden tarkastelu ja kehittäminen. Tavoitteena on selvittää, miten koettu työhyvinvointi ja -turvallisuus näyttäytyvät suhteessa osallistavaan johtamiseen ja osallistaviin kehittämistoimenpiteisiin. Tehtävä kytkeytyy hankkeessa suunniteltavaan ja toteutettavaan osallistavaan kehitystoimintaan, joka pyrkii lisäämään työyhteisön hyvinvointia edistämällä työyhteisön toiminnan turvallisuutta.

Hankkeen toteutuksesta vastaavat HTT yliopistonlehtori Virpi Tökkäri, FT projektipäällikkö Pekka Iivari, KT yliopettaja Kaisa Turpeenniemi, projektisuunnittelija Aleksi Latvala ja KT TKI-päällikkö Eila Linna. Tökkäri toimii hankkeen vastuullisena tutkijana etenkin työhyvinvointia ja osallistavaa johtamista koskevan tutkimuksen osalta. Iivari vastaa erityisesti tutkimuksen turvallisuusnäkökulmasta ja Turpeenniemi työterveyden näkökulmasta. Latvalan vastuualuetta ovat turvallisuus, kohdetuntemus sekä kenttätyö. Linnan tehtäviin kuuluu matkailualan ja sen toimintaympäristön tuntemuksen sekä verkostojen johtamisen ja organisaatioiden kehittämisen asiantuntemuksen tuominen hankkeelle ja lisäksi myös hankkeen kokonaiskoordinaatio. Työelämä 2020 –hankkeen yhteyshenkilönä toimii TTK:n asiantuntija Risto Tanskanen. Asiantuntijaryhmää tullaan myöhemmin täydentämään tarpeen mukaan.

Tutkimusyhteistyössä kumppaneina ovat Lapin yliopisto ja Lapin ammattikorkeakoulu, joka vastaa kenttätyöosuudesta sekä turvallisuuden asiantuntemuksesta. Yhteistyöverkostoon kuuluvat myös hiihtokeskusten (Levi, Ruka, Iso-Ylläs) yritykset sekä niissä toimivat esimiehet ja työntekijät. Hiihtokeskusyritykset ovat kirjallisesti sitoutuneita tutkimukseen ja toimivat hankkeelle asetettavassa ohjausryhmässä.

Keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat lisäksi matkailualan työmarkkinajärjestöt MaRa ry ja PAM ry, joiden edustajat tulevat toimimaan hankkeelle asetettavassa ohjausryhmässä. Edellisten lisäksi hankkeen tukena toimivat tutkimukseen osallistuvien hiihtokeskusten asiantuntijat, jotka ovat tärkeä voimavara etenkin kehittämistoimenpiteiden suunnittelu- ja toteutusvaiheissa.

Hankkeen kesto on kaksi vuotta.

Lisätietoja:

Eila Linna, eila.linna(at)ulapland.fi
Virpi Tökkäri, virpi.tokkari(at)ulapland.fi
Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK