29.11.2010

Turvallisuus on tärkeä asia Levin matkailulle

Turvallisuus kuuluu olennaisena osana Levin matkailun laatuun. Jenni Lindgrenin mukaan turvallisuuteen panostaminen on myös tärkeää paikkakunnan imagon kannalta. Lindgren toteaa opinnäytetyössään, että matkailun turvallisuutta voidaan tehokkaimmin kehittää tunturikeskuksessa viranomaisten, yritysten ja eri toimijoiden välisellä yhteistyöllä. Yhteiskunta asettaa omat haasteensa ja reunaehtonsa. Levin matkailun turvallisuuteen vaikuttavat esimerkiksi Levin henkilöstön suuri vaihtuvuus, palveluiden lisääntyminen, jatkuva rakentaminen, alkoholikulttuuri ja kasvavat matkailijamäärät sekä lisääntyvä lentoliikenne. Leville ja sen lähiympäristöön on muodostunut laaja yksityisten ja julkisten organisaatioiden turvallisuusverkosto, jonka yhteistoimintaa voidaan vielä tehostaa. Lindgren kaipaa erityisesti sujuvampaa yhteistyötä viranomaisten ja yritysten kanssa. Turvallisuus on otettu Levillä osaksi matkailun laatutyötä.

Lindgren tutkimuksesta ilmenee, että tärkeimmät turvallisuuden osa-alueet tunturikeskuksessa ovat liikenne- ja rinneturvallisuus sekä majoitus- ja ravitsemuspalveluiden turvallisuus. Lindgrenin mukaan Leville syksyllä 2010 perustettu paloasema ja poliisin näkyvyyden lisääminen ovat parantaneet koko alueen turvallisuutta ja ihmisten turvallisuuden tunnetta. Poliisin osalta tarvetta olisi Lindgrenin mielestä myös pysyvälle poliisiasemalle Levillä.

Lindgren toivoo, että henkilökunta ja esimiehet tietävät yrityksen pelastussuunnitelman ja turvallisuusasiakirjojen sisällön sekä osaavat soveltaa turvallisuustoimenpiteitä työssään. Asiakirjojen laatimisessa ja päivittämisessä on vielä parantamisen varaa. Lisäksi kehitettävää riittää mm. maastoreittien opastus- ja paikantamismerkinnöissä, osoitejärjestelmässä, rinneturvallisuudessa, liikenneturvallisuudessa, poliisin näkyvyydessä, matkailuyritysten ja matkailijoiden turvallisuusasenteissa sekä terveydenhuollon resursseissa.

Jenni Lindgrenin mukaan henkilökunnan hyvinvointi, ammattitaitoinen asiakaspalvelu sekä lähialueen koulujen turvallisuus vaikuttavat matkailukeskuksen turvallisuuteen. Lindgren on havainnut, että myös tunturikeskuksissa ilmenee työpaikkakiusaamista, johon pitäisi puuttua viipymättä. Lindgren esittää opinnäytetyössään, että Leville perustettaisiin alaikäisille tarkoitettu nuorisokahvila ennaltaehkäisemään häiriökäyttäytymistä ja lisäämään nuorten viihtyvyyttä.

Suorittamiensa asiantuntija- ja yrityshaastatteluiden lisäksi Lindgren on käyttänyt aineistona kokemuksiaan Kittilän, Enontekiön ja Muonion paikallisesta turvallisuussuunnittelusta sekä muusta turvallisuustyöstä Levin alueella. Jenni Lindgren on laatinut matkailun turvallisuutta, turvallisuussuunnittelua ja sen vaikutuksia Levin matkailukeskuksessa käsittelevän opinnäytetyön Rovaniemen ammattikorkeakoulun matkailun koulutusohjelmassa. Työn toimeksiantaja oli Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin toteuttama Lapin matkailun turvallisuusjärjestelmä -hanke.


 
Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK