Matkalla huipulle

Pro gradu -tutkimus: Lappilaiset ohjelmapalveluyritykset tarjoavat monipuolista luontomatkailua
A A A
Tutkimusuutisia
24.4.2015

Pro gradu -tutkimus: Lappilaiset ohjelmapalveluyritykset tarjoavat monipuolista luontomatkailua

Luontomatkailun ohjelmapalveluyritysten palveluvalikoima on Lapissa selvästi monipuolisempi kuin eteläisemmässä Suomessa. Tämä kävi ilmi Eija Kylmäniemen pro gradu -tutkimuksessa, jossa vertailtiin luontomatkailun ohjelmapalveluyrityksiä Suomen Kulttuurialueella (eteläinen ja läntinen Suomi, ml. saaristot), Järvialueella ja Lapissa.

Peruspiirteiltään yritykset olivat tutkituilla alueilla melko samanlaisia. Kaikilla alueilla enemmistönä olivat hyvin pienet yritykset, joskin Lapissa oli enemmän myös kooltaan suuria yrityksiä. Oman leimansa Lapin ohjelmapalveluyritysten toimintaan tuo matkailun painottuminen vahvasti talvikauteen, kun taas eteläisemmässä Suomessa sesonkiluonteisuus ei korostu samalla tavalla.

Keskinäistä yhteistyötä tutkitut yritykset tekivät Lapissa jonkin verran vähemmän, mutta toisaalta yhteistyötä pidettiin siellä tärkeämpänä ja siihen oltiin tyytyväisempiä kuin Järvi- ja Kulttuurialueella. Sekä monipuolista palveluvalikoimaa että tyytyväisyyttä yhteistyöhön voi osaltaan selittää, se että matkailun kehittämiseen on Lapissa panostettu vahvasti viime vuosikymmeninä. Matkailulla ja myös yritysten välisellä yhteistyöllä alkaa Lapissa olla jo perinteitä.

Tutkimusaineistona Eija Kylmäniemen tutkielmassa käytettiin Metsäntutkimuslaitoksen keräämää kyselyaineistoa.

Eija Kylmäniemi: Lappilainen ohjelmapalveluyritys – samanlainen vai erilainen? Alueellinen vertailu luontomatkailun ohjelmapalveluyrityksistä ja niiden yritysten välisestä yhteistyöstä.

Tutkielman ohjaajina toimivat professori Liisa Tyrväinen ja dosentti Ville Hallikainen

Lapin yliopiston matkailututkimuksen pro gradu -tutkielmat julkaistaan Lauda-tietokannassa
https://lauda.ulapland.fi/bitstream/handle/10024/61954/Kylm%C3%A4niemi.Eija.pdf?sequence=2


Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK