Matkalla  huipulle

Esittely / Ajankohtaista / Pro gradu -tutkimus: Lähiluonto ja luontomatkat – toistensa täydentäjät
A A A
Ajankohtaista
22.6.2017

Pro gradu -tutkimus: Lähiluonto ja luontomatkat – toistensa täydentäjät

Luontomatkailu ja virkistäytyminen lähiluonnossa mielletään usein toisistaan erillisiksi asioiksi. Niitä yhdistävänä punaisena lankana on yksilön luontosuhteen ilmeneminen ja luonnon merkitys osana vapaa-aikaa.

Tarja Ketola-Sanila tarkasteli pro gradu -tutkimuksessaan lähiluontoa ja luontomatkailua. Hän selvitti, millaisia merkityksiä luontomatkoilla ja lähiluonnolla on yksilön elämäntilanteessa. Tutkimusaineiston muodostivat Lapin-matkalla olleiden 15 henkilön haastattelut.

Tulokset osoittivat, että luontoharrastuneisuus voidaan tulkita haluksi toteuttaa omanlaista, mielekästä ja merkityksellistä elämää. Lapin-matkat merkitsivät haastateltaville erilaista luontoa ja erityisiä paikkoja, jotka koettiin moniaistisesti. Luontoretkiin ja vaelluksiin kuului autenttisuuden kokemuksia ja mielekkäitä haasteita. Arjesta irtautuminen ja rauhoittuminen sekä läheisten kanssa yhdessä oleminen oli tärkeää. Matkat Lappiin antoivat voimavaroja arkeen ja senhetkiseen elämäntilanteeseen.

Lähiluontoon kuuluvat lenkkeily- ja ulkoilumaastot sekä rauhoittumispaikat. Lähiluonto voi alkaa omalta pihalta, mutta usein sen saavuttamiseen tarvitaan autoa tai muita liikennevälineitä. Haastateltavilla oli lähiluonnossa tärkeitä mielipaikkoja mutta toisaalta myös epämiellyttäviä asioita, kuten ympäristön melu, roskaaminen, teollisuus ja ihmisten paljous. Lähiluonnossa ulkoilu koettiin joka tapauksessa virkistäväksi ja rauhoittavaksi, tärkeäksi osaksi elämää.

Luontomatkailun ja muun luonnon virkistyskäytön välille on vaikea vetää selkeää eroa, eikä se ole välttämättä tarpeellistakaan. Rajanvedon vaikeutta kuvaa myös se, että mökki tai entinen kotipaikka merkitsivät toisille pikemminkin lähiluontoa, toisille taas luontomatkailu- ja lomapaikkaa. Myöskään haastateltavien kokemuksissa lähiluonto ja Lapin-matkat eivät kilpailleet keskenään vaan täydensivät toisiaan.


Tarja Ketola-Sanila: Lapin matka lähiluonnon täydentäjänä ja voimavarojen lähteenä. Narratiivinen tutkimus luontomatkan ja lähiluonnon merkityksistä elämäntilanteessa.

Tutkielman ohjaajana toimi yliopistonlehtori Monika Lüthje.

Lapin yliopiston matkailututkimuksen pro gradu -tutkielmat julkaistaan Lauda-julkaisuarkistossa.


Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK