Matkalla  huipulle

Esittely / Ajankohtaista / Pro gradu -tutkimus: Kiistaa maankäytön suunnittelusta Ounasvaaralla
A A A
Ajankohtaista
24.2.2017

Pro gradu -tutkimus: Kiistaa maankäytön suunnittelusta Ounasvaaralla

​Ounasvaaran lakialueelle on haluttu rakentaa lisää matkailumajoitusta jo reilun vuosikymmenen. Mökkien rakentaminen Lapland Hotel Sky Ounasvaaran läheisyyteen on herättänyt tunteita, ja rakentamisen mahdollistavaa kaavamuutosta on vastustettu.

Kati Salonen tarkasteli pro gradu -tutkielmassani tapoja, joilla mediassa puhutaan Ounasvaaran kaavamuutoksesta. Aineistona olivat Lapin Kansassa julkaistut aiheeseen liittyvät kirjoitukset vuosilta 2006 ja 2014. Kirjoituksista löytyi kolme erilaista puhetapaa: talouspuhe, luontopuhe ja päätöksentekopuhe.

Taloudelliset argumentit
nousivat kirjoituksissa vahvasti esiin. Mökkien rakentamisen työllisyysvaikutukset ja matkailusta saatavat tulot korostuivat. Toisaalta koettiin ristiriitaiseksi se, että Rovaniemi käyttää Ounasvaaraa ja sen luonnonmukaisuutta matkailuvalttina mutta pienentää samaan aikaan vaaran rakentamatonta aluetta.

Luontopuheessa korostui Ounasvaaran luonnon merkitys sekä paikallisille että matkailijoille. Kaavamuutoksen hyväksymisen pelättiin olevan ”päänavaus” koko Ounasvaaran rakentamiselle. Kaavamuutoksen puolustajat taas argumentoivat kaavamuutoksen suojelevan vaaran tärkeimpiä osia ja jättävän virkistysreitit ihmisten käyttöön.

Päätöksentekopuhe liittyi kaavamuutosprosessin kulkuun hallintoelimissä. Kaavamuutoksen puolustajat olivat sitä mieltä, että päätöksenteko Suomessa ja Rovaniemellä on demokraattista, myös tässä tapauksessa – asukkaiden itse valitsemat luottamushenkilöt kaavoittavat vaaraa demokraattisin toimin. Kaavamuutoksen vastustajat puolestaan kyseenalaistivat päätöksenteon avoimuuden ja sen, kuka päätöksiä tosiasiassa tekee.

Johtopäätöksenä tutkimuksesta voidaan esittää, että matkailun kehittämistä ja maankäytön suunnittelua Ounasvaaralla tulisi toteuttaa sekä taloudellisesti että kulttuurisesti kestävästi. Tällöin sekä nykyiset että tulevat rovaniemeläiset samoin kuin matkailijat saavat vaarasta hyötyä ja iloa.

Kati Salonen: ”Ounasvaaralla kiivetään edelleen takapuoli edellä puuhun”. Rovaniemeläisen luonto- ja virkistysalueen matkailullisen kehittämisen diskurssit Lapin Kansassa vuosina 2006 ja 2014.

Tutkielman ohjaajana toimi professori Soile Veijola.

Lapin yliopiston matkailututkimuksen pro gradu -tutkielmat julkaistaan Lauda-julkaisuarkistossa.


Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK