Matkalla  huipulle

Esittely / Ajankohtaista / Pro gradu -tutkimus: ”Täytyy osata miellyttää asiakkaita aina ja työaikataulut voivat vaihdella paljon”
A A A
Ajankohtaista
2.5.2017

Pro gradu -tutkimus: ”Täytyy osata miellyttää asiakkaita aina ja työaikataulut voivat vaihdella paljon”

Pohjois- ja Itä-Lapissa asuvat nuoret näkevät matkailualan Lapille tärkeäksi elinkeinoksi, mutta vain harvoille työ matkailualalla on ykköstoiveena omissa ammattihaaveissa ja -suunnitelmissa.

Sarita Helttunen selvitti pro gradu -tutkimuksessaan nuorten suhtautumista matkailualan työhön. Tutkimus perustui vuonna 2013 kerättyyn kyselyaineistoon. Kyselyyn vastasi 86 % Pohjois- ja Itä-Lapin seutukuntien perusasteen 9-luokkalaisista ja lukioiden ensimmäisen ja toisen vuosikurssien opiskelijoista (yhteensä 419 vastaajaa).

Valtaosa kyselyyn vastanneista nuorista piti matkailuelinkeinoa Lapille erittäin tärkeänä (46 %) tai tärkeänä (36 %). Matkailualalla työskentelemisestä suuresti kiinnostuneita oli heistä kuitenkin vain pieni osa (9 %). Runsas puolet kertoi olevansa ”jonkin verran” kiinnostunut työn tekemisestä matkailualalla tai matkailualan yrittäjyydestä. Myös matkailualan koulutus kiinnosti nuoria pikemminkin jonkin verran (58 % vastaajista) kuin paljon (15 %). Kiinnostusta matkailutyöhön vähensivät matkailualaan yleisesti liitettävät mielikuvat, kuten sesonkiluonteisuus sekä epätyypilliset työsuhteet ja -ajat. Kaikki eivät myöskään pitäneet itseään soveltuvana (varsinkaan kielitaitoa vaativaan) palveluammattiin.

Nuorten näkemys matkailualasta tärkeänä elinkeinona on joka tapauksessa hyvä lähtökohta, jonka pohjalta nuoria voidaan rohkaista suunnittelemaan koulutus- ja uravalintojaan. Oppilaitosten ja matkailualan toimijoiden yhteistyöllä voitaisiin lisätä tietoa matkailualan koulutuksesta, työstä ja yrittäjyydestä – ja näiden myötä tarjoutuvista mahdollisuuksista hankkia toimeentulo omalla kotiseudulla. Teoriatiedon lisäksi tarvitaan konkreettisia toimenpiteitä, kuten esimerkiksi matkailualan yrittäjien, työntekijöiden, oppilaitosten ja organisaatioiden edustajien vierailuja peruskouluissa ja lukiossa. Myös Lapin matkailukeskuksissa suoritettavat työharjoittelujaksot voisivat innostaa nuoria matkailualasta.

Matkailualan merkitys ja näkyvyys Lapissa on viime vuosina entisestään lisääntynyt. Nyt tehty tutkimus ei vielä kerro, onko tämä vaikuttanut nuorten asenteisiin matkailualan työtä kohtaan.

Sarita Helttunen: Kyselytutkimus Pohjois- ja Itä-Lapin seutukuntien nuorten asenteista hankkia toimeentulonsa matkailualalla. Asenteet matkailualan yrittäjyyttä ja työn tekemistä kohtaan.


Tutkielman ohjaajana toimi yliopistonlehtori Monika Lüthje.

Lapin yliopiston matkailututkimuksen pro gradu -tutkielmat julkaistaan Lauda-julkaisuarkistossa.


Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK