Reittikartoitus  mit_kaavio_1.jpg    mit_yhteistyö.jpg      

 ”Olemma käyttänhet tätä työkalua meän yrityksesä safarien reittien arvioimishen. Ylleensä meän ophat joutuvat tekemhän monia reittivalintoja safareitten aikana. Tämän avula olemma kehittänhet reittikansion, johon olemma kuvanhet kaikki meän reitit. Reittikansio on auttanu varsinki uusia ophaita valittemhan sopivimman reitin esimerkiks sään, asiakhaitten määrän, heän kokemuksen ja aikataulujen mukhan.”   mit_martti.jpg

Mikä?

Reittikartoituksen perusajatuksena on systemaattisesti havainnoimalla arvioida reittiä ja sen soveltuvuutta tuotteeseen ryhmässä. Työkalun avulla voidaan tunnistaa reitin pääpiirteet ja miten eri toimijat kokevat sen. Reitin arviointi sopii olemassa olevien reittien ja uusien reittien kehittämiseen. Lisäksi se voi synnyttää uusia tuoteideoita tuotekehitykseen.

Miksi?

Reitin erityispiirteen tunnistaminen on tärkeä tuotekehityksen kannalta, sillä reiteillä on tärkeä rooli suurimmassa osassa matkailutuotteita. Reitin arviointi voi paljastaa, arvostavatko osallistujat nykyisessä reitissä jotakin sellaista, jota tuotekehittäjä ei ole vielä tunnistanut tai kokevatko ja toimivatko osallistujat reitin eri vaiheissa kuten tuotekehittäjä on alun perin suunnitellut vai eri tavalla? Reitin arvioinnissa kiinnitetään huomiota reitin toimivuuteen, elämyksellisyyteen ja merkitysten syntymisen kannalta keskeisiin kohtiin. 

Miten?

Tekijät: Reitin arviointi voidaan toteuttaa yrityksen henkilökunnan toimesta. Henkilökunnasta on valittu vastuuhenkilö(t), joka huolehtii käytännönjärjestelyistä, johtaa reitin kulkua ja kokoaa aikaansaannoksia yhteen. Suositellaan, että ryhmäkoko on 4 – 8 henkilöä ja että osallistujat edustavat eri intressitahoja, kuten työntekijöitä (esim. operointi, opastyö, myynti ja markkinointi), yhteistyökumppaneita (esim. alihankkijat, matkanjärjestäjät,) ja matkailualan kehittäjiä (esim. kehittämis- ja koulutusorganisaatiot).

Kesto: Koko tilaisuuden toteuttamiseen on varattu aikaa 3-4h (palautekeskustelu kestää vähintään 1,5-2h).

Järjestely: Ennen lähtöä suunnitellaan reitti tutkittavalla alueella ja se merkitään karttaan. Valitaan muutamia pysähdyspaikkoja, jotka merkitään karttaan numeroilla. Pysähdyspaikat kannattaa valita siten, että saadaan tietoa juuri niistä asioista, jotka voivat olla kiinnostavia matkailijoiden näkökulmasta. Retken aikana jokainen merkitsee pysähdyspaikoilla muistiin esim. positiiviset ja negatiiviset havaintonsa ympäristöstä sekä mahdollisia parannusideoita. Tässä vaiheessa osallistujat voivat myös ehdottaa pysähdyspaikkoja. Kun kartoitus päättyy, siirrytään keskustelemaan sisätiloihin. Tässä vaiheessa tarvitaan fläppitauluja, paperia, huopakyniä ja tarjoilua. Reitti käsitellään paikka kerrallaan; jokainen esittää positiiviset ja negatiiviset havaintonsa vuoron perään ja samalla voidaan keskustella. Keskustelu kirjataan sillä tarkkuudella kuin on tarpeen. Suotavaa olisi, että jälkikäteen olisi mahdollista tarkistaa, kuka sanoi mitäkin, ei välttämättä yksityiskohtaisesti, mutta ainakin sanoiko sen myynnin vai operoinnin edustaja, nainen vai mies, jne.

Muuta: Reittikartoituksen havaintoja voidaan dokumentoida myös valokuvaamalla tai videoimalla. Työkalua voidaan soveltaa yhdessä aistikierroksen kanssa. 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK