3. Työkalut
- tukevat tuotekehitysprosessin eri vaiheita: ideointia, tuotteistamista ja asiakkaan kohtaamista

- ohjaavat omaksumaan jatkuvan arvioinnin periaatteen tuotekehitystyössä

- auttavat tunnistamaan sopivimman tavan tehdä tuotekehitystä

_mit_käsikirjanrakenne_3.jpg