Matkalla huipulle
 

Hankkeet

MTI:n moniulotteinen palvelutoiminta korkeakoulukonsernin uuden innovaatio-ohjelman pilottina -kehittämisprojekti

 

MTI:n palvelutoiminnan kehittämishankkeen tavoitteena on luoda MTI:lle vahva ja toimiva palvelutoiminta, joka on helposti tavoitettava, näkyvä ja vastaa alan toimijoiden tarpeisiin laadukkaasti ja oikea-aikaisesti. Projekti toimii myös korkeakoulukonsernin innovaatio-ohjelman pilottina sekä Lapin ammattikorkeakoulun palvelutoiminnan suunnittelun tukena.

 

Toimenpiteet

  • organisoidaan palvelutoiminta
  • kehitetään palvelutoiminnan sisältöjä, rakenteita ja toimivuutta
  • lisätään palvelutoiminnan tunnettuutta
  • kehitetään ja lisätään kansainvälistä koulutusvienti
  • luodaan kansallinen kumppanuus- ja yhteistyöverkosto
  • toteutetaan innovaatio-ohjelmaa

 

Tulokset

Hankkeessa luodaan malli palvelutoiminnan organisoitiin ja toteutukseen operatiivisella tasolla. Palvetoiminnan kehittämisprojektillä pyritään löytämään ratkaisuja alueelta nouseviin tarpeisiin, mutta myös ennakoimaan tulevaisuuden tarpeita ja löytämään niihin ratkaisuja. Palvelutoiminnan tuotteilla ja palveluilla on kysyntää alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. MTI:n palvelutoiminnalla on tiivis kansallinen kumppanuusverkosto. 

Hankkeen toteutus

Hankkeen toteuttajana toimii Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti/Rovaniemen ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana Lapin yliopisto. Projektin rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Lapin liitto.

Kehittämisprojekti ajoittuu ajalle 1.6.2013-30.4.2015.

Yhteystiedot

Sari Peltoniemi projektipäällikkö
Viirinkankaantie 1
96300 Rovaniemi
sari.peltoniemi@lapinamk.fi
p. 020 798 6454


Mirva Tapaninen
projektisuunnittelija
Viirinkankaantie 1
96300 Rovaniemi
mirva.tapaninen@lapinamk.fi
p. 020 798 6455

 

Päivi Kähkönen
projektisuunnittelija
Viirinkankaantie 1
96300 Rovaniemi
paivi.kahkonen@lapinamk.fi
p. 020 798 6108

 

Elisa Lahti
harjoittelija
Viirinkankaantie 1
96300 Rovaniemi
elisa.lahti@lapinamk.fi

 

Eila Linna
TKI-päällikkö
Viirinkankaantie 1
96300 Rovaniemi
eila.linna@ulapland.fi
p. 040 735 5300
Hanke-esitteen löydät täältä.