Matkalla huipulle
 

Päättyneet hankkeet

Matkailun kansallinen ennakointiverkosto ja ennakointitiedon keruu


Hankkeen kesto: 13.8.2012 – 31.12.2013

Tavoitteet: Hankkeen tavoitteena on ylläpitää, aktivoida ja kehittää matkailun kansallista ennakointiverkostoa, joka luotiin helmikuussa 2012 päättyneessä Matkailun ennakoinnin kansallisen verkoston rakentaminen ja koordinointi –hankkeessa. Hankkeen myötä matkailun ennakointia tukevan tiedon saatavuus ja käytettävyys parantuu sekä kansallinen yhteistyö tiivistyy.

Toimenpiteet: Hankkeen keskeisin toimenpide on ennakointiverkoston toimijoiden välisen keskustelun aktivointi. Verkostolle pyritään luomaan sähköinen keskustelualusta, jossa keskustelua voidaan käydä jatkuvasti ajasta ja paikasta riippumatta. Lisäksi järjestetään ennakointiverkoston tapaaminen Matka2013 –messuilla. Hankkeen aikana toimitetaan myös julkaisu, joka on jatkoa julkaisulle Minne menet matkailu – Näkökulmia matkailun ennakointiin osa I. Julkaisun ja matkailun ennakoinnin tietopankin kautta verkoston toimijoiden tietämystä pyritään levittämään suurellekin yleisölle.

Tulokset:
Hankkeen tuloksena matkailun kansallisen ennakointiverkoston toiminta vakiintuu. Ennakointiverkoston toiminnan myötä matkailua koskeva ennakointitieto ei enää ole hajallaan, vaan uusinkin tieto ja tiedontarve kulkevat nopeasti osapuolelta toiselle. Myös matkailun ennakointia koskeva julkaisutoiminta vakiintuu hankkeen myötä.

MTI:n rooli hankkeessa: Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti on hankkeen päätoteuttaja. MTI tulee hankkeen päätyttyäkin koordinoimaan ennakointiverkostoa.

Kumppanit:

Kuva ennakointiverkosto_uusi_web.jpg

Rahoitus: Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) 30 000 euroa

Hankehenkilöstö:

Eila Linna
Kehitysjohtaja/MTI
eila.linna(at)ulapland.fi
p. 040 735 5300
   
     
Salla Jutila
Koordinaattori
salla.jutila(at)ulapland.fi
p. 040 484 4228


Lisää hankkeesta: http://matkailu.luc.fi/Hankkeet/Ennakointi/fi/Matkailun_ennakointi/Projektit/Matkailun_kansallinen_ennakointiverkosto.iw3