Palvelut / Asiantuntijamme / Matkailuliiketoiminta
A A A
MATKAILULIIKETOIMINTA

Päivi HV_13.11.2014.jpg
Päivi Hanni-Vaara
, Restonomi ylempi AMK

Hanni-Vaaran pääosaamisalueita ovat asiakkuudenhallinta (CRM), myynti (erityisesti sähköinen kaupankäynti) sekä matkailun verkostoliiketoiminta. Hanni-Vaara yhdistää opetusta ja ohjausta vahvasti elinkeinoon ja tapahtumiin. Hän on toiminut projektipäällikkönä sähköisen liiketoiminnan ESR-hankkeessa sekä useissa organisaation kehittämistehtävissä. Edellisten lisäksi Hanni-Vaaralla on vahva käytännön työkokemus matkailun välittäjäorganisaatiotehtävistä.

  

 

 

Kähkönen_Outi.jpgOuti Kähkönen, FM

Kähkönen on erikoistunut verkko-oppimismenetelmiin ja -ympäristöihin. Hänellä on myös vahva kokemus kouluttajana ja asiantuntijana toimimisesta Lapin AMKin opetuksessa sekä yrittäjille ja hankkeille suunnatuissa valmennuksissa ja koulutuksissa. Kähkönen toimii MTI:ssa lehtorina mm. kielten opettajana sekä erilaisissa sähköisen liiketoiminnan opintojaksoissa.

  

 

Petra Paloniemi.pngPetra Paloniemi, YTM

Paloniemen pääosaamisalueita ovat elämystalous ja matkailuliiketoiminta, erityisesti markkinointi. Paloniemi toimii MTI:ssa matkailun lehtorina ja opettaa pääosin englannin-kielisessä koulutusohjelmassa. Hän yhdistää opetusta ja ohjausta vahvasti elinkeinoon ja tapahtumiin. Paloniemellä on kokemusta opettajatutorina toimimisesta kansainvälisille opiskelijoille sekä työelämäyhteistyötä ylläpitävien verkostojen koordinoinnista. Hän on ollut mukana myös erilaisissa tutkimus- ja kehittämistehtävissä hankkeissa. Opetussuun-nitelmatyötä Paloniemi on tehnyt erityisesti englanninkielisen matkailun koulutusohjelmassa. Paloniemi on Lapin AMKin ja MTI:n viestintätiimien jäsen.

 

profiili.gifPetri Pälli, MMM

Pällillä on monipuolinen työkokemus vuosien opetuskokemus Lapin AMKin ja Lapin matkailu- ja ammattiopiston koulutustoteutuksissa. Hän on tottunut sopeuttamaan opetusta opiskelijaryhmäkohtaisesti. Hän on toteuttanut lukuisia matkailualan turvallisuus-, hygieniaosaamis- ja anniskelulainsäädännönkoulutuksia ja testitilaisuuksia niin suomeksi kuin englanniksi.
 

 

Mirva Tapaninen.jpgMirva Tapaninen, Restonomi ylempi AMK

Tapaninen on syventynyt laajasti matkailun sähköiseen liiketoimintaan. Hänen organisatoriset taidot ovat olleet hyödyksi toimiessa useammassa EU-rahoitteisessa hankkeessa hallinnollisissa tehtävissä. Matkatoimistotyössä matkustuksen yksittäisten tuotteiden tuotteistaminen asiakaslähtöisiksi palvelukokonaisuuksiksi on vaatinut matkustuksen kokonaisuuden hallintaa ja järjestelytaitoja.

OTA YHTEYTTÄ
Mirva Tapaninen
Palvelutoiminnan suunnittelija
Puh. 040 527 6270
mirva.tapaninen(at)lapinamk.fi

Eila Linna
TKI-päällikkö
Puh. 040 735 5300
eila.linna(at)ulapland.fi

Viirinkankaantie 1,
96300 Rovaniemi