Matkalla huipulle

Yhteiset opinnot

Lapin ammattikorkeakoulun tarjoamat ristiinvalittavat opintojaksot

         Keväällä 2015 

 • 801D13A Strategic Management 5 op (together with group 801D12)
  timetable: 12.1., 19.1., 26.1., 2.2., 9.2., 23.2. 8.15-11.45
  14.1., 21.1., 28.1., 4.2., 11.2. 12.30-16.00
  learning outcome: Students have a comprehensive understanding of an organisation’s functions and performance. They are familiar with the tools used to monitor the performance and quality of functions and are able to take into consideration the information they produce in decision-making, setting strategic goals and developing business operation.
  content:
  - strategic management and principles of strategy-based operation
  - strategic planning as a process: goals, phases and tools
  - self-assessment of quality as a strategic development tool
  - corporate social responsibility
  - foresight as part of strategic management
  Pedagogical arrangements are based on multi-method approach. Contact lessons incl. lectures, seminars, workshops visiting lecturers from tourism industry/and or company visits; 40 hours. There is a small scale commission / development task from the tourism industry included into the study unit.

 • 801M15F e-Commerce 5 op (ryhmän 801M12 kanssa)
  aikataulu: 13.4., 20.4., 7.5., 12.5., 18.5., 21.5. klo 8.15-11.45
  15.4., 22.4., 29.4., 6.5. klo 12.30-16.00
  osaamistavoite: Opiskelija perehtyy tietoverkkojen monipuoliseen hyödyntämisen matkailualan yritystoiminnassa. Hän lisää tietämystään palvelemisesta verkossa, tietoverkkomarkkinoinnista ja sähköisen kaupan kuluttaja- ja tietosuojasta sekä tietoturvallisuudesta.
  Sisältö:
  - kansalliset ja kansainväliset myyntikanavat ja varaussovellukset
  - jakelukanavat ja verkostot
  - tietoverkkojen hyödyntäminen osto- ja myyntitoiminnassa
  - sisäinen logistiikka
  - verkkoviestintä ja markkinointi
  - sosiaalinen media
  - mobiilimarkkinointi
  Opintojakso sisältää luentoja, harjoituksia ja seminaarin 42 tuntia. Lisäksi itsenäinen sekä ryhmätyöskentely 91 tuntia. Suurimmalta osin suomeksi.

 • 801M15N Kohdeturvallisuus 5 op
  aikataulu: 13.5., 20.5., 27.5. klo 8.15-16.00
  sisältö: Opiskelija tutustuu seuraaviin asiasisältöihin:
  - turvallisuuden peruskäsitteet matkailun kontekstissa
  - Verkostoyhteistyön merkitys alueturvallisuuden edistämisessä: monialainen verkostoyhteistyö ja kokonaisvaltainen turvallisuusjohtaminen
  - Riskien hallinta ja ennakointi osana asiakasturvallisuutta: vaikutukset asiakasprofiloinnissa ja asiakkaan kohtaamisessa, kriisiviestintäprosessi
  - Asiakasturvallisuus laatutekijänä: turvallisuus osana palvelua ja laatua
  Lähi- ja etäopetusta järjestetään oppimista tukevissa ympäristöissä. Opintojakso sisältää harjoituksia, tehtäviä, työpajoja ja asiantuntijaluentoja.
 • R801M32C Food and Beverage Concepts 5 op (suomeksi) (ryhmien R801M13S ja R802H13S kanssa)
  aikataulu: 27.-28.4., 4.-5.5., 11.5.2015 klo 8.15-16.00
  osaamistavoite: Opiskelija ymmärtää ruoka- ja juomatuotteiden erilaiset laatuvaatimukset asiakkaan näkökulmasta, sekä osaa soveltaa oppimaansa valitussa toimintaympäristössä.Hän hahmotaa palveluiden erilaiset ruoka- ja juomapalveluratkaisut ja niiden merkityksen yrityksen sisäisissä toiminnoissa ja asiakkaan palveluprosesseissa.
  sisältö:
  - Food concept: ruoka- ja juomakonseptit, komponentit, menut, juomavalikoimat
  - Reseptiikka, fyysinen toimintaympäristö, ruuanvalmistuksen valinnat
  - Kokonaisvaltainen konseptointi, palvelu/keittiötoimintojen suunnittelu
  Jakso toteutetaan työelämään liittyvän ruoka- ja juomakonseptien suunnittelun kautta sekä työelämäluentojen tukemana. Opintojakso toteutuu intensiivijaksona, jossa opiskelijan aktiivisuus on tärkeässä roolissa. Opintojakso sisältää opintokäynnin. Ennen kontaktitunteja tehdään ennakkotehtävä aihealueeseen liittyen. Opiskelijat esittelevät tuotoksiaan jakson aikana, mikä tukee vertaisoppimista.
  tehtävät:
  - Ennakkotehtävä (ruoka-ja juomatuotteet)/yksilötehtävä
  - Oppimistehtävä: juomat/yksilötehtävä
  - Case-tehtävä: ruoka- juomaravintolan kokonaisvaltainen konseptointi/ryhmätyö
  - Itse- ja vertaisarviointi
        

         Syksy 2014 

 • R801M23B Vastuullinen esimiestyö 5 op (ryhmien R801M13S ja R802H13S kanssa)
  aikataulu: 20.10., 3.11., 10.11., 17.11., 21.11. klo 8.15-11.45
  22.10., 12.11., 19.11. klo 12.30-16.00 ja 5.11. klo 12.30-18.00
  sisältö: Opiskelija ymmärtää päivittäisjohtamisen tehtävän ja aseman osana yrityksen johtamista ja yritykselle asetettujen strategisten tavoitteiden saavuttamista. Käsitellään mm. esimiestyötä, henkilöstöjohtamista ja  henkilösuunnittelun merkitystä päivittäisjohtamisessa työvoimavaltaisella alalla.
 • R801D12B Arctic Tourism and Responsible Hospitality 5 op (together with group R801D14S)
  timetable: 20.10., 3.11., 10.11., 17.11., 21.11. klo 8.15-11.45
  22.10., 5.11., 12.11., 19.11. klo 12.30-16.00
  content: Student will deal with for example understanding tourism in the Arctic context from the view point of geography, indigenous cultures, image, target groups, tourism destination as a concept and the role of DMO and other regional tourism organisations.

   Muut opinnot:

 • 801M14I Kehitysprojekti 5 op Katso lisää tästä.
 • 801D13B Destination Project 5 op (together with group 801D11)
 • Unelmatehtaan opinnoissa keskitytään opiskelijoiden tuote-, palvelu- ja yritysideoiden kehittämiseen monialaisuuteen ja työelämäyhteistyöhön perustuvalla innovatiivisella toimintamallilla. Tutustu Unelmatehtaan  tarjontaan tästä.
Opintotietojärjestelmät

Lapin matkailuopisto
Työjärjestykset

Lapin ammattikorkeakoulu
SoleOPS (opintojaksokuvaukset)

Lapin yliopisto
WebOodi