Matkalla huipulle

Opiskelijat kertovat

Yhdessä tekemisen lisäksi parasta on uuden oppiminen

Aloitin matkailututkimuksen opiskelun Lapin yliopistossa vuonna 2010. Olin sitä ennen useamman vuoden alan töissä muun muassa ulkomaan matkaoppaana. Kiinnostukseni matkailuun syventyi ja päätin lähteä suorittamaan matkailualan korkeakoulututkinnon.

Olen Oulusta kotoisin. Lapin yliopistoon hain siksi, että se on ainoa paikka Suomessa, jossa matkailua voi opiskella pääaineena. Vaikka aikaisemmin ajattelin, että en voisi asua Oulua pohjoisempana, olen viihtynyt Rovaniemellä hyvin. Rovaniemi on kansainvälinen ja eloisa kaupunki nuorelle opiskelijalle.

MTI:n tarjoamista lisämahdollisuuksista olen opintojen aikana tarttunut mm. projektiopintona suoritettuun Tapahtumamatkailu -kokonaisuuteen, johon osallistui yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoita. Projektimme oli hoitaa vuonna 2011 Lapin yliopistossa järjestetyn Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research -tapahtuman käytännön järjestelyt alusta loppuun: salien tekniikasta huolehtiminen, vieraiden vastaanottoon liittyvät asiat, iltaohjelman järjestely, kuljetukset, ruokailut ja niin edelleen. Projektiopintoihin kuuluivat aloitusluennot, joiden jälkeen osallistujat jaettiin työtehtävien mukaan ryhmiin. Kullekin ryhmälle valittiin projektipäällikkö ja avustajat. Lopuksi projektiryhmät raportoivat tehdystä työstä ja kokemuksista ohjaavalle opettajalle. Tapahtuma onnistui hienosti ja opintokokonaisuus tarjosi mahdollisuuden tutustua konkreettisesti siihen, mitä kaikkea vastaavan tapahtuman järjestämiseen kuuluu.

Lisäksi toimin matkailututkimuksen pääopiskelijoiden ainejärjestön Jalot Villit ry:n hallituksessa. Lähdin mukaan hallitukseen jo ensimmäisenä opiskeluvuonna tutustuakseni ihmisiin ja myös siksi, että se mahdollisti laajan verkostoitumisen eri alan ihmisiin jo opintojen aikana. Parasta oli yhdessä tekemisen lisäksi uuden oppiminen. Ainejärjestössä toimiminen on tapahtumien järjestämisen lisäksi myös opiskelijoiden edunvalvontaa ja vuorovaikutuksen edistämistä. Pyrimme tekemään asioita yhdessä myös ammattikorkeakoulun opiskelijajärjestöjen, Kaamoksen ja Retron, kanssa. Matkailututkimusta pääaineena yliopistossa opiskelevia ei ole muualla kuin Lapin yliopistossa, joten on mukavaa, että saman alan opiskelijoita ja opiskelijajärjestöjä, joiden kanssa suunnitella tekemistä ja vaikuttaa, on näinkin lähellä!


Jenny Janhunen aloitti matkailututkimuksen opinnot Lapin yliopistossa vuonna 2010
Jenny Janhunen
nimetön.jpg