Matkalla huipulle
HAE OPISKELEMAAN!

Lappilaiset polut ovat täynnä elämyksiä - tee niistä oma opintiesi!


Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti kouluttaa matkailualan ammattilaisia Lapin sydämessä Rovaniemellä.

Ulottuvillasi ovat Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin (MTI) opiskelijoiden edut.

Perustutkintosi lisäksi voit opiskeluaikanasi laajentaa osaamistasi oman tutkintosi ja oman oppilaitoksesi tarjonnan yli sisällyttämällä siihen opintoja muista MTI:n oppilaitoksista.

Valittavanasi on laaja kirjo opintojaksoja, jotka voivat olla kaikille MTI:n opiskelijoille yhteisiä opintoja tai sisältyä toisen MTI:n oppilaitoksen omaan tarjontaan.

Tiiviissä yhteydessä työelämään

Matkailualan yritysten suuren määrän ansiosta Lapissa on tarjolla runsaasti mielekkäitä matkailualan harjoittelupaikkoja. MTI tekee alueen yritysten kanssa monipuolista, konkreettista yhteistyötä koulutuksessa ja opetuksessa.

Opinnäyte- ja kurssitöissä opiskelijamme pääsevät soveltamaan tietoa käytännössä toteuttamalla yrityselämän toimeksiantoja. Projektiopinnoissa ja hankkeiden parissa opiskelijoillamme on mahdollisuus entisestään syventää kontaktejaan työelämään jo opiskeluvaiheessa.

Myös tutkimus- ja hankepuolella yhteistyömme yrityselämän kanssa on tiivistä. MTI:ssa tehtävän tutkimus- ja hanketyön ansiosta opiskelijoidemme ja opetushenkilökuntamme käytössä on alan tuorein tutkimustieto.