Matkalla huipulle

Hakeminen / Koulutustarjonta / Ylemmät korkeakoulututkinnot
A A A
Koulutustarjonta

Ylemmät korkeakoulututkinnot

MTI:n ylempiin korkeakoulututkintoihin lukeutuvat Lapin ammattikorkeakoulun restonomin opinnot (ylempi AMK) ja Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden maisterin opinnot matkailututkimuksen pääaineessa.

Ylemmät korkeakoulututkinnot Lapin AMK:ssa

Opiskelu Lapin ammattikorkeakoulun matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutuksessa antaa restonomiopiskelijalle laajan ja monipuolisen pohjoisen matkailu- ja ravitsemisalan osaamisen. Asiakaslähtöisyys, yrittäjähenkisyys ja ympäristövastuullisuus ovat valmistuneen restonomin tunnusmerkkejä. Opinnoissa korostuvat oma-aloitteisuus ja kehittävä työote.

Restonomi (ylempi AMK), 90 op
Restonomi (ylempi AMK) on työelämäläheinen, ylempi korkeakoulututkinto. Matkailualan koulutusohjelmasta valmistuva opiskelija osaa käyttää soveltaen toimialan tutkittua tietoa matkailu- ja ravitsemisalan vaativissa esimies-, asiantuntija- ja kehittämistehtävissä. Hänellä on valmiudet asiantuntijuutensa ja ammatillisen osaamisensa jatkuvaan kehittämiseen matkailun kansainvälisessä ja pohjoisessa toimintaympäristössä.

Restonomin (ylempi AMK) tutkinto opiskellaan ammattikorkeakoulussa ja sen suorittamiseen kuluu aikaa noin kaksi vuotta. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen voit hakeutua, mikäli olet suorittanut soveltuvan alan korkeakoulututkinnon ja sinulla on vähintään kolmen vuoden työkokemus alalta. Ylemmän ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka koostuu lähiopetusjaksoista, verkko-opinnoista ja opiskelijan itsenäisestä työskentelystä.

Tutustu opintoihin Lapin AMK:n verkkosivuilla.
 

Ylemmät korkeakoulututkinnot Lapin yliopistossa

Lapin yliopisto Rovaniemellä tarjoaa monitieteistä matkailualan tutkintoon johtavaa koulutusta ainoana yliopistona Suomessa. Matkailututkimuksen pääaine tarkastelee matkailua yhteiskunnallisena, taloudellisena, kulttuurisena sekä luontoon ja muuhun ympäristöön vaikuttavana ilmiönä. Matkailututkimuksesta valmistuu vastuullisen matkailutoiminnan asiantuntijoita kunnallisiin, valtiollisiin ja kansainvälisiin organisaatioihin sekä elinkeinoelämän palvelukseen. Työtehtäviä ovat esimerkiksi koulutus ja konsultointi, tiedotus- ja järjestötoiminta, yritysten johto- ja markkinointitehtävät, suunnittelu- ja kehittämistyö sekä matkailun tutkimus.

Yhteiskuntatieteiden maisteri, 120 op
Maisterivaiheen opinnot antavat valmiudet työskennellä matkailualan monipuolisena asiantuntijana ja johtajana Suomessa ja kansainvälisillä markkinoilla. Tutkinto valmistaa työskentelemään matkailualan vaativimmissa tehtävissä sekä tuottamaan uusia tuotteita, palveluita, konsepteja ja muuta tietoa matkailutoimialan hyödynnettäväksi.
 
Maisterin tutkintoon sisältyvät matkailututkimuksen syventävät opinnot. Opintojen aikana toteutetaan pro gradu -tutkielma, joka opettaa itsenäiseen tieteellisen tutkimuksen tekemiseen. Työharjoittelun aikana luodaan kontakteja työelämään ja sovelletaan opittua tietoa käytäntöön.

Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto opiskellaan yliopistossa ja sen suorittamiseen kuluu aikaa noin kaksi vuotta. Suoraan maisterin tutkintoa suorittamaan voit hakeutua, mikäli olet suorittanut yliopistossa vähintään kandidaatin tutkinnon tai ammattikorkeakoulussa soveltuvan alan ammattikorkeakoulututkinnon tai ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon. Lisäksi edellytetään aiempia sivuaineopintoja. 
 
Tutustu matkailututkimuksen opintoihin tarkemmin oheisesta esitteestä:
Matkailututkimus.pdf

Matkailututkimusta voi opiskella myös kansainvälisessä Master's Degree Programme in Tourism, Culture and International Management (TourCIM) -maisteriohjelmassa. HUOM! Maisteriohjelman aiempi nimi oli EMACIM (European Master in Tourism, Culture and International Management). Ohjelman nimi muuttuu 2015 sisäänoton yhteydessä. Ohjelmassa yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla matkailu, kulttuurituotanto ja johtaminen. Opetus on englanninkielistä. Lisätietoa TourCIM-maisteriohjelmasta sen omilta sivuilta. 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK