Matkalla huipulle

Hakeminen / Koulutustarjonta / Alemmat korkeakoulututkinnot
A A A
Koulutustarjonta

Alemmat korkeakoulututkinnot

MTI:n alempiin korkeakoulututkintoihin lukeutuvat Lapin ammattikorkeakoulussa suoritettavat restonomin opinnot (AMK) ja Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden kandidaatin opinnot matkailututkimuksen pääaineessa.

Alempaa korkeakoulututkintoa suorittamaan voit hakeutua, mikäli olet suorittanut ylioppilastutkinnon, kolmivuotisen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon.

Alemmat korkeakoulututkinnot Lapin AMK:ssa

Opiskelu Lapin ammattikorkeakoulun matkailupalveluiden osaamisalalla antaa restonomiopiskelijalle laajan ja monipuolisen ammattiosaamisen palvelu-, asiantuntija- sekä kehittämistehtäviin kansainvälisessä toimintaympäristössä. Asiakaslähtöisyys, palvelu- ja liiketoimintaosaaminen, yrittäjähenkisyys ja ympäristövastuullisuus ovat valmistuneen restonomin tunnusmerkkejä. Opinnoissa korostuvat vieraanvaraisuus, vastuullisuus, oma-aloitteisuus ja kehittävä työote.

Restonomi (AMK), 210 op
Matkailupalveluliiketoiminnan koulutuksessa opiskelija saa valmiudet matkailu-, hotelli- ja ravintola-alan palvelu-, asiantuntija- ja esimiestehtäviin, jollaisia ovat esimerkiksi tapahtumakoordinaattori, projektipäällikkö, ravintola- ja hotellipäällikkö tai yrittäjä.
Lue lisää koulutusohjelmasta Lapin AMK:n verkkosivuilta.

Tarjoamme restonomi (AMK) -opintoja sekä päivä- että monimuoto-opintoina. Restonomi (AMK) tutkinnon suorittamiseen kuluu aikaa kolme ja puoli vuotta. 

Bachelor of Hospitality Management, Restonomi (AMK), 210 ects
Matkailun englanninkielisestä koulutusohjelmasta valmistuneella opiskeliijalla on hyvät valmiudet kansainväliseen toimintaan. Opinnoissa painotetaan matkailun markkinoinnin, sähköisen kaupankäynnin ja tuotekehityksen osaamista, matkailukohteiden kestävän kehityksen mukaista liiketoimintaa sekä alueellista ja kansainvälistä verkostoitumista.

Alemmat korkeakoulututkinnot Lapin yliopistossa

Lapin yliopisto Rovaniemellä tarjoaa monitieteistä matkailualan tutkintoon johtavaa koulutusta ainoana yliopistona Suomessa. Matkailututkimuksen pääaine tarkastelee matkailua yhteiskunnallisena, taloudellisena, kulttuurisena sekä luontoon ja muuhun ympäristöön vaikuttavana ilmiönä. Matkailututkimuksesta valmistuu vastuullisen matkailutoiminnan asiantuntijoita kunnallisiin, valtiollisiin ja kansainvälisiin organisaatioihin sekä elinkeinoelämän palvelukseen. Työtehtäviä ovat esimerkiksi koulutus ja konsultointi, tiedotus- ja järjestötoiminta, yritysten johto- ja markkinointitehtävät, suunnittelu- ja kehittämistyö sekä matkailun tutkimus.

Yhteiskuntatieteiden kandidaatti, 180 op
Kandidaattivaiheen opinnot antavat valmiudet toimia asiantuntevana matkailualan ammattilaisena erilaisissa suunnittelu- ja kehittämistehtävissä. Kandidaatin tutkintoon sisältyy matkailututkimuksen perus- ja aineopinnot. Opintojen aikana opitaan tuottamaan uutta tietoa matkailusta tieteellisen tutkimuksen periaatteita hyödyntäen sekä analysoimaan ja käsitteellistämään toimialaan liittyvää tietoa ja tutkimusta.

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinnon suorittamiseen kuluu aikaa noin kolme vuotta.

Kaikki kandidaattikoulutukseen hyväksytyt saavat samalla opinto-oikeuden myös maisterin tutkintoon, ja usein opintoja jatketaankin välittömästi kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen. 

Tutustu matkailututkimuksen opintoihin tarkemmin oheisesta esitteestä:
Matkailututkimus.pdf

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK