Tools / Corporate image
A A A

 Yrityskuva mit_kaavio_1.jpg mit_yksin.jpg

 Mikä?

Tuotekehitystyössä, erityisesti tuotteistamisessa, on tärkeää yritys-, verkosto- tai kohdekuvan kokonaisvaltainen kehittäminen. Yrityskuva rakentuu neljästä ulottuvuudesta: paitsi tuotteiden myös viestinnän, tilasuunnittelun ja palveluprosessien avulla. Lapin yliopiston tuottama  Matkailuyrittäjän yrityskuvakäsikirja opastaa hahmottamaan näitä ulottuvuuksia ja käyttämän niitä viestinnässä. Se auttaa tuotekehittäjää kiteyttämään tavoitteitaan toimijankuvan, halutun imagon, viestinnänsuunnittelun ja kokonaismarkkinoinnin tasolla. Toimivan, rehellisen yritysimagon kautta yrityksen on mahdollista saavuttaa todellista kilpailuetua yhteneväisillä markkinoilla, joilla niin tuotteet kuin niiden valmistustavatkin yhä suuremmissa määrin homogenisoituvat.
 

Miksi?

Matkailuyrityksen yrityskuvakäsikirja on tuotteistamisvaiheen työkalu. Sillä voi käsitellä uusia ideoita systemaattisesti ja kytkeä ne konkreettisiksi markkinoinnillisiksi ratkaisuiksi kuten toimintatavoiksi ja viestinnäksi. Tuotekehittäjän on hyvä tiedostaa, mitä osataan tehdä itse ja missä kannattaa kääntyä muiden asiantuntijoiden puoleen. Mainostoimistot, graafiset suunnittelijat ja brändiasiantuntijat voivat tarjota juuri sen puuttuvan osaamiseen rakennettaessa merkityksellistä kokonaistarinaa. Yrityskuvakäsikirjan avulla tuotekehittäjä voi olla valmiimpi keskustelemaan näiden asiantuntijoiden kanssa.

Miten?

Matkailuyrityksen yrityskuvakäsikirja on suunniteltu konkreettiseksi työkirjaksi, jonka avulla yrityksessä voidaan pohtia toimintaperiaatteita ja viestinnän lähtökohtia sekä heijastaa nämä valinnat yritysilmeen rakentamiseen ja mainontaan. Käsikirja on ladattavissa ja hyödynnettävissä sivun oikeassa ylälaidassa liitetiedostona.  Siinä on  käyttöohjeet, jotka opastavat tuotekehittäjää selkein esimerkein. Käsikirjan avulla yrityksessä voidaan tunnistaa oman toiminnan haasteet ja vahvuudet sekä arvioida myös ulkoisen osaamisen tarpeita. 


Matkailuyrittäjän yrityskuvakäsikirja
Our website uses cookies, read more about cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. [I Agree]
OK