Tools / Idea Competition
A A A

Ideakilpailu

 

Mikä?

Ideakilpailulla voidaan kutsua eri henkilöitä mukaan tuotekehitystyöhön. Sen avulla voidaan saada kehittämis- ja tuoteideoita suoraan esimerkiksi asiakkailta ja paikallisilta asukkailta. Ideat voivat tehtävänannon mukaisesti vaihdella ensikäden kokemuksista villeihin visioihin ja kaupallista potentiaalia omaaviin tuotekonsepteihin. Kilpailun tavoitteena on tuottaa mahdollisimman paljon uusia ideoita valitusta aiheesta. Kilpailu voidaan joko suunnata tarkasti jollekin ideoijaryhmälle (esim. matkailijat) tai pitää se avoimena ja julkisena.

Miksi?

Ideakilpailu sopii erityisen hyvin tilanteisiin, joissa tuotekehittäjästä tuntuu, että oma idealähde alkaa uhkaavasti kuivua. Ideoita ei ole koskaan kuitenkaan liikaa, sillä yhteen hyvään ideaan tarvitaan kymmenen kelvollista, huippuideaan sata hyvää ja niin edelleen.

Ideointi koostuu kahdesta vaiheesta: ideoiden tuottamisesta ja ideoiden karsimisesta. Näitä kahta vaihetta ei saisi sekoittaa keskenään, sillä ideoiden samanaikainen tuottaminen ja karsiminen voi johtaa liian nopeaan tuomitsemiseen – ja rajalliseen ideamäärään. Ideakilpailu voikin tuottaa runsaasti hyviä, toteuttamiskelpoisia ideoita.
 
Ideakilpailu on hyvä tapa lisätä yrityksen monipuolista ja yhteisöllistä tuotekehitystyötä tehokkaasti. Samalla voidaan lisätä ymmärrystä esimerkiksi siitä, mitä yleisesti ottaen pidetään matkakohteen tärkeimpinä elementteinä tai millaisia merkityksiä ihmiset yleensä tuotteisiin liittävät. Ideakilpailu voi parhaimmillaan lähentää esimerkiksi tuotekehittäjäyritystä asiakkaisiinsa, yhteistyökumppaneihinsa ja paikallisiin asukkaisiin. Hyvin järjestetty kilpailu voi tuoda myös sellaisenaan yritykselle positiivista näkyvyyttä. Kilpailu on myös tehokasta toteuttaa vaikkapa verkkomarkkinoinnin ja sosiaalisen median keinoin.

Miten?

Ideakilpailussa esitetään jokin tarkkaan muotoiltu kysymys suurehkolle ihmisjoukolle ja pyydetään heitä vastaamaan kysymykseen tietyn ajan puitteissa. Ideakilpailu voidaan toteuttaa ideoiden ehdottamisen lisäksi kuva- tai pidempänä kirjoituskilpailuna tavoitteista riippuen. Kilpailun voittaja valitaan ennalta tiedotetuilla kriteereillä (esim. ideoiden liiketoimintapotentiaali ja helppo toteutettavuus) ja voittaja palkiltaan. Yritys saa ideat käyttöönsä varmistamalla, että kilpailun osallistuja luovuttaa asianomaiset oikeudet yritykselle osallistumalla kilpailuun.

Tekijät: Ideakilpailu toteutetaan tuotekehittäjän, esimerkiksi yrityksen henkilökunnan, toimesta. Ideat tuotetaan yrityksen ulkopuolella.

Kesto: Kilpailun sopiva kesto on 2-4 viikkoa. Kilpailun ajankohta on myös hyvä miettiä tarkkaan. Esimerkiksi kesälomat tai jouluntienoo ovat yleensä huonoja asiakaan kannalta, eikä satoa kerry.

Järjestelyt:

1) Ideakilpailun tavoitteen täsmentäminen. Halutaanko esimerkiksi uusia tuoteideoita, kehittämisideoita, ideoita toteutustavasta vai sisällöistä tai tietoa siitä, mikä asiakkaalle on kokemuksessa tärkeää tms.

2) Tehtävänannon laatiminen. Idea on tärkeätä kuvata sellaisella tasolla, että ideat ovat ymmärrettäviä ja vertailtavia.

3) Palkinnon valinta. Mitä voittaja saa palkinnoksi ja mikä kannustaa osallistumaan? Yleensä palkintona on yrityksen tuote periaatteella: mitä parempi palkinto, sitä enemmän osallistujia.

4) Kuvat, kirjoitukset ja tuotekuvaukset ovat tekijänoikeuksin suojattuja. Kilpailun säännöissä on hyvä varmistaa se, että osallistujat luovuttavat tuotekehittäjälle oikeuden hyödyntää kilpailumateriaalia omassa toiminnassaan. Tehtävänannossa tämän voi huomioida esimerkiksi pyytämällä osallistujaa rastittamaan kohdan: ”Olen hyväksynyt kilpailuehdot.”

5) Sopivan median, kanavan ja viestin valinta. Tavoitetaanko halutut osallistujat parhaiten sähköpostitse, Facebookilla, lehtimainoksella vai jollakin muulla?

6) Voittajan valinta ja siitä tiedottaminen.

7) Parhaiden ideoiden toteuttaminen.

Muuta:

Lisätietoja immateriaalioikeuksista ja niiden hyödyntämisestä sekä ideakilpailun järjestelyistä saa alla olevista linkeistä:

Tekijänoikeuden synty ja käyttäminen

IP-pikaopas (Intellectual property)

Sopimuspohjia sovellettavaksi

Muita kiinnostavia ideointimenetelmiä

Our website uses cookies, read more about cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. [I Agree]
OK