Way to the top

Publications

Publications

This page brings together the publications produced by MTI’s researchers and developers since 2012.

Classification of publications:

  • Peer-reviewed scientific publications
  • Non peer-reviewed scientific publications
  • Publications for the business community, the general public and the professional community
  • Student theses: doctoral and master’s theses (since 2014)

 

Peer-reviewed scientific publications

2016:

Falk, Martin & Vieru, Markku (2016). Impact of rouble’s depreciation on Russian overnight stays in Finnish regions and cities. Tourism Economics. doi: 10.5367/te.2016.0544

Falk, Martin & Vieru, Markku (2016). Demand for downhill skiing in subarctic climates. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism. doi: 10.1080/15022250.2016.1238780

García-Rosell, José-Carlos, Ilola, Heli, Paakkonen, Veera & Veijola, Veera (2016). Emotionaalinen työ jouluisten matkailuelämysten luomisessa – uusien työntekijöiden näkökulma. Matkailututkimus, 12(1), 28–43.

Haanpää, Minni, García-Rosell, José-Carlos & Tuulentie, Seija (2016). Co-creating places through events: The case of a tourism community event in Finnish Lapland. In: A. Jepson & A. Clarke (Eds.), Managing and developing communities, festivals and events (pp. 34–49). Palgrave Macmillan.

Harju-Myllyaho, Anu & Jutila, Salla (2016). Viewpoints on inclusion in tourism – From accessible tourism to accessible hospitality. Matkailututkimus, 12(2), 33–44.

Honkanen, Antti, Pitkänen, Kati & Hall, Michael C. (2016). A local perspective on cross-border tourism: Russian second home ownership in Eastern Finland. International Journal of Tourism Research, 18(2), 149–158.

Häikiö, Sisko & Kangasniemi, Ulla (2016). Tour guides’ perceptions of intercultural safety communication
in Finnish Lapland. Matkailututkimus, 12(2), 21–32.

Ilola, Heli & members of the project BART – Public-Private Partnership in Barents Tourism (2016). Tourism. In: M.-O. Olsson (Ed.), Encyclopedia of the Barents Region, Volume II N-Y (pp. 395–400). Oslo: Pax.

Ilola, Heli & members of the project BART – Public-Private Partnership in Barents Tourism (2016). Tourism – history. In: M.-O. Olsson (Ed.), Encyclopedia of the Barents Region, Volume II N-Y (pp. 401–404). Oslo: Pax.

Podstawski, Robert, Choszcz, Dariusz, Honkanen, Antti, Tuohino, Anja, & Kolankowska, Ewelina (2016). Socio-economic factors and psycho-physical well-being as predictors of sauna use among male university students. South African Journal for Research in Sport, Physical education and Recreation, 38(3), 163–176.

Rantala, Outi (2016). Käsivarsi suomalaisten matkailijoiden luontosuhteen näyttämönä. In: T. Nykänen & L. Valkeapää (Eds.), Kilpisjärven poliittinen luonto. Matkoja Käsivarren kulttuurimaisemassa (pp. 252–274). (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1422.) Helsinki.

Rantala, Outi, Rokenes, Arild, & Valkonen, Jarno (2016). Is adventure tourism a coherent concept? A review of research approaches on adventure tourism. Annals of Leisure Research. doi: 10.1080/11745398.2016.1250647

Räikkönen, Juulia & Honkanen, Antti (2016). Making it right the third time? Pursuing satisfaction and loyalty in double service recovery. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 16(4), 333–351. doi: 10.1080/15022250.2015.1067643

Tommasini, Daniela (2016). The governance of protected areas in Greenland: The Resource National Park among conservation and exploitation. In: T. M. Herrmann & T. Martin (Eds.), Indigenous peoples’ governance of land and protected territories in the Arctic (pp. 125–144). Heidelberg: Springer.

Äijälä, Mikko (2016). Kansallispuiston luonto paikkakokemuksen rakentajana: diskurssianalyysi Pallas-Yllästunturia koskevista selonteoista. Matkailututkimus, 12(2), 4–20.

Äijälä, Mikko, García-Rosell, José-Carlos & Haanpää, MInni (2016). Kirjallisuuskatsaus: Eläimet osana matkailutoimintaa. Matkailututkimus, 12(2), 45–59.

 

2015:

Edelheim, Johan R. (2015). Tourist attractions. From object to narrative. Channel View Publications.

Hakkarainen, Maria (2015). Vuodenkierto luontoelinkeinoissa matkailun kehittämisen näkökulmasta. In: S. Tuulentie, L. Suopajärvi & P. Sarala (Eds.), Ihmisiä luonnossa. Luonnonvaratutkimuksen pohjoisia näkökulmia (pp. 5–19). (Acta Lapponica Fenniae 26.) Rovaniemi: Lapin tutkimusseura.

Hakkarainen, Maria & Kyyrä, Sanna (2015). Values of tourism destinations “in the middle of nowhere”. Critical Tourism Studies 2015. 10 years CTS: Reflections on the road less travelled and the journey ahead. Tourism and its potential as a social force.

Harju-Myllyaho, Anu & Jutila, Salla (2015). Verkkopalvelut työelämälähtöisyyden välineenä matkailualan korkeakouluopetuksessa – case matkailu.org. Matkailututkimus, 11(2), 106–118.

Huovinen, Jaana & Jutila, Salla (2015). Esteettömyys osana hyvinvointimatkailua. Matkailututkimus, 11(1), 68–78.

Iivari, Pekka (2015). Drama in the snowfield: Audience reaction to a fatal tourist incident. Tourism, Culture & Communication, 14, 199–213.

Kinnunen, Maarit (2015). Alkoholi osana kokonaiselämystä: rockfestivaalikävijöiden alkoholinkulutusdiskurssit. Matkailututkimus, 11(2), 77–95.

Kinnunen, Maarit & Haahti, Antti (2015). Visitor discourses on experiences: reasons for festival success and failure. International Journal of Event and Festival Management, 6, 251–268.

Kinnunen, Maarit, Erjamo, Kerttu & Jääskeläinen Maiju (2015). The festival of the people: Positive critical incidents at Provinssi. In: U. Couto & J. Whitfield (Eds.), Conference proceedings of the Making Waves in Macao: The 3rd International Conference on Events (ICE2015), 7-9 September 2015, Macao (pp. 130-147). Macao: Institute for Tourism Studies.

Kyyrä, Sanna, Hakkarainen, Maria & Ojuva, Jaana (2015). Matkailun koulutusta kehittämässä – ennakoinnin oppimispolut MTI:ssa. Matkailututkimus, 11(2), 96–105.

Lüthje, Monika (2015). Oppimassa käytäntöyhteisöjen rajoilla: matkailututkimuksen yliopisto-opiskelijoiden kokemuksia ammattikorkeakoulun kanssa yhdessä toteutetusta opintojaksosta. Matkailututkimus, 11(2), 9–23.

Rantala, Outi (2015). Lomakodin rytmittämä arki. Sosiologia, 52, 89–103.

Ruuska, Outi & Hakkarainen, Maria (2015). Suomalaisten vapaa-ajan matkustajien suhtautuminen hiilidioksidipäästöjen vapaaehtoiseen kompensointiin. Matkailututkimus, 11(2), 61–76.

Vieru, Markku (2015). Do tourism firms with female CEOs hold a higher level of cash? Matkailututkimus (Finnish Journal of Travel Research), 11(2), 24–44.

 

2014:

Aho, Seppo K. (2014). Finland tourism policies: From helping to build new state identities to branding a modern specific destination. In: C. Costa, E. Panyik & D. Buhalis (Eds.), European tourism planning and organisation systems (pp. 44–60). Bristol: Channel View Publications.

Dredge, Dianne, Schott, Christian, Daniele, Roberto, Caton, Kellee, Edelheim, Johan & Munar, Ana María (2014, online first). The tourism education futures initiative. Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research. doi 10.1080/13032917.2014.930773.

Edelheim, Johan (2014). Ontological, epistemological and axiological issues. In: D. Dredge, D. Airey & M. J. Gross (Eds.), The Routledge handbook of tourism and hospitality education (pp. 30–42). London: Routledge.

García-Rosell, José-Carlos (2014). Promoting critical reflexivity in tourism and hospitality education through problem-based learning. In: D. Dredge, D. Airey & M. J. Gross (Eds.), The Routledge handbook of tourism and hospitality education (pp. 279–291). London: Routledge.

Kinnunen, Maarit & Haahti, Antti (2014). Experiencing community festivals and events. Insights from Finnish summer festivals. In: A. Jepson & A. Clarke (Eds.), Exploring community festivals and events (pp. 31–53). London: Routledge.

Maher, Patrick, Gelter, Hans, Hillmer-Pegram, Kevin, Hull, John, Jóhannesson, Gunnar Þór, Karlsdóttir, Anna, Rantala, Outi & Pashkevich, Albina (2014). Arctic tourism: Realities and possibilities. In: Arctic Year Book 2014. Human Capital in the North.

Rantala, Outi & Valtonen, Anu (2014). A rhythmanalysis of touristic sleep in nature. Annals of Tourism Research, 47, 18–30.

Stewart, Erika, Ilola, Heli & Lüthje, Monika (2014). Digitalisoitunut matkavalokuvaus – tirkistelyä vai toisen aitoa kohtaamista? Kulttuurintutkimus, 31(1), 14–27.

Tommasini, Daniela (2014). Das Bauernbad, il bagno termale contadino in Alto Adige. AGEI - Geotema, 46, 90–92.

Tommasini, Daniela (2014). La costruzione e la rappresentazione dell’immagine dell’Artico in Italia. L’immagine fantastica, scientifica e nella letteratura per l’infanzia. L’Universo, 6/2014, 1064–1078.

Tommasini, Daniela (2014). Tourism, human capital & regional development in three communities in Greenland: Ukkusissat, Narsaq and Qaanaaq. In: Arctic Year Book 2014. Human Capital in the North.

Tuulentie, Seija & Hakkarainen, Maria (2014). Matkailu pohjoisen maaseudun työnä. In: L. Tyrväinen, M. Kurttila, T. Sievänen & S. Tuulentie (Eds.), Hyvinvointia metsästä (pp. 141–152). Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 

Veijola, Soile & Falin, Petra (2014, online first). Mobile neighbouring. Mobilities.
doi 10.1080/17450101.2014.936715.

Veijola, Soile, Germann Molz, Jennie, Pyyhtinen, Olli, Höckert, Emily & Grit, Alexander (2014). Disruptive tourism and its untidy guests. Alternative ontologies for future hospitalities. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

2013:

Edelheim, Johan Richard & Nousiainen, Jatta (2013). Matkailun kokonaisjärjestelmä ja matkailututkimus Suomessa. Matkailututkimus, 9(2), 7–21.

Edelheim, Johan Richard & Pyhäjärvi, Jenni
(2013). Turvallisuus aiheena matkailualojen opetussuunnitelmissa Suomessa ja Australiassa. Matkailututkimus, 9(1), 39–44.

Faehnle, Maija & Tyrväinen, Liisa (2013). A framework for evaluating and designing collaborative planning. Land Use Policy, 34, 332–341.
 
García-Rosell, José-Carlos (2013). Struggles over corporate social responsibility meanings in teaching practices: The case of hybrid problem-based learning. Management Learning, 44, 537–555.  

García-Rosell, José-Carlos & Mäkinen, Jukka (2013). An integrative framework for sustainability evaluation in tourism: Applying the framework to tourism product development in Finnish Lapland. Journal of Sustainable Tourism, 21, 396–416.

Haahti, Antti, Pekkala, S., Luković, T., Božić, K. & Papathanassis, A. (2013). Nautical tourism market suppliers in the Baltic and Arctic Regions. In T. Luković (Ed.). Nautical tourism (pp. 107–139). Wallingford: CABI.

Kilpijärvi, Marjo (2013). Luonnossa yöpymisen käytännöt nuorten luontosuhteen muovaajina. In: J. Valkonen & T. Salonen, Reittejä luontosuhteeseen (pp. 83–102). Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus.

Mlozi, Shogo, Pesämaa, Ossi & Haahti, Antti (2013). Testing a model of destination attachment – Insights from tourism in Tanzania. Tourism and Hospitality Management, 19(2), 165–181.

Peltoniemi, Janne & Vieru, Markku (2013). Personal guarantees, loan pricing, and lending structure in Finnish small business loans. Journal of Small Business Management, 51, 235–255.

Rantala, Outi, Tuulentie, Seija & Valtonen, Anu (2013). Naiset yöpuulla – Lapin retkeilijöiden luontosuhteesta. Teoksessa J. Valkonen & T. Salonen, Reittejä luontosuhteeseen (s. 65–82). Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus.  

Rusko, Rauno, Merenheimo, Petra & Haanpää, Minni (2013). Coopetition, resource-based view and legend: Cases of Christmas tourism and city of Rovaniemi. International Journal of Marketing Studies, 5(6), 37–51.

Tsunetsugu, Yoko, Lee, Juyoung, Park, Bum-Jin, Tyrväinen, Liisa, Kagawa, Takahide & Miyazaki, Yoshifumi (2013). Physiological and psychological effects of viewing urban forest landscapes assessed by multiple measurements. Landscape and Urban Planning, 113, 90–93.

Tuulentie, Seija & Rantala, Outi (2013). Will ”free entry into forest” remain? In: D. K. Müller, L. Lundmark & R.H. Lemelin (Eds.). New issues in polar tourism (pp. 177–188). Dordrecht: Springer.

Tyrväinen, Liisa, Mäntymaa, Erkki & Ovaskainen, Ville (2013). Demand for enhanced forest amenities in private lands: The case of Ruka-Kuusamo tourism area, Finland. Forest Policy and Economics, 47(October), 4–13.

Veijola, Soile (toim.) (2013). Matkailututkimuksen lukukirja. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus.

Zhou, Qilou (Bill), Zhang, Jie & Edelheim, Johan Richard (2013). Rethinking traditional Chinese culture: A consumer-based model regarding the authenticity of Chinese calligraphic landscape. Tourism Management, 36, 99–112.
 

2012:

Berg, I. & Edelheim, J. (2012). The attraction of islands: travellers and tourists in the Cyclades (Greece) in the twentieth and twenty-first centuries. Journal of Tourism and Cultural Change, 10(1), 84–98.

Boyd, W.E., O'Reilly, M., Rendell, K., Rowe, S., Wilson, E., Dimmock, K., Boyd, W., Nuske, E.M., Edelheim, J., Bucher, D.J. & Fisher, K. ( 2012). “Friday is my research day”: chance, time and desire in the search for the teaching-research nexus in the life of a university teacher. Journal of University Teaching & Learning Practice, 9(2), 1–17.

Edelheim, J. & Cairncross, G. (2012). The Simpsons ‘on Strike’. What a viewing audience learns about work from a TV series. Current Trends in Technology and Society, 1, 16–30.

Hietala, R., Silvennoinen, H., Tóth, B. & Tyrväinen, L. (2012). Nearby nature and experiential farming: How are their roles perceived within the rural-urban fringe? Landscape Research, 37(2): 1-17.

Lee, J., Li, Q., Tyrväinen, L., Tsunetsugu, Y., Park, B.-J., Kagawa, T. & Miyazaki, Y. (2012). Nature therapy and preventive medicine. In: J. Maddock (Ed.). Public health - Social and behavioral health (pp. 325–350). InTech.

Jokinen, Eeva & Veijola, Soile (2012). Time to hostess: reflections on borderless care. In C. Minca & T. Oakes (Eds.), Real tourism: Practice, care, and politics in contemporary travel culture (pp. 38–53). Abingdon, Oxon: Routledge.

Rantala, Outi (2012). Matkailututkimus. In: K. Lummaa, M. Rönkä & T. Vuorisalo (Eds.), Monitieteinen ympäristötutkimus (pp. 91–96). Helsinki: Gaudeamus.

Ruibyté, Egle, Haahti, Antti & Pesämaa, Ossi (2012). Influences of market orientation and perceived trust on innovativeness and performance in tourism networks. In: K. Todorov & A. Damyanov (Eds), European entrepreneurship as an engine for post-crisis development – Challenges and opportunities. Proceedings of the International Conference 8 - 10 September 2010, Borovets, Bulgaria (pp. 169–181). Sofia: BAMDE, Bulgarian Association for Management Development and Entrepreneurship.

Silvennoinen, Mervi & Veijola, Soile (2012). Moniulotteinen hiljaisuus: semioottinen tutkimus Visit Finland -maaportaalista. Matkailututkimus, 8(2), 29–39.

Vieru, Markku & Schadewitz, Hannu (2012). How do markets value IFRS reconciliation adjustments in Finland. Economics and Culture, 5, 101–112.

Non peer-reviewed scientific publications

2016:

García-Rosell, José-Carlos (2016). Certification of indigenous cultures in tourism –The case of the Sápmi Experience Quality Mark. Matkailututkimus, 12(2), 60–62.

Rantala, Outi, Höckert, Emily & Ilola, Heli (2016). Pääkirjoitus – Vastuulliset kohtaamiset matkailussa. Matkailututkimus, 12(2), 2–3.

Säynäjäkangas, Janne, Honkasilta, Janne & Veijola, Soile (2016). Hiljaisuutta pyytämässä. Niin & Näin, 4/2016, 126–129.


2015:

 
Edelheim, Johan R., Ilola, Heli & Müller, Ida (2015). Pääkirjoitus – Editorial. Matkailututkimus, 11(2), 6–8.

Gestsson, Helgi, Hietanen, Lenita, Johansen, Svein Tvedt, Knútsson, Ögmundur H. & Vieru, Markku (2015). Staying local and competitive: Northern SMEs’ construals of community and business strategies. Arctic Dialogue in the Global World. Joint Science and Education Conference, Ulan-Ude, June 16–17, 2015 (pp. 164–170). University of the Arctic, Buryat State University, Russian Geographical Society, Government of the Republic of Buryatia, Government of Zabaykalsky krai. Ulan-Ude: Buryat State University Department.

Hakkarainen, Maria, Jutila, Salla & Angeria, Mervi (2015): Lappilainen elämäntapa hyvinvointimatkailuksi. Matkailututkimus, 11(1), 84–87.

Ilola, Heli, Edelheim, Johan & Müller, Ida (2015). Seppo Aho in memoriam. Matkailututkimus, 11(2), 147–148.

Manleya, Brittany, Edelheim, Johan & Joppe, Marion (2015). EFI8 – Transformational Learning: Activism, Empowerment, and Political Agency in Tourism Education University of Guelph, Ontario, Canada, June 4–7, 2014. Conference Report. Journal of Teaching in Travel & Tourism, 15, 294–299. doi: 10.1080/15313220.2015.1066158

Satokangas, Pasi (2015). Matkailukysynnän ennakointi – tapausesimerkkinä viisumivapauden vaikutusten arviointi. Matkailututkimus, 11(2), 127–131.

  

2014:

Edelheim, Johan (2014). Book review: A comparative study of minority development in China and Canada. Journal of Sociology, 50, 616–618. 

Edelheim, Johan (2014). Snow design, tourism, hospitality and events (TH&E) and servicescape thinking. In: E. Härkönen, T. Jokela & A.-J. Yliharju (Eds.), Snow design from Lapland. Initiating cooperation (pp. 103–111). (Publications of the Faculty of Art and Design of the University of Lapland, Series C. Overviews and Discussions 45. 2014.) Rovaniemi.

García-Rosell, José-Carlos (2014). A multi-stakeholder perspective on sustainable tourism management research and education. Paper presented at the BEST EN Think Tank XIV Politics, Policy and Governance in Sustainable Tourism, Ljubljana, Slovenia.

Haanpää, Minni, Hakkarainen, Maria & García-Rosell, José-Carlos (2014). Etnografia kehittämisen välineenä. In: P. Hämeenaho & E. Koskinen-Koivisto (Eds.), Moniulotteinen etnografia (pp. 287–307). Helsinki: Ethnos ry.

Hakkarainen, Maria & Vähäkuopus, Mari (2014). Исследование сильных и слабых сторон, перспектив и угроз (ССПУ) по природному туризму в Российской Федерации. Туризм на сельских территориях: Опыт, проблемы, перспективы. Сборник трудов III Международной научно-практической конференции
13 мая 2014 г.
Министерство образования и науки Российской Федерации. Санкт-Петербургский государственный экономический университет. (SWOT analyze of nature-based tourism in the Russian Federation. Tourism in Rural Areas: Experience, Problems, Prospects. III International Scientific Conference, May 13, 2014.)

Harju-Myllyaho, Anu & Lempiäinen, Marja (2014). Kohtaamisia ja kunto-ohjeita – Moniulotteisen idean ohjaamisen haasteet ja mahdollisuudet arktisella alueella, Case Lappi. In: H. Alakoski & S. Joensuu (Eds.), Yrittäjyyskasvatuspäivät Seinäjoella 25.9.-26.9.2014. Yrittäjyyskasvatus 2.0. Konferenssijulkaisut. Yrittäjyyskasvatuksen Tutkimusseura ry, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Vaasan yliopisto. Seinäjoki: Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

Herneoja, Aulikki, Mäkinen, Miia, Rantala, Outi & Hakkarainen, Maria (2014) Inscrutable Nature-based Spatial Experience. The challenges and opportunities for studying contemporary accommodation architecture of tourism destinations in the Arctic. Proceedings of the 6th Annual Symposium of Architectural Research 2014: Designing and Planning the Built Environment for Human Well-Being (pp. 195–206).

Yrittäjyyskasvatuksen Tutkimusseura ry yhteistyössä Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Vaasan yliopiston - See more at: http://www.seamk.fi/fi/SeAMK-Info/Ajankohtaista/Tapahtumat/Yrittajyyskasvatuspaivat/Call-for-Papers#sthash.DCRsNwGf.dpuf
Yrittäjyyskasvatuksen Tutkimusseura ry yhteistyössä Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Vaasan yliopiston - See more at: http://www.seamk.fi/fi/SeAMK-Info/Ajankohtaista/Tapahtumat/Yrittajyyskasvatuspaivat/Call-for-Papers#sthash.DCRsNwGf.dpuf
Yrittäjyyskasvatuksen Tutkimusseura ry yhteistyössä Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Vaasan yliopiston - See more at: http://www.seamk.fi/fi/SeAMK-Info/Ajankohtaista/Tapahtumat/Yrittajyyskasvatuspaivat/Call-for-Papers#sthash.DCRsNwGf.dpufYrittäjyyskasvatuksen Tutkimusseura ry, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Vaasan yliopisto. Seinäjoki: Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

Ilola, Heli, Hakkarainen, Maria & García-Rosell, José-Carlos (toim.) (2014). Joulu ainainen? Näkökulmia Rovaniemen joulumatkailuun. Rovaniemi: Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti.

Ilola, Heli, Hakkarainen, Maria & García-Rosell, José-Carlos (2014). Lumeton joulumaa? Matkailututkimus, 10(2), 40–44.

Rantala, Outi & Hakkarainen, Maria (toim.) (2014). Omaleimaista palvelualttiutta. Inari-Saariselän matkailutoimijoidenkäsityksiä vieraanvaraisuudesta. Rovaniemi: Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti.

 

2013:

Edelheim, Johan Richard, Iivari, Pekka & Ilola, Heli (2013). Pääkirjoitus. Matkailun turvallisuus. Matkailututkimus, 9(1), 5–6.

Edelheim, Johan R. & Janhunen, Jenny (2013). Kestävän matkailukohteen kehittäminen – Raportti Sustainable Destination Development -seminaarista. Matkailututkimus, 9(2), 38–41.

García-Rosell, José-Carlos (2013). Kestävä markkinointi vaatii laajempaa keskustelua eri sidosryhmien kesken. Liiketaloudellinen aikakauskirja, 2/2013, 169–173. 

García-Rosell, José-Carlos, Hakkarainen, Maria, Koskinen, Mira, Tekoniemi-Selkälä, Teija, Vähäkuopus, Mari, Paloniemi, Petra & Syrjälä, Niina (2013). Barents tourism. Action plan (1st & 2nd edition). Public-Private Partnership in Barents Tourism (BART). Rovaniemi.

García-Rosell, José-Carlos, Hakkarainen, Maria, Ilola, Heli, Paloniemi, Petra, Tekoniemi-Selkälä, Teija & Vähäkuopus, Mari (Eds.) (2013). Interregional tourism cooperation: Experiences from the Barents. Public-Private Partnership in Barents Tourism (BART). Rovaniemi.

Haanpää, Minni, Hakkarainen, Maria & Kaihua, Heidi (toim.) (2013). Oppiva matkailu. Puheenvuoroja matkailualan koulutuksen kehittämisestä. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus.

Hakkarainen, Maria (2013). Toimijaverkostoteoria ja matkailu. (Kirja-arvostelu.) Sosiologia, 50, 295–296.

Iivari, Pekka & Niemisalo, Niko (2013). Lapin matkailun turvallisuusjärjestelmä – projekteista prosesseihin, lineaarisesta ajattelusta systeemeihin. Matkailututkimus 9: 1, 45–48.

Jutila, Salla & Ilola, Heli (toim.) (2013). Matkailua kaikille? Näkökulmia matkailun ennakointiin, osa II. Rovaniemi: Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti.

Sthapit, Erose & Haahti, Antti (2013). What do tourists consider as memorable experiences? In: 5th International Tourism Week (ITW) Confererence. New Trends in Tourism Management and Marketing (pp. 77–94). Proceedings. April 15–16, 2013, Antalya, Turkey. Akdeniz University, Faculty of Tourism.

Valtonen, Anu & Haanpää, Minni (2013). Volunteers as co-creators of cultural events: the case of the Midnight Sun Film Festival in Sodankylä, Lapland. In: M. Solomon, G. Bamossy, S. Askegaard & M. K. Hogg (Eds.), Consumer behavior. A European perspective. Fifth edition (pp. 637–638). Harlow: Pearson.

 

2012:

Edelheim, Johan (2012). Australian Kultarannikolta Suomen Lappiin – esittelyssä Johan R. Edelheim. Matkailututkimus, 8(2), 68–71.

Edelheim, Johan (2012). Hospitals, hospitality and hosting health: An Arctic avenue. [Abstract]. World Journal of Nuclear Medicine, 11, 119–120.

Edelheim, Johan (2012). Kulttuurimatkailun mahdollisuuksista PKI:n ja MTI:n yhteistyössä. In: Taidetta, kulttuurien yhteistyötä ja uusia verkostoja (pp. 73–77). Pohjoisen kulttuuri-instituutti. Kemi, Finland, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu.

Edelheim, Johan (2012). Kultur och turism i Lappland – men inte nödvändigtvis kulturturism. Laboratorium för folk och kultur, 16(1), 21–24.  

Iivari, Pekka (2012). Matkailun turvallisuus: Globaalit muutokset - paikalliset vaikutukset. Rovaniemi: Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti.

Kaksonen, Tiina, Ojuva, Jaana & Ouallen, Päivi (toim.) (2012). Minne menet matkailu? – Näkökulmia matkailun ennakointiin, osa I. Rovaniemi: Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti.

Rantala, Outi (2012).  Metsä matkailukäytössä – etnografinen tutkimus luonnossa opastamisesta. Matkailututkimus 8(1), 53–55. [Väitökset]

Rantala, Outi (2012).  Metsä matkailukäytössä. Kulttuurintutkimus, 29(1), 64–68.[Lektio]

Rantala, Outi (2012). Käsitemalli arjen muutoksen tarkasteluun (kirja-arvio teoksesta Elizabeth Shove, Mika Pantzar & Matt Watson: The Dynamics of Social Practice. Everyday Life and How It Changes). Sosiologia, 49(4), 364–365.

Publications for the business community, the general public and the professional community

2017:

Garcia-Rosell, José-Carlos, Hanni-Vaara, Päivi, Iivari, Pekka, Linna, Eila, Satokangas, Pasi, Tapaninen, Mirva & Tekoniemi-Selkälä, Teija (2017). Tourism quality and sustainability programmes, labels and criteria in the Barents Region. (Publications of the Ministry of Economic Affairs and Employment, MEAE Reports 8/2017.)

Hakkarainen, Maria, Jutila, Salla & Paloniemi, Petra (2017). Matkailun jakamistalous tarvitsee pelisäännöt. Lapin Kansa, Alakerta, 17.1.2017.

Honkanen, Antti (2017). Lapin matkailu ei ole vain kiinalaisten varassa. Kaleva, Yläkerta, 6.3.2017.

Lüthje, Monika (2017). Ruoasta Lapin matkailun kohokohta. Lapin Kansa, Alakerta, 21.3.2017.

Äijälä, Mikko (2017). Valkea kulta mahdollistaa matkailutoiminnan Lapissa. Kide, 1/2017, 22-23.

 

2016:

Alanne-Kunnari, Päivi & Niemisalo, Niko (2016). Ihmiskauppa haastaa Euroopan unionin. Lumen (Lapin ammattikorkeakoulun verkkolehti - Lapland UAS Journal), 2/2016.

Angeria, Mervi, Häikiö, Sisko & Liimatta, Matti (2016). Kehittävä ja kehittyvä restonomin opinnäytetyö. Lumen (Lapin ammattikorkeakoulun verkkolehti - Lapland UAS Journal), 2/2016.

Edelheim, Johan (2016). Yksi talo, monta palvelua. Lapin Kansa, Näkökulma, 12.11.2016.

García-Rosell, José-Carlos (2016). Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen matkakohteessa – kestävän matkailun kulmakivi. Ikkunapaikka, 3/2016, 5.

García-Rosell, José-Carlos & Harju-Myllyaho, Anu (2016). Kulttuurimatkailua itärajan taakse. Lappilainen, 29.6.2016,
s. 26.

García-Rosell, J.-C. & Salmela-Leppänen, T. (2016). Vastuullinen matkailu huomioi eläimet. Maaseudun Tulevaisuus, Yliö, 12.10.2016.

Haanpää, Minni (2016). Vapaaehtoisten tieto festivaaleja rakentamassa. In: S. Silvanto (Ed.), Festivaalien Suomi (pp. 96–101). (Cuporen julkaisuja 29). Helsinki: Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö.

Haanpää, Minni & Hakkarainen, Maria (Eds.) (2016). Urheilutapahtuma kaupungissa. Näkökulmia juoksutapahtuman matkailulliseen kehittämiseen. MTI:n julkaisuja. Rovaniemi: Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti.

Hakkarainen, Maria & Paloniemi, Petra (2016). Matkailun jakamistalous tarvitsee yhteiset säännöt. Helsingin Sanomat, Vieraskynä, 23.12.2016.

Harju-Myllyaho, Anu (2016). Startuppia Lappiin. Lapin Kansa, Alakerta, 24.3.2016.

Heikka, Mikko & Linna, Eila (2016). Perämeren kautta Jäämerelle – Arktinen meriturvallisuus. Lumen (Lapin ammattikorkeakoulun verkkolehti - Lapland UAS Journal), 2/2016.

Ihalainen, Harri, Iivari, Pekka & Karlsson, Kenneth (2016). Kybertuvallisuuteen panostetaan Lapissa. Lumen (Lapin ammattikorkeakoulun verkkolehti - Lapland UAS Journal), 2/2016.

Iivari, Pekka & Laine, Janne (2016). Turvallisuus on osa kaivospalveluyritysten kilpailukykyä. Lumen (Lapin ammattikorkeakoulun verkkolehti - Lapland UAS Journal), 2/2016.

Iivari, Pekka, Latvala, Aleksi, Linna, Eila, Rahkola, Mika & Tökkäri, Virpi (2016). Tähtäimessä hiihtokeskustyöläisten hyvinvointi. Lapin Kansa, Alakerta, 6.9.2016.

Jakkila, Jonna (2016). Vettä, loskaa, jäätä. Lapin Kansa, Alakerta, 30.1.2016.

Kaihua, Heidi (2016). Työelämän kehittämistä yhteisopettajuuden voimin. In: H. Kangastie (Ed.), Laadukasta oppimista ja osaamista Lapin ammattikorkeakoulussa (pp. 109–114). (Lapin ammattikorkeakoulun julkaisuja, B 2/2016.) Rovaniemi.

Kinnunen, Maarit (2016). Festivaaliyleisössä on hedonisteja, aktivisteja, universalististeja ja kaikkiruokaisia. In: S. Silvanto (Ed.), Festivaalien Suomi (pp. 119–122). (Cuporen julkaisuja 29.) Helsinki: Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö.

Kinnunen, Maarit & Luonila, Mervi (2016). Festivaalibarometri 2015. In: S. Silvanto (Ed.), Festivaalien Suomi (pp. 139–140). (Cuporen julkaisuja 29.) Helsinki: Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö.

Luonila, Mervi & Kinnunen, Maarit (2016). Festivaalijohtajien ja -yleisön tulevaisuuskuvat: kohtaavatko näkemykset suomalaisten festivaalien tulevaisuudesta? In: S. Silvanto (Ed.), Festivaalien Suomi (pp. 132–138). (Cuporen julkaisuja 29.) Helsinki: Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö.

Koikkalainen, Merja (2016). Arktista turvallisuutta yhdessä tehden. Pääkirjoitus. Lumen (Lapin ammattikorkeakoulun verkkolehti - Lapland UAS Journal), 2/2016.

Koivumaa, Vesa & Vähänikkilä, Arto (2016). Lapin ammattikorkeakoulu entistäkin turvallisemmaksi. Lumen (Lapin ammattikorkeakoulun verkkolehti - Lapland UAS Journal), 2/2016.

Kurtti, Ari (2016). Esineiden ja asioiden internet matkailuun. Lapin Kansa, Alakerta, 20.9.2016.

Kyyrä, Sanna & Harju-Myllyaho, Anu (2016). Esteettömyys on vieraanvaraisuutta. Lapin Kansa, Alakerta, 30.9.2016.

Latvala, Aleksi & Saarensalmi, Heikki (2016). Turvallisuuskulttuuria Levin hiihtokeskuksessa. Lumen (Lapin ammattikorkeakoulun verkkolehti - Lapland UAS Journal), 2/2016.

Lehto, Seppo & Tapaninen, Mirva (2016). Arkista ja arktista älykästä erikoistumista – Lapin turvallisuusklusteri on eurooppalainen innovaatio. Lumen (Lapin ammattikorkeakoulun verkkolehti - Lapland UAS Journal), 2/2016.

Linna, Eila (2016). Eurooppa tietoiseksi matkailun merkityksestä. Lapin Kansa, Alakerta, 7.11.2016.

Linna, Eila (2016). Älykäs erikoistuminen – Smart Specialisation. Lumen (Lapin ammattikorkeakoulun verkkolehti - Lapland UAS Journal), 2/2016. 

Linna, Eila & Kangastie, Helena, (2016). Pohjoista tekoa: Lapin ammattikorkeakoulun strategia ja profiloituminen. (Lapin AMK:n julkaisuja, Sarja B, Raportit ja selvitykset 1/2016.) Rovaniemi.

Majuri, Karoliina & Äijälä, Mikko (2016). Matkailueläinten hyvinvoinnista viestiminen lisää matkailupalvelun turvallisuutta ja laatua. Lumen (Lapin ammattikorkeakoulun verkkolehti - Lapland UAS Journal), 2/2016.

Niska, Petri & Iivari, Pekka (2016). Nollavisioajattelua lyödään korville. Lumen (Lapin ammattikorkeakoulun verkkolehti - Lapland UAS Journal), 2/2016.

Orajärvi, Satu, Latvala, Aleksi & Koivumaa, Vesa (2016). Lapin kunnat vahvistavat maasto- ja ulkoilureittien luotettavuutta. Lumen (Lapin ammattikorkeakoulun verkkolehti - Lapland UAS Journal), 2/2016.

Paloniemi, Satu, Pohjola, Elisa & Koivunen, Kati (2016). Opiskelijavoimat yhdistyivät Erämessuilla. Uusi Rovaniemi, 18.5.2016, s. 16–17.

Pilli-Sihvola, Karoliina, Gritsenko, Daria, Haavisto, Riina, Harjanne, Riina, Iivari, Pekka, Kyyrä, Sanna, Pöntynen, Riitta, Repka, Sari, Suominen, Anne, Virta, Hanna, Tynkkynen, Veli-Pekka & Perrels, Adriaan (2016). Suomi arktisen alueen vastuulliseksi edelläkävijäksi – toimenpide-ehdotuksia yleisen kehityksen, meriklusterin ja matkailun edistämiseksi vuoteen 2035(Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 10/2016.)

Pulju, Teija & Hakkarainen, Maria (2016). Matkailijoita maantiellä. Lapin Kansa, Alakerta, 9.7.2016.

Raasakka, Eija & Kärnä, Kaarina (2016). Tukes valvoo keskitetysti kuluttajapalveluiden turvallisuutta. Lumen (Lapin ammattikorkeakoulun verkkolehti - Lapland UAS Journal), 2/2016.

Rantala, Outi, Tuulentie, Seija, Koivumaa, Johanna & Lonka, Lotta (2016). Vaellusretkeily monipuolistuu. Lapin Kansa, Alakerta, 12.9.2016.

Satokangas, Pasi (2016). Matkailuyritysten standardit. Lumen (Lapin ammattikorkeakoulun verkkolehti - Lapland UAS Journal), 2/2016.

Satokangas, Pasi (2016). Tietopohjaa matkailun kehittämiseksi. Lapin Kansa, Alakerta, 8.6.2016.

 

2015:

Alanne-Kunnari, Päivi & Raasakka, Eija (2015). RIKU mukana Lapin matkailun turvallisuusverkostossa. RIKU (Rikosuhripäivystys), 1/2015, 30–31.

Alaräisänen, Heli & Harju-Myllyaho, Anu (2015). Projektiosaamisella lisäpotkua innovaatioiden kehittämiseen – 5 yleistä (väärää) olettamusta projekteista. In: M. Merivirta (Ed.), Eväitä lappilaisten yritysten kehittämiseen. Case Lapin innovaatioassistentti (pp. 69–71). (Lapin ammattikorkeakoulun julkaisuja, B 20/2015). Rovaniemi.

Alatossava, Asta & Harju-Myllyaho, Anu (2015). 48 tuntia aikaa pelastaa maailma. Lapin Kansa, Alakerta, 13.11.2015.

Edelheim, Johan (2015). Eettinen vieraanvaraisuus? Uusi Rovaniemi, Lauantaivieras, 24.10.2015.

Edelheim, Johan & Alajärvi, Paula (2015). Maailmanmatkaaja Lapin matkailun ohjaksissa. Jänkä (Lappilainen kulttuurilehti), 2/2015.

García-Rosell, José-Carlos, Haanpää, Minni, Kyyrä, Sanna, Paloniemi, Petra & Tekoniemi-Selkälä, Teija (2015). Cultural responsibility as a quality aspect of tourism experiences. Innotour/BEST EN (sustainable tourism lectures).

García-Rosell, José-Carlos, Haanpää, Minni, Kyyrä, Sanna, Paloniemi, Petra & Tekoniemi-Selkälä, Teija (2015). Principles for creating a holistic tourism experience. Innotour/BEST EN (sustainable tourism lectures).

García-Rosell, José-Carlos, Kyyrä, Sanna, Alhonsuo, Mira, Kärkkäinen, Sanna & Starry, Inkeri (2015). Tavallinen päivä lentoasemalla 2025. Lapin Kansa, Alakerta, 29.3.2015.

Haanpää, Minni (2015). Hyvinvointia tapahtumista. Lapin Kansa, Alakerta, 24.2.2015.

Hakkarainen, Maria & Jutila, Salla (2015). Lappilainen elämäntapa jakoon? Lapin Kansa, Alakerta, 7.5.2015.

Hanni-Vaara, Päivi, Iivari, Pekka, Kaihua, Heidi, Koivumaa, Vesa, Latvala, Aleksi, Raasakka, Eija, Tapaninen, Mirva, Tekoniemi-Selkälä, Teija & Leinonen, Jaakko (2015). Tourism Safety Tools. Lapland University of Applied Sciences.

Harju-Myllyaho, Anu (2015). Ennakointiosaamisella askeleen edelle. In: M. Merivirta (ed.), Eväitä lappilaisten yritysten kehittämiseen. Case Lapin innovaatioassistentti (pp. 37–38). (Lapin ammattikorkeakoulun julkaisuja, B, 20/2015). Rovaniemi.

Harju-Myllyaho, Anu (2015). Innovaatio vai onnekas sattuma? In: M. Merivirta (ed.), Eväitä lappilaisten yritysten kehittämiseen. Case Lapin innovaatioassistentti (pp. 13–15). (Lapin ammattikorkeakoulun julkaisuja, B 20/2015). Rovaniemi.

Harju-Myllyaho, Anu (2015). Innovaatio vai onnekas sattuma? Lounais-Lappi, 12.9.2015.

Iivari, Pekka (2015). Kuntien riskienhallinta muutoksessa. Lapin Kansa, Näkökulma, 11.12.2015.

Iivari, Pekka & Raasakka, Eija (2015). Lapin matkailuyrittäjät satsaavat turvallisuuteen. Yrittäjän Lappi (Lapin Yrittäjien jäsenlehti), 3 /2015, 8–9.

Ilola, Heli & Hakkarainen, Maria (Ed.) (2015). Matkailututkimuksen juhlakirja. 20 vuotta matkailun opetusta Lapin yliopistossa. MTI:n julkaisuja. Rovaniemi: Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti.

Jutila, Salla & Hakkarainen, Maria (2015). Hyvinvointia meillä ja muualla. Hyvinvointimatkailun ja sen osaamisen edistäminen eurooppalaisena yhteistyönä -hankkeessa tuotettu kehittämissuunnitelma Lappiin. Rovaniemi: Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti.

Kinnunen, Maarit, Luonila, Mervi, Rumpunen, Sami & Koivisto, Juha (2015). Festivaalibarometri 2014: Tuloksia. In: M. Luonila & J. Koivisto (Eds.), Rock, ra(u)ha ja rakkaus’. Festivaalibarometri 2014 ja katsaus tapahtumien muuttuvaan toimintaympäristöön. JOHDE II - Tapahtumatuotannon muutosjohtaminen hankkeen loppujulkaisu (pp. 7–29). (Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö, Julkaisusarja A, 50.)

Kinnunen, Maarit & Luonila (2015). Festivaalibarometri 2014: Kävijöiden segmentointi. In: M. Luonila & J. Koivisto (Eds.), Rock, ra(u)ha ja rakkaus’. Festivaalibarometri 2014 ja katsaus tapahtumien muuttuvaan toimintaympäristöön. JOHDE II - Tapahtumatuotannon muutosjohtaminen hankkeen loppujulkaisu (pp. 30–46). (Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö, Julkaisusarja A, 50.)

Konola, Sanna, Kähkönen, Päivi & Uusipulkamo, Marko (2015). Overview of the RDI and learning environments with relevance to cold-protective clothing at the University of Lapland and the Lapland University of Applied Sciences. In: S. Konola & P. Kähkönen (Eds.), Arctic wears. Perspectives on Arctic clothing (pp. 44–66). (Lapland University of Applied Sciences, Publication Series B 10/2015). Rovaniemi.

Lahti, Elisa (2015). Hyvä, parempi, tuotteistettu. In: M. Merivirta (Ed.), Eväitä lappilaisten yritysten kehittämiseen. Case Lapin innovaatioassistentti (pp. 45–47). (Lapin ammattikorkeakoulun julkaisuja, Sarja B 20/2015). Rovaniemi.

Lahti, Elisa (2015). Nopea proto kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. In: M. Merivirta (Ed.), Eväitä lappilaisten yritysten kehittämiseen. Case Lapin innovaatioassistentti (pp. 61–64). (Lapin ammattikorkeakoulun julkaisuja, B 20/2015). Rovaniemi.

Lempiäinen, Marja (2015). Carpe diem – strategian mukainen innovaatiotoiminnan johtaminen. In: M. Merivirta (Ed.), Eväitä lappilaisten yritysten kehittämiseen. Case Lapin innovaatioassistentti (pp. 45–47). (Lapin ammattikorkeakoulun julkaisuja, B 20/2015). Rovaniemi.

Linna, Eila (2015).  Barents Rescue 15 -harjoituksessa pohjoismaista raja-alueyhteistyötä. In: M. Merivirta (Ed.), Rajatonta yhteistyötä. Rajat ylittävää kehittämisyhteistyötä BOSS-hankkeessa (pp. 47–50) . (Lapin ammattikorkeakoulun julkaisuja, B 27/2015.) Rovaniemi

Linna, Eila (2015). Pelastusharjoitus konkretisoi turvallisuusosaamista. Lapin Kansa, Alakerta, 23.9.2015

NETOUR project (2015). Tourism in Russia. (Edition 2015.) Network for Excellence in Tourism through Organizations and Universities in Russia. Editors: Lidia Andrades Caldito, Frédéric Dimanche. [Maria Hakkarainen, one of the authors, see pp. ii–viii.]

Niemisalo, Niko (2015). Arktisen merenkulun ja matkailun ennakointia. Lumen (Lapin ammattikorkeakoulun verkkolehti - Lapland UAS Journal), 1/2015.

Niemisalo, Niko & Iivari, Pekka (2015). Ihmiskaupan vaarat kasvavat. Lapin Kansa, Näkökulma, 26.9.2015.

Nousiainen, Jatta (2015). Vieraanvaraisuuden käsitteellisiä ja paikallisia ulottuvuuksia. Mistä on lappilainen vieraanvaraisuus tehty -selvityshankkeen raportti. MTI:n julkaisuja. Rovaniemi: Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti.

Paloniemi, Petra & Tekoniemi-Selkälä, Teija (2015). Elämyksistä kokonaisvaltaiseksi matkakokemukseksi. Lapin Kansa, Näkökulma, 27.6.2015.

Pekkala, Satu (2015). Työelämäkontaktit Lapin yliopiston matkailututkimuksen koulutuksessa. Ikkunapaikka, 8/2015, 5.

Raasakka, Eija (2015). Uudet työkalut matkailuyritysten turvallisuuden hallintaan. Vitriini, 4/2015.

Satokangas, Pasi (2015). Elinvoimaa lumesta. Lumen (Lapin ammattikorkeakoulun verkkolehti - Lapland UAS Journal), 1/2015.

Satokangas, Pasi (2015). Luosto Classicin, Pyhä Unpluggedin ja Staalon teatterifestien talousvaikutukset vuonna 2014. Tapahtumien aluetalousvaikutusten arviointi -hankkeen selvitysraportti. MTI:n julkaisusarja. Rovaniemi: Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti.

Tuulentie, Seija, Naskali, Arto & Rantala, Outi (2015). Säilyykö vapaa pääsy metsiin? Jokamiehenoikeuksien hyväksyntä ja ongelmat (pp. 50–53). In: K. Salo (Ed.). Metsä. Monikäyttö ja ekosysteemipalvelut. Helsinki: Luonnonvarakeskus.

Vankka, Merja (2015). Työelämäläheisyys oppimista rikastuttamassa. Lapin Kansa, Alakerta, 10.6.2015.

Veijola, Soile (2015). Oman elämänsä idiootit. Kolumni, Lapin Kansa, 14.1.2015.

Veijola, Soile (2015). Tieteessä tapahtuu. Kolumni, Lapin Kansa, 11.3.2015.

Veijola, Soile (2015). Asiansa tuntijat. Kolumni, Lapin Kansa, 8.4.2015.

Veijola, Soile (2015). Tanssia yli rajojen. Kolumni, Lapin Kansa, 6.5.2015.

 

2014:

Aho, Seppo (2014). Suomen matkailun villit kortit. Matkailulehti (Suomen Matkailijayhdistyksen jäsenlehti), 3/2014, 4.

Edelheim, Johan (2014). Matkailualojen arvostus. Ikkunapaikka, 3/2014, 5.

García-Rosell, José-Carlos (2014). Barents – ei pelkästään kaivostoimintaa ja öljyporausta. Vihreä lanka, 1/2014.

García-Rosell, José-Carlos, Ilola, Heli & Hakkarainen, Maria (2014). Toivotaan kunnon lumimyrskyä ennen viikonloppua. Alakerta, Lapin Kansa, 3.6.2014.

Hakkarainen, Maria & Wallenius-Korkalo, Sandra (2014). Väitös: Työelämän punainen matto vai umpikuja? Acatiimi, 1/2014, 32–33.

Harju-Myllyaho, Anu & Jutila, Salla (2014). Skenaariot – taruja vai tarpeellisia työkaluja. Alakerta, Lapin Kansa, Alakerta, 17.3.2014.

Kähkönen, Päivi, Ojuva, Jaana & Tapaninen, Mirva (toim.) (2014). Palvelu – poku menestykseen. (Lapin ammattikorkeakoulun julkaisuja B, 18/2014.) Rovaniemi.

NETOUR project (2014). Nature-based tourism in Russia. Network for Excellence in Tourism through Organizations and Universities in Russia. [Alexanyanc, Gayk; Akhmetov, Sultan; Andrades Caldito, Lidia; Garcia, Pablo Juan; Hakkarainen, Maria; Krukova, Olga; Kruzhkov, Denis; Kuchina, Olga; Kurbanov, Eldar; Pulido Fernández, Juan Ignacio; Rangel Rodriguez, Cristina; Sánchez Rivero, Marcelino; Sharafanova, Elena; Tarasenko, Alexey; Tatarskikh, Iurii; Viktorova, Elena; Vähäkuopus, Mari; Ward‐Perkins, David.] 

Rantala, Outi (2014). Vigorous villages – the future of tourism in the Arctic. Latitude (University of Lapland Magazine) 2014, 21–23.

Satokangas, Pasi (2014). Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset Kemissä vuonna 2012. Kemin Matkailu Oy. LUC Matkailu.

Satokangas, Pasi (2014). EU:n ja Venäjän mahdollisen viisumivapaudenvaikutukset Sallassa. Viisumivapauden vaikutuksetpohjoisessa – Viva North. (Lapin ammattikorkeakoulun julkaisuja, B 29/2014.) Rovaniemi.

Suomen matkailun tulevaisuuden näkymät. Katse vuoteen 2030. TEM raportteja 4/2014. Työ- ja elinkeinoministeriö. [Raportin toteuttamisesta vastasi Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin tutkimusryhmä.]

Vehkaperä, Mikko (2014). Osaamisen määrittelyä koulutusasterajat ylittäen? Case matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti. In: J. Kullaslahti & A. Yli-Kauppila (Eds.), Osaamisperustaisuudesta tekoihin. Osaamisperustaisuus korkeakouluissa (ESR) -hankkeen loppujulkaisu (pp. 183–189).  Turun yliopisto.

Vehkaperä, Mikko & Angeria, Mervi (2014). Uudenlainen matkailualan koulutus. Lapin Kansa, 14.9.2014. 

Veijola, Soile (2014). Rakkaus ei ole sokerista. Kolumni, Lapin Kansa, 15.1.2014.

Veijola, Soile (2014). Sanat eivät riitä kertomaan. Kolumni, Lapin Kansa, 12.2.2014.

Veijola, Soile (2014). Onnelliset. Kolumni, Lapin Kansa, 12.3.2014.

Veijola, Soile (2014). Lajityypillisestä elämästä. Kolumni, Lapin Kansa, 9.4.2014.

Veijola, Soile (2014). Kauneuden tunto. Kolumni, Lapin Kansa, 7.5.2014.

Veijola, Soile (2014). Porottaa pohjoisen aurinko. Kolumni, Lapin Kansa, 4.6.2014.

Veijola, Soile (2014). Nyt olen tässä. Kolumni, Lapin Kansa, 30.7.2014.

Veijola, Soile (2014). Katu täyttyy askelista. Kolumni, Lapin Kansa, 27.8.2014.

Veijola, Soile (2014). Kaksoisviestintää. Kolumni, Lapin Kansa, 24.9.2014.

Veijola, Soile (2014). Tavattomuudesta. Kolumni, Lapin Kansa, 27.10.2014.

Veijola, Soile (2014). Nyt saunaan. Kolumni, Lapin Kansa, 19.11.2014.

Veijola, Soile (2014). Opossumien yö. Kolumni. Lapin Kansa, 17.12.2014.

2013:

Ennakoinnista kilpailukykyä Lapin matkailulle. Toimintaa ja tulevaisuuskuvia. Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti/Lapin yliopisto, 2013. (Päätoimittaja Sanna Kyyrä.)

García-Rosell, José-Carlos (2013). Tuotekehityksellä kestävyyttä. Kide, 1/2013, 35.

Haanpää, Minni
(2013). Keskusteluja ja veneilyä Euroopan huipulla. Kide, 3/2013, 34–35.

Harju-Myllyaho, Anu (2013). Kolme miljardia uutta asiakasta. Ikkunapaikka, 4/2013, 5.

Iivari, Pekka (2013). Turvasatanen. Näkökulmia turvallisuuden huomioimiseen ammattimaisessa Wildlife-matkailussa. Kajaani: Kajaanin ammattikorkeakoulu.

Jutila, Salla & Sipponen, Minna (2013). Alumnitoiminnassa kehitetään työelämäyhteistyötä. Lapin Kansa, Alakerta, 19.4.2013.

Pehkonen, Mikko, Jutila, Salla, Huovinen, Jaana & Vaattovaara, Hanna (2013). Esteettömyys Lapin matkailussa. Matkailu (Suomen Matkailijayhdistyksen jäsenlehti), 2/2013, 44–45.

Satokangas, Pasi & Niemisalo, Niko (2013). Viisumivapauteen on syytä varautua. Lapin Kansa, Alakerta, 19.12.2013.

Satokangas, Pasi (2013). Matkailulla maakunta menestyy. Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset 12 lappilaisessa kunnassavuonna 2011. LUC Matkailu.

Vehkaperä, Mikko (2013). Koulutusstrategian 2009–2012 toimeenpanosuunnitelman loppuraportti. (Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin julkaisuja.)

Veijola, Soile (2013). Urheilun henget. Kolumni, Lapin Kansa, 23.1.2013.

Veijola, Soile (2013). Sohvat metsässä. Kolumni, Lapin Kansa, 12.6.2013.

Veijola, Soile (2013). Kaupungin illat. Kolumni, Lapin Kansa, 17.7.2013.

Veijola, Soile (2013). Missä liikuimme kerran. Kolumni, Lapin Kansa, 21.8.2013.

Veijola, Soile (2013). En gång jag seglar i hamn. Kolumni, Lapin Kansa, 25.9.2013.

Veijola, Soile (2013). Sulaako pakkasukko? Kolumni, Lapin Kansa, 23.10.2013.

Veijola, Soile (2013). Tiedon väärtit. Kolumni, Lapin Kansa, 20.11.2013.

Veijola, Soile (2013). Kansain välissä. Kolumni, Lapin Kansa, 18.12.2013

 

2012:

Aho, Seppo (2012). Matkailualan yliopistokoulutuksen alkuvaiheet Suomessa. In: Oma maa – lomamaa. Suomen matkailun 125-vuotisjuhlakirja (pp.188–195). Suomen Matkailijayhdistys SMYry / Turistföreningen i Finland TFF rf / Suomen Matkailualan Seniorit ry. Hipputeos.

García-Rosell, José-Carlos, Hakkarainen, Maria & Ojuva, Jaana (2012). Barents matkailubrändinä? Kide 3/2012, 32–33.

Haanpää, Minni, Hakkarainen, Maria, Kyyrä, Sanna & Ojuva, Jaana (2012). Ennakointi osaksi matkailun arkipäivää. Kide, 1/2012, 34–35.

Hanni-Vaara, Päivi, Kähkönen, Outi & Merivirta, Minttu (toim.) (2012). Lappilaiset sähköisen liiketoiminnan aallonharjalla – Uusiamahdollisuuksia ammatilliseen opetus- ja kehittämistyöhön. (Rovaniemen ammattikorkeakoulun julkaisusarja C 33.)

Hannola, Heikki & Niemisalo, Niko (2012). Alkusanat julkaisuun K. Yrjölä, Dual career: Huippu-urheilun ja koulutuksen yhdistämisen vaikeudet sekä hyvät käytänteet talviurheilussa (s. 11–13). (Rovaniemen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 23.)

Iivari, Pekka (2012). Business crisis and itsmanagement. Crisis management as a part of safety and securitymanagement in a tourism company. (Rovaniemi University of Applied Sciences, Publication series C 31.)

Niemisalo, Niko (2012). Project infosheet. Towards EU Funding Stream in Sports 2012. INTECS Network Building project. European Commission, DG Education and culture, Sport Unit.

Niemisalo, Niko (2012). Final report. INTECS Network building. European commission: DG Education and culture, Sport unit. Rovaniemi: Rovaniemen ammattikorkeakoulu.

Niemisalo, Niko (2012). Innovaatiotoimintaa käyttäjien kokemuksia kuunnellen – NorthRULL -verkostohanke ja ”elävät laboratoriot pohjoisessa”. In: H. Kangastie & T. Sutinen (toim.), Aluevaikuttavuutta tutkimus-, kehitys ja innovaatiotoiminnalla (pp. 29–32). (Rovaniemen ammattikorkeakoulun Hyvinvointialojen julkaisuja.)

Rantala, Outi (2012). Luontounet – tie onneen? Kide, 2/2012, 20–21.

Vehkaperä, Mikko, Leinonen, Satu & Tammia, Tarja (2012). Yhteistyöstä voimaa matkailualan koulutukseen. Lapin Kansa, Näkökulma, 23.9.2012.

Veijola, Soile (2012). Kuulokuvia Mekapoliksesta. Kide, 2/2012, 9.

Veijola, Soile
(2012). Harmittomuuden huipulla. Kolumni, Lapin Kansa, 4.1.2012.

Veijola, Soile
(2012). Vapaa-ajan kaupungit. Kolumni, Lapin Kansa, 26.2.2012.

Veijola, Soile
(2012). Uima-altaita uiveloille. Kolumni, Lapin Kansa, 6.5.2012.

Veijola, Soile
(2012). Katoamaisillaan olevista asioista. Kolumni, Lapin Kansa, 17.6.2012.

Veijola, Soile
(2012). Kokeilin elää toisin. Kolumni, Lapin Kansa, 11.12.2012.

Student theses: doctoral and master’s theses (since 2014)

Doctoral theses

 

2015:

Höckert, Emily (2015). Ethics of hospitality: Participatory tourism encounters in the northern highlands of Nicaragua. (Acta Universitatis Lapponiensis 312.) Rovaniemi: University of Lapland. 2015.

 

2014:

Ruibyté, Eglé (2014). Influences of marketorientation and trust on the innovativeness and performance of small andmedium enterprises in Lithuanian tourism networks. (Acta Universitatis Lapponiensis 281.) Rovaniemi: University of Lapland.

 

2013:

García-Rosell, José-Carlos (2013). A multi-stakeholder perspective on sustainable marketing. Promoting sustainability through action and research. (Acta Universitatis Lapponiensis 247.) Lapland University Press: Rovaniemi.

 

Master's theses (since 2014)

Master’s theses are published in the open publications archive Lauda.

2017:

Simkute, Toma: Decommodifying Volunteer Tourism? Insights from Nordic Non-Governmental Organizations.

 

2016:

Hannula, Harri: Matkailijoiden autenttisuuden kokemukset joulumatkailukohteesta – sisällönanalyysi SantaParkin TripAdvisor-keskusteluista.

Kiirikki, Mikko: Lapin brändi-imagon kanssatuottaminen matkailukohteena sosiaalisessa mediassa.

Löytökoski, Sanna-Mari: Matkailun alueorganisaatioiden Instagram-strategiat luomassa yhteisiä sisältöjä. Vertaileva tapaustutkimus Grönlannin, Kanadan ja Suomen välillä.

Makkonen, Inka: Lomakokemukset lapsuuden muistoissa. Muistitietotutkimus aikuisten kertomuksista.

Mäkinen, Outi: Self-service technology in hotel reception: Finnish customer perceptions.

Nuutinen, Siiri: Intressiristiriidat metsänkäytössä. Metsähallituksen maineen diskursiivinen rakentuminen kainuulaisten sidosryhmien parissa.

Törrönen, Veera: Maailmanperintökohteen esteettömyyden kestävä kehittäminen asiantuntijatiedon valossa. Tapaustutkimus Suomenlinnasta.

 

2015:

Amey, Evgenia: On a quest for authenticity to an imaginary place: A narrative analysis of the experiences of British literary tourists.

Delvaux, Guillaume: Understanding and analyzing the behaviour of tourists using interactive items in Museums: Experiment in Arktikum, Rovaniemi, Finland.

Hultamo, Terhi: Matkailutyöntekijöiden asennoituminen sosiaalisen median hyödyntämiseen työtehtävissään.

Isohätälä, Henna: Matkailun pukkibisnes. Tapaustutkimus Joulupukin Pajakylän matkailutuotteen tarinallisuudesta.

Jäntti, Sini: Chilen imago matkakohteena: Markkinointimateriaalin ja sosiaalisen median valokuvista rakentuvien viestien sisällönanalyyttinen vertailu.

Kylmäniemi, Eija: Lappilainen ohjelmapalveluyritys – samanlainen vai erilainen? Alueellinen vertailu luontomatkailun ohjelmapalveluyrityksistä ja niiden yritysten välisestä yhteistyöstä.

Lahikainen, Hilkka: Tyytyväinen kävijä sitoutuu, suosittelee ja tulee uudestaan kansallispuistoon. Monimenetelmäinen tutkimus virkistyskäynneistä ja palveluista Nuuksion kansallispuistossa.

Niska, Katja-Marika: Matkustamattomuuden syyt: Sisällönanalyysi suomalaisten matkustamattomuuteen vaikuttavista tekijöistä

Nygård, Ella: Tapaustutkimus markkinoinnin muuttuneesta roolista hiihtokeskusten sosiaalisen median käytössä.

Pahkamaa, Päivi: Sisäiset sidosryhmät Levin brändi-identiteetin rakentajina

Seipiharju, Jaana: Saatan mie vain senki tehä – Vertaileva tapaustutkimus inarilaisten mikroyritysten monialaistumisesta matkailualalle.

Skrebneva, Elena: Exploring emotional labour in tourism – A narrative research.

Sunday, Joseph: Evaluating users’ satisfaction on website. Case: VisitRovaniemi.fi.

Tiensuu, Heidi: Arctic Design Week as an attractive tourism product.

Vaarala, Sanna-Pauliina: Naapurina matkailu. Köngäsläisten havaitsema kotikylän elämäntavan muutos viime vuosikymmeninä.

Veijola, Veera: Hiljaisuus vuorovaikutteisena matkailutuotteena.

Äijälä, Mikko: Wellness-matkailua kansallispuistossa? Pallas-Yllästunturi paikkana.


 2014:

Jalkanen, Riitta: Jyrkänkosken tukikohta sosiaalisen pääoman ilmentymänä ja matkailuelämyksenä.

Janhunen, Jenny: Stakeholder Approach to Tourism Product Development: A Nordic Perspective.

Jarkko, Annukka: Ounasvaaran matkailullinen kehittäminen suunnittelun ja päätöksenteon asiakirjoissa.

Kivelä, Tiina: Actor-Networks of Northern Lights Tourism in Iceland, Norway and Finland.

Kugapi, Outi: "Se on sydämen asia se saamenkäsityö." Matkailun vaikutukset saamelaiseen käsityökulttuuriin ja kulttuuri-identiteettiin.

Kunnari, Veera: Nipwitzin dokumentaarisen Sarajevo-lyhytelokuvan rooli matkakohteen imagon rakentumisessa.

Laukkanen, Mika: Kestävän luontomatkailun suunnat tuotekehityksessä. Tapaustutkimus Pyhä-Luoston alueen toimijoista.

Leppänen, Annukka: Matkailualan tutkimustiedon hyödyntäminen suomalaisessa luontomatkailun yritystoiminnassa.

Merranti, Tuulia: ”Vaihdanko alaa?” Diskurssianalyysi hotellialan työhyvinvoinnista sosiaalisena konstruktiona internet-keskusteluissa.

Moksi, Katriina: Valmentavan esimiestyön kehittäminen eräässä matkatoimistossa.

Müller, Ida: Defining arcticity – Phenomenological study on tourists’ understanding of arctic.

Nissi, Markku: Lapin matkailun haavoittuvuus hypoteettisen ydinonnettomuuden seurauksena. Vaikutukset Lapin matkailuun sekä mahdolliset ennakointi- ja sopeutumiskeinot.

Nousiainen, Jatta: Safariopastus työnä – Työ, tekijät ja palkan riittävyys.

Portti, Anne: Matkailijan mielikuvat ja kokemukset Inarin kirkonkylästä – matkailun kehitysideoiksi?

Rautiainen, Noona Henriikka: Liikkumaan viheriölle, veteen tai vuorille. Aktiivilomatuote asiakkaan näkökulmasta.

Rolig, Jari: Matkailun vaikutukset yksilön elämänkulkuun. Tapaustutkimus Äkäslompolo.

Savolainen, Miia: Oppimiseen ja matkailualan asiantuntijuuden kehittymiseen vaikuttaneet tekijät Lapin yliopiston matkailututkimuksen opintojen oppimisympäristössä ja kulttuurissa opiskelijoiden näkökulmasta.

Sepponen, Jasmine: ”Ei voi olla sillä tavalla että joukkuetta hoitaa sieltä takatoimistosta.” Diskurssianalyysi johtajuuskuvan rakentumisesta hotellissa.

Vuorimäki, Suvi: Avaimet menestykseen. Tapaustutkimus kolmen lappilaisen kulttuuritapahtuman menestystekijöistä.