Tietoturvallisuus tutkimusteemana on merkittävä tekijä matkailun sähköisen liiketoiminnan turvallisuudessa. Voidaankin katsoa, että sähköinen liiketoiminta kattaa kaiken liiketoiminnan, joka toimii verkkoympäristössä. Tietoturvallisuus on luonteva osa liiketoiminnan arkea ja sen toimintaprosesseja. Kokonaisuuden hallinta sähköisessä liiketoiminnassa johtaa hyvään tietoturvatasoon. Asiakasinformaatio, informaation hallinta ja asiakkaan tunnistamiseen perustuvat palvelut ovat tulleet osaksi arjen tietoyhteiskuntaa (Salminen 2009, 19). Tutkimusteemassa huomioidaan tietoturvallisuuden monet tasot tietosuojasta turvalliseen Internet-kaupankäyntiin. Tietoturvaoppaasta löytyy vinkkejä, miten Internetin käyttö olisi mahdollisimman turvallista.

Tietoturvallisuus.jpgTietoturvallisuuteen liittyvää lainsäädäntöä:
• Henkilötietolaki
• Sähköisen viestinnän tietosuojalaki
Rahanpesulaki.

Henkilötietoja kerätessä on henkilöltä hyvä kysyä lupa tietojen keräämiseen. Tämän lisäksi tulee yrityksen/organisaation Internet-sivuilla olla rekisteri- tai tietosuojaseloste, josta selviää mitä tietoja ja mitä varten niitä kerätään. Lomake löytyy Tietosuojavaltuutetun toimiston Internet-sivuilta: Rekisteröidyn oikeudet.

Lapin matkailun turvallisuusjärjestelmän verkosto ja RAMKin eLVa (Sähköisen liiketoiminnan osaamisen vahvistamisen valmennusohjelma) -projekti ovat tehneet yhteistyötä eLVa-projektin aikana mm. "Tuoretta tietoa - tervetuloa ensiapuun!" -koulutukseen on saatu luennoitsija verkostosta.

Kuva: Royalty free stock photos (123RF) 2011. Materiaalin kuva osoitteessa: www.123rf.com.

Lapin korkeakoulukonsernin julkaisuja:
Iivari, P. 2010.* Matkailun turvallisuus. Globaalit muutokset - paikalliset vaikutukset. Rovaniemen ammattikorkeakoulun julkaisuja D nro 8. Rovaniemi University of Applied Sciences. 

Kallioniemi, M. 2012. Henkilötietojen tietosuoja verkkokaupassa palvelutuottajan näkökulmasta. Teoksessa Lappilaiset sähköisen liiketoiminnan aallon harjalla – uusia mahdollisuuksia ammatilliseen opetus- ja kehittämistyöhön (toim. P. Hanni-Vaara, O. Kähkönen ja M. Merivirta), 137–144. Rovaniemen ammattikorkeakoulun julkaisusarja C nro 33. Rovaniemi: Rovaniemen ammattikorkeakoulu.

Kemppainen, M. 2012. Yhdentyvä viestintä. Teoksessa Lappilaiset sähköisen liiketoiminnan aallon harjalla – uusia mahdollisuuksia ammatilliseen opetus- ja kehittämistyöhön (toim. P. Hanni-Vaara, O. Kähkönen ja M. Merivirta), 83–86. Rovaniemen ammattikorkeakoulun julkaisusarja C nro 33. Rovaniemi: Rovaniemen ammattikorkeakoulu.

Lapin korkeakoulukonsernin opinnäytteitä:
Hanni-Vaara, P. Internet-kaupankäynti Ruka-Kuusamon matkailuyrityksissä - Sähköistä vieraanvaraisuutta palvelukohtaamisissa. Opinnäytetyö. Matkailualan ylempi koulutusohjelma. Rovaniemen ammattikorkeakoulu.

Muita julkaisuja:
Hakala, M. - Vainio, M. - Vuorinen, O. 2006. Tietoturvallisuuden käsikirja. Jyväskylä: Docendo.

Järvinen, P. 2012. Arjen tietoturva: Vinkit & ratkaisut. Jyväskylä: Docendo.

Keskuskauppakamari ja Helsingin seudun kauppakamari 2008. Yritysten rikosturvallisuus. Riskit ja niiden hallinta.

Salminen, M. 2009. Tietosuoja sähköisessä liiketoiminnassa. Hämeenlinna: Talentum.

Miettinen, J.E. 1999. Tietoturvallisuuden johtaminen - näin suojaat yrityksesi toiminnan. Jyväskylä: Kauppakaari Oyj. Gummerus Kirjapaino Oy.

Viranomaisraportteja:
CERT-FI, 2011. Ohje 2/2011 Ohje langattomien verkkojen tietoturvasta.

KTM 2007. PK-yritysten tietoturvakysely 2006. Yhteenveto 8.2.2007.

Valtiovarainministeriö 2010. Sosiaalisen median tietoturvaohje. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 4/2010.

Lisätietoja:
Päivi Hanni-Vaara, Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti, paivi.hanni-vaara@lapinamk.fi, puh. 040 710 6397
Mirva Tapaninen, Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti, mirva.tapaninen@lapinamk.fi, puh. 040 527 6270

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK