Harmaa talous tarkoittaa muuten laillista liike- tai yritystoimintaa, josta ei kuitenkaan suoriteta lakisääteisiä maksuja tai veroja esimerkiksi ennakonpidätyksiä tai sosiaaliturva- ja eläkemaksuja. Euroopan unioni laskee harmaaseen talouteen kuuluvaksi myös laittoman siirtolaisuuden ja laittoman kaupan, kuten esimerkiksi huumekaupan.

Harmaata taloutta esiintyy tyypillisesti työvoimavaltaisilla toimialoilla, kuten rakennus-, majoitus- ja ravitsemis- sekä kuljetusalalla. Harmaan talouden teema liittyy rikollisuuden tutkimukseen ja ennaltaehkäisyyn. Lapin ja Peräpohjolan poliisilaitokset kuuluvat Lapin matkailun turvallisuusverkostoon.

Harmaa talous.png
Kuva: © Pekka Iivari

Lapin korkeakoulukonsernin julkaisuja:
Iivari, P. 2011.* Yrityksen kriisi ja sen Hallinta Kriisinhallinta osana turvallisuus-johtamista matkailuyrityksessä. Sisäasiainministeriön julkaisuja 8/2011.

Muita julkaisuja:
Ahonen, J. – Koskinen, T. – Romero, T. 2009. Opas ravintolan liiketoimintasuunnitelman laatimiseen. Helsinki: Restamark.

Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa ry. 2010. Vastuullinen yritystoiminta matkailu- ja ravintola-alalla.
Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa ry. Harmaa talous.

Samociuk, M. - Iyer, N. - Lehtosuo, K. 2004. Väärinkäytösten torjunta. Käytännön opas. Yrityskirjat. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy. 143 s.

Viranomaisraportteja:
Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekuva. 2012. Sisäasiainministeriön raportti 2012 ja Keskusrikospoliisin 11.10.2012 julkaisema.

Sisäasiainministeriö. 2006. Elinkeinoelämän ja viranomaisten yhteinen strategia yrityksiin kohdistuvien rikosten ja väärinkäytösten torjumiseksi. Sisäasiainministeriön julkaisuja 15/2006.

Sisäasiainministeriö. 2008. Sisäinen turvallisuus. Turvallinen elämä jokaiselle – Sisäisen turvallisuuden ohjelma. Sisäasiainministeriön julkaisuja 16/2008.

Sisäasiainministeriö. 2010. Sisäinen turvallisuus. Elinkeinoelämän kriisivalmiutta ja häiriötilanteisiin varautumista lisäävä tilannekuva. Sisäasiainministeriön julkaisuja 16/2010.

Sisäasiainministeriö. 2012. Sisäinen turvallisuus. Liiketoimintaa turvallisesti - Kansallinen strategia yritystoiminnan turvallisuuden parantamiseksi. Sisäasiainministeriön julkaisuja 30/2012.

Kansallisia ja kansainvälisiä tutkimuskirjoja ja -artikkeleita:
Europol Organised Crime Threat Assessment (OCTA) 2011.

Lisätietoja:
Pekka Iivari, Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti, pekka.iivari@lapinamk.fi, puh. 0400 425 784
Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK