Painopistealueella suoritetaan valtioiden ja ei-valtiotoimijoiden arktisten agendojen ja strategioiden inventointia ja  vertailututkimusta ja jatketaan pohjan luomista uudelleglobaalille tutkimussuuntautumiselle ja opetusohjelmalle, joiden lähtökohta yhtäältä rakentuu arktisen alueen merkittävälle geopoliittiselle ja turvallisuuden muutokselle (kylmän sodan päättyminen) ja toisaalta pohjaa vakauden, rauhan ja kestävän kehityksen periaatteille.

Globaalimuutokset.jpgLisäksi hahmotetaan ja (uudelleen) määritellään arktisen alueen vakaus ja rauhanomaisuus universaaleina malleina globalisoituvassa maailmassa / maailmantaloudessa ja maailmanpolitiikassa. Tutkimustoiminnalla haastetaan perinteinen valtiosuveneriteettia ja kansallisia intressejä korostava linja ja palataan alueen kansainvälisen yhteistyön ja alueen rakentamisen / alueellisuuden diskurssiin, jossa huomioidaan paikalliset ja alueelliset ei-valtiotoimijat.

Lapin matkailun turvallisuuden ja globaalimuutosten kytkentä on usein suora. Matkailun vaikuttavia turvallisuussisältöiset ilmiöt liittyvät mm. lentoliikenteeseen, terrorismiin, sotiin ja ilmastonmuutokseen.

 

Kuvan suunnittelu Tiina Kaksonen Lapin korkeakoulukonserni (LUC)


Lapin korkeakoulukonsernin julkaisuja:
Heininen, L. 2010. Globalization and Security in the Circumpolar North. Teoksessa: Globalization and the Circumpolar North. Eds. by Lassi Heininen and Chris Southcott. University of Alaska Press, Fairbanks 2010. p. 221-263.

Iivari, P. 2012.* Matkailun turvallisuus: Globaalit muutokset, paikalliset vaikutukset. Rovaniemen ammattikorkeakoulun julkaisusarja D nro 8. Rovaniemi: Rovaniemen ammattikorkeakoulu. Ks. myös lähdeluettelo!

Tennberg, M. (toim.) 2012. Governing the uncertain: Adaptation and climate in Russia and Finland. Berlin: Springer.

Lapin korkeakoulukonsernin opinnäytteitä: 
Aalto, N. 2011. DNA-testit turvallisuuden takaajana: maahanmuuttajien turvallistaminen ranskalaisissa siirtolaisdiskursseissa. Pro gradu tutkielma. Rovaniemi: Lapin yliopisto. 

Alt, S. 2009. The indeterminacy of the human of biopower : competing problematics of human security. Pro gradu tutkielma. Rovaniemi: Lapin yliopisto. 

Armstrong, M.T. 2008. Inuvialuit food security : country foods, challenges and the role of human security. Pro gradu tutkielma. Rovaniemi: Lapin yliopisto. 

Kantola, M. 2008. Tarina energiaturvallisuudesta : kertojana Vladimir Putin. Pro gradu tutkielma. Rovaniemi: Lapin yliopisto. 

Kukkonen, M. 2007. The Arctic National Wildlife Refuge, last piece of untouched American wilderness or the next Prudhoe Bay?: a study on the role of competing coalitions, contested values, and media in an American environmental dispute over Alaskan wilderness. Pro gradu tutkielma. Rovaniemi: Lapin yliopisto. 

Kyyrönen, V. 2012. Beyond the energy policies : conceptualising the nexus between energy security and international relations security studies. Pro gradu tutkielma. Rovaniemi: Lapin yliopisto. 

Leinonen, S. 2009. Inhimillinen turvallisuus biopoliittisena hallinnan teknologiana Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kontekstissa. Pro gradu tutkielma. Rovaniemi: Lapin yliopisto.

Ojanen, J. 2005. Suomen kansainvälinen turvallisuuspolitiikka 1990-luvulla. Pro gradu tutkielma. Rovaniemi: Lapin yliopisto.  

Rajahalme, M. 2005. Matkalla vastatuuleen : elämänkulkututkimus vuosina 1901-1924 syntyneiden ihmisten kokemasta turvattomuudesta, selviytymiskeinoista ja kokemusten merkityksistä nykyisyydelle. Pro gradu tutkielma. Rovaniemi: Lapin yliopisto.

Rajaniemi, L. 2007. Valtio turvallisuuden tuottajana : Aasian luonnonkatastrofin jälkipeliä Helsingin Sanomissa. Pro gradu tutkielma. Rovaniemi: Lapin yliopisto.  

Saarikoski, E. 2007. Kollektiivinen turvallisuus kansainvälisessä oikeudessa ja EU:ssa. Pro gradu tutkielma. Rovaniemi: Lapin yliopisto.

Sipola, V.-M. 2003. Euroopan unionin kriisinhallinta ulko- ja turvallisuuspoliittisena toimintana. Rovaniemi: Lapin yliopisto. Pro gradu tutkielma.Karjalainen, Tiia (2007). Ikäihmisen turvavalaisin. Pro gradu tutkielma. Rovaniemi: Lapin yliopisto.

Tapanila, A. 2001. ETYJ rauhanturvaajana: tutkimus Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön rauhanturvamenetelmistä sekä sen asemasta alueellisena turvallisuusjärjestönä. Rovaniemi: Lapin yliopisto. Pro gradu tutkielma. 

Virta, M. 2006. ISPS-säännöstön oikeudelliset vaikutukset matkustaja-aluksella. Pro gradu tutkielma. Rovaniemi: Lapin yliopisto. 

Välitalo, R. 2003. Terrorismi turvallisuuspuheena: syksyllä 2001 käyty terrorismikeskustelu Helsingin sanomien yleisönosastossa. Pro gradu tutkielma. Rovaniemi: Lapin yliopisto.  

Lisää alan opinnäytteitä (tässä vain suppea listaus) löytyy Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan kautta.

Muita julkaisuja:
Soikkeli, U. 2012. Arabikevään vaikutukset suomalaiseen valmismatkailuun Egyptissä. Opinnäytetyö: Saimaan ammattikorkeakoulu.

Viranomaisraportteja:
Horttanainen, E. - Salo, R. 2007. Kunnat ja globalisaatio. Kuntaliitto: Helsinki. Sähköinen versio olemassa internetissä.

Kansallisia ja kansainvälisiä tutkimuskirjoja ja -artikkeleita:


Bird, D. K., Gisladottir, G. ja Dominey-Howes, D. (2009). Volcanic Risk and Tourism in Southern Iceland: Implications for Hazard, Risk and Emergency Response Education and Training. Journal of Volcanology and Geothermal Research 189 (2010), 33-48.

Booth, K. 2007. Theory of world security. Cambridge: Cambridge University Press. 

Butler, R. - Suntikul, W. (toim.) 2010. Tourism and Political Change. Oxford: Goodfellow Publishers Ltd.

Buzan, B. - de Vilde, J. - Waever, O. 1998. Security: A New Framework for Analysis. Lynne Rienner Publishers.

Dalby, S. 2002. Environmental Security. Minneapolis: University of Minnesota Press. 

Hakovirta, H. 2003. Ongelmakeskeinen Globalismi: Kansainvälisten suhteiden tutkimuksen uusi suunta. Turun yliopisto: Kirja-Aurora.

Heininen, L. "Globalization and Security in the Circumpolar North." In: Globalization and the Circumpolar North. Eds. by Lassi Heininen and Chris Southcott. University of Alaska Press, Fairbanks 2010. p. 221-263.

Heiskanen, M. 2013. Rajakeisarin uudet (v)aatteet. Käsiteanalyysi rajaturvallisuudesta. Rovaniemi: Acta Universitatis Lapponiensis 257. Lapin yliopistokustannus.

Kegley, C.W. - Wittkopf, E.R. 2006. World politics : trend and transformation / .10th ed. Southbank, Victoria: Thomson Learning Australia.

Kerr, P. 2010. ‘Human Security’. Teoksessa Contemporary Security Studies, 2nd edition (toim. A. Collins). Oxford: Oxford University Press.

Krause, K. - Williams, M.C. 1997. Critical Security Studies: Concepts and Cases. London and New York: Routledge. 

Laitinen, K. 1999.Turvallisuuden todellisuus ja problematiikka: tulkintoja uusista turvallisuuksista kylmän sodan jälkeen. Tampere: Tampereen yliopisto. 

Rosenau, J.N. 1990. Turbulence in world politics: a theory of change and continuity. Princeton (NJ) : Princeton University Press. 

Stonehouse, B. - Snyder, J. M. 2010. Polar tourism : an environmental perspective. Bristol, England: Channel View Publications. 

Tennberg, M. (ed.) (2012) Governing the uncertain: Adaptation and climate in Russia and Finland. Berlin: Springer.

Vuoristo, K.-V. 1998. Matkailun maailma. kansainvälisen matkailun maantiede. Helsinki: WSOY. 

Väyrynen, R. 1998. Globalisaatio: uhka vai mahdollisuus? Jyväskylä: Atena. 

Lisätietoja tutkimuslähteistä löytyy alan tutkimuslaitosten kotisivuilta.

Kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja ja -hankkeita:
Barentsin alueen kansainvälisen yhteistyön portaali
Common Operation Picture Exploitation (COPE), VTT Technical Research Centre of Finland
Cooperation Project (CoopP)
FORESEC, Martti Ahtisaari Centre
Kansainvälisten suhteiden tutkimuksen seura
Pohjoinen tutkimusfoorumi NRF
Regional Tourist Safety And Security Network
SAFETUR - Practise based training tool for safety and security in Rural tourism
Suomen toimikunta Euroopan turvallisuuden edistämiseksi  
Ulkopoliittisen instituutin Globaali turvallisuus -tutkimusohjelma 

Lisätietoja:
Pekka Iivari, Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti, pekka.iivari@lapinamk.fi, puh. 0400 425 784

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK