MTI - teksti tähän

Palvelemme Lappilaisia sosiaalialan ammattilaisia,
järjestöjä, korkeakouluja ja muita organisaatioita.
Tutkimme, koulutamme, välitämme ajankohtaista tietoa
ja linkitämme eri toimijoita yhteen.

Lue MTI:stä isää tästä linkistä.